3 min lästid : 24 november 2021

Dags att förhandla om arbetstiden

Arbetsgivare bör årligen se över hur arbetstiden ska förläggas och det är nu hög tid att förhandla för kommande år. Teknikföretagens rådgivare förklarar vad arbetsgivaren bör ha koll på.

Teknikavtalens regler om förläggning av arbetstid träder bara i kraft om arbetsgivaren inte lyckas komma överens med antingen det lokala facket eller berörda arbetstagare om vilka arbetstider som ska tillämpas. Då gäller att arbetstagarna måste meddelas senast 14 dagar i förväg vid förändring av arbetstidens förläggning.

 

Alla företag har unika förutsättningar för sin verksamhet och därför ser behovet vid förläggning av arbetstiden olika ut. Nu är det hög tid för arbetsgivaren att förhandla om arbetstiden för nästa år.

 

– Arbetsgivaren bör årligen se över hur arbetstiden ska förläggas för kommande år och med hyfsad framförhållning behöver inte detta vara så komplicerat. Men ta höjd för att det kan ta tid att förhandla arbetstiden med de lokala facken. Så vänta inte för länge, att sätta sig i tidspress är aldrig en bra ingång i en förhandling, säger Kent Berglund, rådgivare och chef för region norr på Teknikföretagen.

 

Det lokala arbetstidsavtalet kan gälla tillsvidare eller vara tidsbestämt, vilket som passar bäst varierar med verksamheten.

 

– Vet bolaget av erfarenhet att verksamheten rullat på samma sätt under många år kanske man vill ha ett tidsbestämt avtal. Men i företag där produktionen fluktuerar mycket, så kanske det är bättre med ett tillsvidareavtal som arbetsgivaren kan omförhandla om förutsättningarna förändras. Men även ett tillsvidareavtal behöver ses över – är behovet fortsatt detsamma eller behöver något förändras?

Kent Berglund
Kent Berglund

Håll koll på skiftgång och röda dagar

Det arbetsgivaren framför allt behöver tänka på när arbetstiden ska läggas ut är eventuell skiftgång och hur röda dagar ska hanteras.

 

– Frågor arbetsgivaren behöver fundera över är när börjar respektive slutar arbetspasset? När det gäller raster, ska det vara en eller flera och hur ska de/n förläggas? När det gäller skift i olika former, hur ska de förläggas när det kommer till röda dagar? Samt vad som gäller för eventuellt nattarbete, tid till tidbank eller schemalagd arbetstidsförkortning och ob-ersättning i samband med flexibel arbetstid, säger Kent Berglund.

I Teknikavtalen definieras vissa helger som till exempel jul, som storhelger. Vid arbete under storhelger utgår den högsta nivån av ersättning för arbete på obekväm tid/förskjuten arbetstid.

 

– Det företaget bör ha i åtanke för 2022 är att julafton är på en lördag och att det får implikationer på arbetarsidan. Efter klockan 14 dagen före julafton utgår storhelgsob-ersättning, vilket kan innebära en avsevärd kostnad för företaget. Även vid dagtid eller två-skift så kan det ju bli dyrt.

 

En vanlig lösning är då att låta de anställda vara lediga (arbetsbefriade) eller att arbetsgivaren arrangerar någon form av trivselaktivitet. Om bolaget tillämpar trivselaktiviteter från klockan 14 dagen före blir det ingen extra kostnad, påpekar Kent Berglund.

 

Det går också att hitta individuella lösningar

Oavsett om det finns ett lokalt arbetstidsavtal eller inte har arbetsgivaren också möjlighet att komma överens med enskilda arbetstagare eller grupper av arbetstagare om arbetstidens förläggning. Överenskommelsen kan gälla för en begränsad period eller tillsvidare.

 

– När arbetsgivaren träffar individuella överenskommelser gäller det att ha koll på reglerna om ob-ersättning (arbetare) och förskjuten arbetstid (tjänstemän). Företaget bör vara medveten om att det kan bli en ökad kostnad om inte en lokal överenskommelse kan ske med facken. Dessutom ska fackklubben underrättas om alla individuella överenskommelser, säger Kent Berglund.

 

Medlemsföretag i Teknikföretagen kan läsa mer om arbetstid i Arbetsgivarguiden på teknikforetagen.se.

Publicerad 24 november 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad