3 min lästid : 08 mars 2023

Dags för sommarens semesterplanering

Mars månad har precis anlänt men redan nu är det värt att planera inför sommarens semesterperiod. Christer Skogberg, rådgivare på Teknikföretagen, sammanfattar några av de viktigaste punkterna att tänka på.

Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till fem veckors, 25 arbetsdagars, semester per år. Ytterligare semesterdagar utöver dessa kan regleras i kollektiv- eller anställningsavtalen.

 

I mars börjar det att bli bråttom med planeringen av semesterledigheten, säger Christer Skogberg, rådgivare på Teknikföretagens kontor i Göteborg. Han påpekar att semesterplaneringen ska ske så snart som det är möjligt.

 

– Semestern måste vara beviljad före april månads utgång. Vid ensidig utläggning måste arbetsgivaren meddela de anställda senast två månader före ledighetens början.

 

Semesteråret infaller normalt under perioden mellan den 1 april och den 31 mars året därpå. Det går att komma överens med den lokala fackliga parten om att semesterperioden ska gälla för en annan tidsperiod, exempelvis från den 1 januari till den 31 december.

 

Christer Skogberg berättar att arbetsgivaren ska, som regel, förlägga den så kallade huvudsemestern till fyra sammanhängande veckor, 20 arbetsdagar, under perioden juni-augusti. Det går dock att förhandla med facket om att huvudsemestern ska äga rum vid ett annat tillfälle.

 

Arbetsgivaren är den som ska kalla på facket till förhandling gällande hur sommarsemestern ska läggas ut.

 

– Om det inte går kan man samråda direkt med de anställda. Samråda ska man också göra med icke fackligt anslutna medarbetare. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetstagaren tar ut åtminstone fyra veckors semester under semesteråret, säger han.

Anställda ska informera

 

Christer Skogberg rekommenderar arbetsgivare att ha en rutin för att hålla koll på de anställdas sparade och innevarande års semesterdagar. Alla semesterdagar över 20 kan de anställda spara i upp till fem år.

 

När det nya semesteråret börjar den 1 april måste arbetsgivaren informera de anställda om hur många intjänade semesterdagar de har, samt vilka av dessa som är betalda eller obetalda.

 

– Om en anställd har semesterdagar kvar bör ingen annan typ av ledighet beviljas före semestern, säger Christer Skogberg.

Christer Skogberg. Foto: Viktor Fremling.
Christer Skogberg. Foto: Viktor Fremling.

Den anställda ska, enligt lag, också informera arbetsgivaren om den vill spara sina semesterdagar eller ta ut sparade dagar. Vill den ta ut sina dagar ska dessa tas ut i kronologisk ordning, där de äldsta dagarna tas ut först. Innevarande års semesterdagar måste dock tas ut före sparade dagar.

 

– Om den anställda vill ta ut mer än fyra sparade semesterdagar vid ett annat tillfälle än vid huvudsemestern ska arbetsgivaren få besked om det senast två månader i förväg, säger Christer Skogberg.

 

I de fall då en medarbetare inte har tagit ut alla sina semesterdagar och inte heller meddelat att de ska sparas kan arbetsgivaren bestämma att de ska tas ut. Arbetsgivaren har också rätt att förfoga över den femte semesterveckan.

 

– Det betyder att arbetsgivaren kan, efter dialog med den anställda, bestämma när den femte veckan ska läggas ut. Då ska den anställda meddelas i förväg.

 

Finns några undantag

 

Den arbetsgivare som inte ser till att den anställda tar ut sin lagstadgade ledighet riskerar att få betala skadestånd, säger Christer Skogberg.

 

– Detta gäller även om den anställda själv ville få pengar i stället för ledighet för sina semesterdagar.

 

Det finns tre undantag för när arbetsgivaren får betala ut semesterdagar utan att den anställda tar ut någon ledighet. Det handlar om när anställningen upphör, när det rör sig om korta anställningar eller när den anställda är långtidssjuk eller frånvarande – vilket då har gjort att semestern inte har kunnat läggas ut.

 

– Arbetsgivaren är också skyldig att förhandla och förlägga huvudsemestern för långtidsfrånvarande arbetstagare, samt informera dem om detta.

 

Arbetsgivaren får dock inte ensidigt lägga ut semester för långtidsfrånvarande. Det beror på att en anställd som är sjukskriven eller föräldraledig har rätt att begära att utlagd semesterledighet inte ska räknas som semester. Då ska de aktuella dagarna avräknas från semestern.

 

Om det finns nyanställda på företaget så kanske de inte har hunnit tjäna in fyra veckors semester inför sommaren. Men det går inte att tvinga någon att ta semester – även om verksamheten är sommarstängd.

 

I dessa fall kan det vara bra att prata med personen angående om den kan tänka sig att ta ut obetalda semesterdagar eller vara tjänstledig, råder Christer Skogberg.

 

– Det går också att komma överens om förskottssemester. Med det menas att medarbetaren kan ta ut semester och vanlig lön i förskott, men utan semestertillägg, avslutar han.

 

Läs mer om semesterregler på Teknikföretagens arbetsgivarguide.

Publicerad 08 mars 2023

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Shutterstock