5 min lästid : 19 april 2023

Skåneföretaget med fötterna på jorden

I den skånska myllan tillverkas kompostmaskiner som på ett dygn förvandlar matavfall till näringsrik gödsel – något som normalt tar flera månader. Och allt görs med hjälp av bland annat mikroorganismer. – Vi har helt enkelt speedat upp processen, säger Patrik Johansson, vd på Solserv.

Han är för dagen på plats i företagets lokaler i Nyvång utanför Åstorp. Personalen är i full gång med att montera och testa kompostmaskiner, men även förpackningsmaskiner. Delarna till maskinerna tillverkas däremot i Alingsås, i två andra bolag som Patrik Johansson äger.

 

– Det var aldrig meningen att jag skulle starta företag, säger Patrik Johansson, som numera äger åtta bolag.

 

– Men jag har svårt att tacka nej när jag ser möjligheter, fortsätter han och låter entusiastisk.

 

I Nyvång har Solserv även ett innovations- och utvecklingscenter för både förpackningsmaskiner och kompostmaskiner. Centret håller nu på att byggas ut för att visa kunder ett cirkulärt flöde från "bord till jord till bord". Här kommer det att finnas en kompostmaskin som omvandlar 50 ton matavfall till organisk gödsel eller torversättning.

 

På centret är Torleif Bramryd, professor i miljöstrategier vid Lunds universitet, deltidsanställd för att bidra till utvecklingen. Han arbetar bland annat med att få ny kunskap om hur näringssammansättning och nedbrytning kan optimeras i olika kompostblandningar.

 

– På innovationscentret fortsätter vi att utveckla våra processer. Det handlar både om hur vi kan ta hand om biologiskt avfall på bästa sätt och om att få fram ett material som kan bygga upp våra åkermarker som håller på att utarmas, säger Patrik Johansson.

De mindre rostfria maskinerna komposterar mellan 25 och 300 kg organiskt avfall per dygn. De används främst i restauranger och butiker. Mattias Lybeck arbetar flitigt med en av maskinerna.
De mindre rostfria maskinerna komposterar mellan 25 och 300 kg organiskt avfall per dygn. De används främst i restauranger och butiker. Mattias Lybeck arbetar flitigt med en av maskinerna.
En modell på en stor industriell kompostanläggning. Modellen finns i verkligheten på ett flertal platser, flest i Kina.
En modell på en stor industriell kompostanläggning. Modellen finns i verkligheten på ett flertal platser, flest i Kina.

Innehåller mikroorganismer

 

Kompostmaskinen finns i olika storlekar och kan laddas med några kilo upp till 100 ton per dygn. Den fylls med matavfall och på 24–48 timmar omvandlas avfallet till kompostmull, som är en näringsrik gödsel. Detta är en process som normalt brukar ta flera månader, men att det går så oerhört snabbt är möjligt tack vare en perfekt mix av mikroorganismer tillsammans med kontrollerad luft, värme och fuktighet.

 

När en kund köper eller hyr maskinen tar den två veckor att starta upp. Detta för att den innehåller en bakteriekultur med mikroorganismer, som behöver föröka sig. Sedan fortsätter bakteriekulturen att föröka sig hela tiden, så den kan finnas där i generationer, på samma sätt som en surdeg. Men det krävs att det är rätt miljö, vilken den får i maskinen.

Slutprodukten av allt matavfall blir som ett pulver.
Slutprodukten av allt matavfall blir som ett pulver.

– I processen ingår även hygienisering. Det gör att vi kan ta bort salmonella och kolerabakterier. Slutprodukten blir som ett pulver, säger Patrik Johansson och håller upp ett genomskinligt kuvert med ett mörkbrunt, finkornigt pulver.

 

 – Innehållet vägde ett kilo igår och idag väger det 150 gram. Det går att använda som gödsel, för det är koncentrerat och näringsrikt. Vi gör även planteringsjord, pellets och torvliknande produkter av avfallet från maskinen, vilket gör att kunderna slipper att använda torv från naturen. Allt är ju organiskt.

 

Ett cirkulärt flöde

 

Solserv hjälper kunderna att minska sitt matavfall, men också med att vägleda vilken modell av maskin de behöver och vad de ska göra med restprodukten, vilket är olika beroende på kund.

 

– Vi har kunder som använder restprodukten på sina grönområden, men vi har också exempel på hotellkunder som ger den till grönsaksodlare och sedan köper hotellet grönsakerna och använder i sin matlagning.

