4 min lästid : 28 september 2022

Täbyföretaget som lyser upp i mörkret

September är snart över, höstdagjämningen ligger bakom oss och dygnet blir allt mörkare. För familjeföretaget Flux är längre kvällar något positivt. Företaget är ett av de bolag i Sverige som jobbar med att sprida ljus, särskilt under den mörka årstiden.

Med sin fabrik i Täby både producerar Flux sina egna belysningsarmaturer och företräder andra europeiska producenter i allt ifrån spotlights till gatubelysning.

 

– Vi verkar främst inom projektmarknaden för offentlig belysning, berättar Mia Bruér, marknadsansvarig och säljare på Flux.

 

Hon tar emot oss en eftermiddag i företagets lokaler, en fastighet på två våningar, med öppna ytor i kontorsrum, lager och fabrik.

 

– Nu till hösten blir det mer försäljning av kontorsbelysning, även till restauranger och sjukhus, samt en del belysningsstolpar. Högsäsongen för just stolpar börjar annars i april när tjälen har gått ur marken och man kan gräva ner fundamenten.

Mia Bruér jobbar med marknad och sälj.
Mia Bruér jobbar med marknad och sälj.
Richard Svärd hanterar en beskärningsmaskin med stor noggrannhet.
Richard Svärd hanterar en beskärningsmaskin med stor noggrannhet.

Flux producerar belysningsarmaturer för kontorslokaler på interiörsidan och för fasader, broar och tunnlar på exteriörsidan. Kunderna som de vänder sig till är främst ljusdesigners, belysningskonsulter, stadsplanerare och arkitekter.

– Dessa bestämmer vilka armaturer de vill använda i sina projekt, varefter vi ofta fungerar som rådgivare. Tillsammans tar vi fram en optimal lösning som sedan köps in via elgrossist eller elinstallatör.

 

Började som tradingföretag

 

På Flux arbetar i dag drygt 20 personer. Det är allt ifrån administratörer och säljare till tekniker, konstruktörer, montörer och lagerpersonal. När vi besöker fabriken är några montörer och tekniker på plats.

 

Konstruktörerna jobbar bland annat med att projektanpassa armaturer, skriva ut 3D-prototyper, montera ihop nya konstruktioner och testa att de fungerar som de ska. Som hos många andra mellanstora företag har vissa medarbetare specifika arbetsuppgifter, andra har flera.

Flux rymliga lokaler, som köptes 2007, ligger i Arninge, Täby.
Flux rymliga lokaler, som köptes 2007, ligger i Arninge, Täby.
Mohammed Masoud arbetar flitigt med armaturerna.
Mohammed Masoud arbetar flitigt med armaturerna.

Flux har dock inte alltid ägnat sig åt produktion. När verksamheten började för nästan 30 år sedan var det ett renodlat tradingföretag. Mats Bruér, vd och säljare på Flux samt make till Mia Bruér, var den som grundade företaget.

 

– Mats startade eget redan efter universitet 1992, först i en annan bransch men övergick snart till att sälja spotlights och annan belysning från olika europeiska varumärken. Då hade vi precis träffats och jag jobbade som säljare på ett annat företag, berättar Mia Bruér.

 

I dag har paret, som bor på Kungsholmen i Stockholm, två döttrar i 20-årsåldern. Under åren tillsammans har de varvat familjelivet med utvecklandet av företaget och hanterat både upp-och nedgångar.

 

År 2007 köpte Flux de nuvarande fabrikslokalerna, när belysningsproducenten AB Smedmarks skulle sälja sin verksamhet. Syftet med köpet var att starta egen produktion och minska beroendet av tradingagenturerna.

 

– Det är ett enklare liv att vara tradingföretag än producent. Vi fick i samband med köpet sätta oss in i många nya frågeställningar, som uppfyllandet av olika standarder och certifieringar, säger Mia Bruér.

