Tobias Svensson, produktionschef, och Mare Bogojeska, cnc-operatör, på Bufab Lann.
4 min lästid : 03 maj 2023

Eyetracking fångar upp tyst kunskap

Genom att filma och analysera en medarbetares ögonrörelser, så kallad eyetracking, är det möjligt för industriföretag att effektivisera verksamheten och höja kvaliteten på sina internutbildningar. Bufab Lann i Värnamo testade tekniken i ett projekt och tog med sig flera lärdomar.

Bufab Lann tillverkar svarvade komponenter till bland annat fordonsindustrin med hjälp av bland annat cnc-teknik och rundbordsautomater. Anläggningen på 11 000 kvadratmeter ligger i småländska Värnamo och har cirka 120 anställda.

 

Kompetensförsörjning och att rekrytera nya medarbetare med rätt kunskaper och erfarenheter är en av företagets största utmaningar. Att internutbilda och ta till vara den kompetens som finns i företaget är en viktig del i det arbetet. Därför var man inte sen med att tacka ja till att delta i Fösa, Få ett öga för stålarbete, ett projekt i samarbete mellan teknikföretaget Tobii och svensk industri finansierat av Vinnova.

– Vi är alltid nyfikna på ny teknik, det är spännande att testa nya grejer. Vi såg också att det fanns ett intressant användningsområde när det gäller att hitta nya vägar för kompetensöverföring, säger Tobias Svensson, produktionschef på Bufab Lann.

 

En handfull medarbetare i produktionen var involverade i projektet, som pågick under ett par års tid före pandemin. Medarbetarna, både cnc-operatörer och ställare, fick ha på sig speciella eyetracking-glasögon under delar av sin arbetstid.

 

Glasögonen har en sensorteknologi som gör det möjligt att läsa av en persons ögonrörelser och förstå vad han eller hon fokuserar på. Sessionerna filmas och analyseras och kan sedan användas som underlag för att ta fram exempelvis utbildningsmaterial.

Tobias Svensson. Foto: Angelica Wilhelmsson Ek.
Tobias Svensson. Foto: Angelica Wilhelmsson Ek.

Tobii är pionjär inom så kallad attention computing, teknik som bygger på användarens uppmärksamhet och intention. Företagets produkter används idag inom bland annat sjukvård, träning, utbildning och gaming. Enligt Tobii är eyetracking ett sätt att fånga upp tyst kunskap som erfarna medarbetare gör på rutin och som inte alltid är lätt att förmedla vidare till nya kollegor i ord.

 

– För oss är det värdefullt att arbeta tillsammans med industrin och verifiera hur vår lösning hjälper företag att lösa verkliga problem, i verklig miljö. Deras feedback är viktig för oss i vår ambition att skapa lösningar som levererar värde och som är enkla att använda, säger Ali Farokhian, VP Enterprise Solutions på Tobii.

 

Samma mål, olika metoder

 

Bufab Lann valde att fokusera på två olika arbetsmoment, dels där en medarbetare ställer om en maskin, dels en förstabitskontroll där operatören försäkrar sig om att alla mått stämmer och detaljen blir godkänd för produktion. Eftersom företagets cnc-maskiner har nästan 1 000 ställ om året valde man att göra specifika avgränsningar för att få fram ett generaliserat förfarande. Bufab Lann tillverkar efter kundernas behov och ritningar vilket gjorde att man inte heller kunde ta fram produktspecifika filmer.

Tobiis eyetracking-glasögon. Foto: Pressbild.
Tobiis eyetracking-glasögon. Foto: Pressbild.
Mare Bogojeska var en av de medarbetare som testade eyetracking. Foto: Angelica Wilhelmsson Ek.
Mare Bogojeska var en av de medarbetare som testade eyetracking. Foto: Angelica Wilhelmsson Ek.

I materialet som analyserades av Tobii kunde man se hur medarbetarna fokuserade på olika moment och hur de tog sig fram mot samma mål med ibland olika metoder.

 

– Vi testade faktiskt glasögonen även i administrationen, men fokus låg ute i produktionen. Tanken var att hitta det bästa arbetssättet för vissa moment men också att vi skulle kunna använda filmerna i utbildningssyfte, säger Tobias Svensson och tillägger:

 

– De medarbetare som var engagerade i projektet tyckte att det var ganska spännande att få vara med och testa. Det blir ett lyft i vardagen. Från vår sida försökte vi också göra projektet ganska brett, vi tror att när många människor är involverade så blir det ett gemensamt intresse att fortsätta utvecklas tillsammans.

 

Standardiserat arbetssätt

 

Projektet visade att det finns möjlighet att förbättra arbetsrutinerna i produktionen genom att fånga upp medarbetares sätt att arbeta som är mer tidseffektivt. Det har också hjälpt Bufab Lann att hitta ett arbetssätt att fokusera på i internutbildningar.

 

– Det underlättar den teoretiska delen. Människor gör på olika sätt, men nu har vi kunnat få fram en standard som vi kan jobba efter, ett arbetssätt som är mest effektivt både när det gäller kvalitet och tid och som vi kan lära ut.

Ali Farokhian. Foto: Tobii.
Ali Farokhian. Foto: Tobii.

Enligt Ali Farokhian på Tobii används eyetrackingtekniken idag inom bland annat den japanska bilindustrin för att metodiskt och kontinuerligt jobba med utbildning av personal. Han menar att projektet har visat att även svensk industri har nytta av metoden för kunskapsöverföring.

 

– Vår lösning hjälper företagen att standardisera arbetet och höja kompetensnivån hos medarbetarna samtidigt som de kortar ner tiden det tar att träna upp ny personal, säger han.

 

Tobias Svensson säger att Bufab Lann tar med sig värdet av att filma den egna verksamheten i utbildningssyfte och att han gärna skulle vilja prova andra inspelningstekniker än bara eyetracking.

– Vi jobbar för ökad digitalisering när det gäller våra utbildningar, det är en spännande värld som också gör att människor kan komma i arbete snabbare. Kanske kan tekniken utvecklas vidare och användas för att matcha människor mot specifika yrkeskategorier eller arbetsuppgifter.

Publicerad 03 maj 2023

Text och foto:

Angelica Wilhelmsson Ek