4 min lästid : 16 mars 2022

Experten: Planera rätt inför semesterperioden

Om du inte har börjat ännu är det dags att planera inför sommarens semesterperiod. Teknikföretagens rådgivare Christer Skogberg går igenom punkter som är viktiga att tänka på.

För den som inte har börjat planera semesterledigheten börjar det bli bråttom.

 

– Semesterplaneringen ska ske så skyndsamt som det bara går, säger Christer Skogberg, rådgivare på Teknikföretagens kontor i Göteborg.

 

– Man ska ha beviljat semestern innan april månads utgång. Arbetsgivaren måste vid ensidig utläggning meddela de anställda senast två månader före ledighetens början.

 

Alla anställda har rätt till fem veckors, 25 arbetsdagars, semester per år enligt semesterlagen. Ytterligare semesterdagar kan regleras i kollektiv- eller anställningsavtalen, säger Christer Skogberg.

 

Han tillägger att det är arbetsgivarens skyldighet att se till att medarbetarna tar ut i vart fall fyra veckor under semesteråret. Alla dagar över 20 kan den anställde spara i fem år.

 

Semesteråret infaller enligt lag under perioden mellan den 1 april och den 31 mars. Arbetsgivaren kan tillsammans med den lokala fackliga parten komma överens om att semesteråret kan gälla för en annan tidsperiod, till exempel från den 1 januari till den 31 december.

 

Arbetsgivaren ska om den anställde begär det förlägga huvudsemestern till fyra sammanhängande veckor, 20 arbetsdagar, under perioden juni-augusti. Det går även att förhandla med facket eller med den anställde för att huvudsemestern ska äga rum vid ett annat tillfälle.

 

Bara några få undantag

 

Den arbetsgivare som inte ser till att den anställde tar ut sin ledighet kan riskera att få betala skadestånd i efterhand. Detta gäller även om den anställde själv hellre ville få pengar än ledighet för sina semesterdagar.

 

Christer Skogberg berättar att det bara finns tre undantag för när arbetsgivaren enligt semesterlagen får betala ut semesterdagar utan att den anställde tar ut någon ledighet.

– Dessa undantag förekommer i samband med korta anställningar, när anställningen upphör eller när den anställde är långtidssjuk eller frånvarande, vilket gör att semester inte har kunnat läggas ut.

 

Arbetsgivaren har även skyldighet att förhandla och förlägga huvudsemestern för långtidsfrånvarande arbetstagare, samt informera dem om det sistnämnda. Men arbetsgivaren kan inte ensidigt lägga ut semester för långtidsfrånvarande.

 

– En anställd som är föräldraledig eller sjukskriven har nämligen rätt att begära att utlagd semesterledighet inte ska räknas som semester, det vill säga att de dagar då den anställde är föräldraledig eller långtidssjuk ska räknas av från semesterledigheten.

Christer Skogberg. Foto: Teknikföretagen.
Christer Skogberg. Foto: Teknikföretagen.

En förutsättning för att en avräkning ska ske är att arbetstagaren i samband med att den får information om semesterns förläggning begär avräkning av dagarna.

 

– Många gånger står det klart redan när arbetstagaren ansöker om till exempel föräldraledighet att arbetstagaren kommer att vara föräldraledig under semesterperioden. Det är lämpligt att arbetsgivaren och arbetstagaren redan då hanterar frågan om semester. 

 

Prata med medarbetaren

 

Ibland har anställda kvarstående semesterdagar och har inte tagit ut minst 20 dagar för innevarande semesterår. Om så är fallet säger Christer Skogberg att ingen annan typ av ledighet bör beviljas före semestern.

 

Arbetsgivaren måste informera de anställda om hur många intjänade semesterdagar de har när det nya semesteråret börjar den 1 april – samt i vilken mån dessa dagar är betalda eller obetalda, säger Christer Skogberg.

 

Något som är viktigt att tänka på är att eventuella nyanställda kanske inte har hunnit tjäna in fyra veckors semester inför sommarperioden. Även om arbetsplatsen har sommarstängt går det inte att tvinga personen att ta semester.

 

– Det smartaste är att prata med medarbetaren som kanske kan tänka sig att ta ut obetalda semesterdagar eller vara tjänstledig.

 

Christer Skogberg säger också att det går att komma överens om förskottssemester, vilket innebär att den anställde kan ta ut semester och vanlig lön i förskott men utan semestertillägg.

 

Enligt semesterlagen ska den anställde informera arbetsgivaren om den vill spara semesterdagar eller ta ut sina sparade dagar. I det sistnämnda fallet ska semesterdagarna tas ut i kronologisk ordning, där de äldsta tas ut först.

 

– Däremot måste innevarande års semesterdagar tas ut före sparade dagar.

 

Om den anställde vill ta ut mer än fyra sparade semesterdagar vid ett annat tillfälle än vid huvudsemestern, ska arbetsgivaren meddelas senast två månader i förväg.

 

Kan bli dyrt för företaget

 

Arbetsgivaren har rätten att förfoga över den femte semesterveckan och kan, efter dialog med den anställda, bestämma när den ska läggas ut – så länge den anställda meddelas i förväg.

 

I de fall då en anställd inte har tagit ut alla sina semesterdagar, och inte heller aviserat att de ska sparas, kan arbetsgivaren också bestämma att de ska tas ut.

 

Christer Skogberg säger att arbetsgivare bör sätta upp en rutin för att hålla koll på de anställdas sparade och innevarande års semesterdagar. I värsta fall kan det uppstå en ”semesterskuld” som kan bli dyr för företaget.

 

Läs mer om semesterregler på Teknikföretagens arbetsgivarguide.

Publicerad 16 mars 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Eva Lindblad