 

– Vår bransch drivs av en snabb teknikutveckling, med komponenter och standarder som ständigt ändras, byts ut och förbättras.

Belysningsprodukter finns det gott om inne i fabriken.
Belysningsprodukter finns det gott om inne i fabriken.
Alla verktyg har sin givna plats.
Alla verktyg har sin givna plats.

Flera belysningsprojekt

 

Trots den stora omställningen gick det bra för Flux. Verksamheten stod stadigt på sina båda ben som tillverkare och importör. Men 2009 – två år efter köpet av fabrikslokalerna – började de att förlora viktiga distributionsrätter. 18 månader senare hade företaget tappat fyra av deras fem största varumärken.

 

– Några tappade vi på grund av att ägarförhållandena för dessa bolag ändrades. Andra på grund av att företagen bestämde sig för att starta en egen försäljningsorganisation i Sverige, berättar Mia Bruér.

 

– Flux förlorade cirka 60 procent av sin omsättning under den tiden. Vi gick igenom ett stålbad som medförde en personalnedskärning från 43 till 13 personer och en minskning av våra showrooms. Det var jättetufft.

 

Efter svackan kom dock företaget snabbt på fötter igen. Mia Bruér berättar att Flux växer stadigt och med god lönsamhet – framför allt med det egenproducerade sortimentet. Flux har varit involverad i belysningsprojekt runtom i hela Sverige, som Nationalmuseum i Stockholm, ett badhus i Ystad och en bro över Indalsälven i Jämtland.

 

– Nu håller vi på med löpande rekrytering av nya medarbetare på alla avdelningar.

 

Flux saknar dock inte utmaningar. Komponentbrist och eskalerande elpriser är yttre faktorer som företag i bland annat belysningsbranschen måste handskas med.

 

– I vår bransch behövs det halvledare. Under våren 2020, då pandemin precis hade startat, märkte Mats att det skulle bli brist på komponenter, så vi byggde upp ett stort säkerhetslager med ledkort och drivers. Vi har tack vare detta inte behövt tacka nej till stora ordar eller fått leveransförseningar.

 

– Vad gäller elpriserna försöker vi vara så taktiska och sparsamma som vi bara kan i både våra avtal och inköp. Detta inom ramen för att vi måste använda oss av elintensiva verktyg som bearbetningsmaskiner, lagerhissar, datorer, mätutrustning och elektriska monteringsverktyg.

 

Mer miljövänligt

 

De höga elpriserna är något som blir mer och mer kopplade till hållbarhetsfrågan. I båda fallen handlar det om att, i alla fall som belysningsföretag, kunna erbjuda kunderna energieffektiva belysningslösningar, menar Mia Bruér.

Det är bra att hållbarhet och energieffektivitet har blivit viktigt för kunderna, anser Mia Bruér.
Det är bra att hållbarhet och energieffektivitet har blivit viktigt för kunderna, anser Mia Bruér.

I framtiden hoppas hon att konsumenter ska välja alltmer miljövänliga produkter. Hon säger att det är något som Flux har satsat på sedan 2007 då den egna tillverkningen började, samtidigt som hon visar upp en armatur som har skapats av återvunna petflaskor och textil.

 

– Den här ska vi lansera på Elmässan i Kista i oktober.

 

– Hållbarhet var inte eftertraktat för några år sedan, och ännu mindre när vi startade. Men nu har marknaden vaknat och intresset för återvunna material, cirkularitet och klimatkompensation är enormt stort.

 

Tiden framåt ser Mia Bruér som ljus, i ordets rätta bemärkelse. Planerna för Flux är att fortsätta med en stabil tillväxt och att återinvestera vinsterna i företaget.

 

– På så sätt kan vi erbjuda våra medarbetare en utvecklande arbetsplats. Och så vill vi fortsätta att ha roligt tillsammans, avslutar hon.

Publicerad 28 september 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Erik Thor