Näringssammansättningen i jorden är viktig för åkermarkerna. Den stora maskinen med målade träd komposterar fem ton per dygn.
Näringssammansättningen i jorden är viktig för åkermarkerna. Den stora maskinen med målade träd komposterar fem ton per dygn.

Om detta sker i en stad blir det en sluten process för stadsodling, där man inte behöver transportera avfall ut ur staden och man behöver inte transportera in gödsel, utan det sker i ett cirkulärt flöde.

 

– Tidigare fokuserade jag på att få kunderna att minska matavfallet, men nu har vi ett bredare fokus där vi även tittar på att komma bort från handelsgödsel på våra åkermarker och i högre uträckning använda organisk gödning, som kommer från matavfallet, säger Patrik Johansson.

 

Köpte upp verksamhet

 

Men att gå från att se ett behov till att arbeta med det på ett konkret sätt är inte givet. För Patrik Johansson började det på en annan industri, där han arbetade som teknisk direktör för förpackningskoncept och global produktchef.

 

När bolaget beslutade att inte längre arbeta med eftermarknaden eller sälja större förpackningsmaskiner fick Patrik Johansson möjligheten att köpa upp den verksamheten, vilket blev starten till Solserv.

 

– Jag kompletterade verksamheten med kompostmaskinen, vilket bygger på ett koncept som kommer från en vän i Hong Kong och som vi har vidareutvecklat här. Jag är väldigt nyfiken och är duktig på att skapa relationer med människor, vilket har varit centralt för att kunna jobba med produktutveckling.

 

– Själva utvecklingen går inte alltid snabbt, men vi kan å andra sidan ta snabba beslut genom att vi är ett litet bolag. Och vi har över tid lyckats hålla ner kostnaderna och har välmående företag, säger Patrik Johansson och håller plötsligt upp en ljus kruka i kartong, vilket visar sig vara ytterligare en av Solservs produkter.

Solserv producerar bland annat gödsel, planteringsjord, pellets och torvliknande produkter
Solserv producerar bland annat gödsel, planteringsjord, pellets och torvliknande produkter
I de komposterbara krukorna tillsätts en procentandel av pulvret som tillverkas. Sedan planteras de och innehåller jordförbättring när de förmultnar.
I de komposterbara krukorna tillsätts en procentandel av pulvret som tillverkas. Sedan planteras de och innehåller jordförbättring när de förmultnar.

Tanken var från början att göra en komposterbar kruka av återvunna wellpappkartonger, men nästa steg blev att komplettera krukan med pulvret från kompostmaskinen. Efter en rad tester tillsätts nu krukorna med kompostpulvret innan kunderna ställer dem i jorden.

 

Tog hem tillverkningen

 

Intresset för Solvservs produktsortiment och helhetstänkt är stort och de har flera förfrågningar varje vecka. Störst är intresset från de nordiska länderna, men det ökar i resten av Europa och USA. Det gör att bolaget kommer att öka produktionskapaciteten i befintliga verksamheter och det kan även bli utbyggnad och förvärv – i första hand i Sverige.

 

– Jag vill gärna vara självförsörjande i mina verksamheter och tror på svensk industri och att vi kan tillverka mycket här. Vi började processen med att ta hem tillverkningen från Kina till Sverige för sex år sedan. Genom smartare tillverkning blir inte våra maskiner så mycket dyrare att tillverka i Sverige. Dessutom efterfrågas svensktillverkade maskiner i många länder, menar Patrik Johansson.

Petter Leonhardt undersöker vad som finns under luckan.
Petter Leonhardt undersöker vad som finns under luckan.
Personalen är en viktig del i företagets utveckling, säger Patrik Johansson. Här tillsammans med Johan Williander.
Personalen är en viktig del i företagets utveckling, säger Patrik Johansson. Här tillsammans med Johan Williander.

Han tycker att kvaliteten har blivit högre sedan produktionen togs hem till Sverige. Ytterligare en fördel som han lyfter fram är personalens delaktighet i företagets innovationsarbete.

 

– All vår personal är delaktig i vår innovation och utveckling. Det är inte jag som svetsar och som vet bäst hur man gör, utan det är personalen som arbetar med detta. Det gör också att de är stolta över att vara en viktig del i utvecklingen, avslutar Patrik Johansson.  

Publicerad 19 april 2023

Text:

Ann-Sofie Borglund

Foto:

Anders Kristensson