2 min lästid : 24 november 2021

Detta gäller för tillfälligt arbete i Danmark

Vad ska arbetsgivaren tänka på när medarbetare ska jobba i Danmark under en kortare eller en längre tid? Teknikföretagens jurist förklarar.

I Öresundsregionen, eller Greater Copenhagen som den också kallas, bor drygt fyra miljoner människor. Arbetsmarknaden är i högsta grad regional, det är inte ovanligt att bo i det ena landet och jobba i det andra. Eller att företag skickar ut anställda för tillfälliga uppdrag i grannlandet.

 

Vad ska arbetsgivaren tänka på när medarbetare ska jobba i Danmark under en kortare eller en längre tid?

 

– Formellt sett är personen anställd i Sverige men utför arbete i Danmark, så kallad utstationering. Om företaget har en egen organisation i Danmark och personen utför arbete åt detta bolag kan det exempelvis vara en koncernintern utstationering, förklarar Teknikföretagens jurist Anton Wemander Grahm.

 

Det är de danska reglerna som gäller

Reglerna för utstationering av arbetskraft utgår från EU:s utstationeringsdirektiv och utstationeringslagen.

 

– Sverige och Danmark har liknande regler, men det är de danska utstationeringsreglerna som gäller och som den svenska arbetsgivaren måste ha koll på.

 

Undantaget anställningsskyddet, som är ganska begränsat i Danmark, är förmåner och anställningsvillkor på det stora taget lika i de båda länderna, men dessa kan behöva kompletteras.

 

– Som arbetsgivare måste man fundera över om man behöver ge ytterligare kompensation till den anställde. Det kan finnas andra typer av till exempel ledigheter och ersättning i Danmark, som arbetsgivaren kan behöva komplettera de svenska anställningsvillkoren med, säger Anton Wemander Grahm.

 

Se upp med skatten

Det är arbetsgivarens ansvar att ha koll på skatter och försäkringar och att administrativa åtgärder, till exempel anmälan till myndigheter, sker i enlighet med danska föreskrifter.

 

– Om personen ska vara utstationerad under en längre period eller arbetar återkommande i Danmark kan bolaget behöva ha koll på vilka inkomstskatter och socialförsäkringar som gäller för den anställde. Här föreslår jag att man tar hjälp av expertis på området.

 

En utstationering kan antingen vara tillfällig eller tillsvidare. Hur ska arbetsgivaren tänka där?

 

– Vi rekommenderar inte fast utstationering, även om det kan synas vara den enklaste lösningen, eftersom det kan få rättsliga konsekvenser. Bolaget kan nämligen bli helt eller delvis skatteskyldigt i Danmark. Normalt sett gäller dansk lag i dessa sammanhang. Teknikavtalen gäller heller inte utanför Sveriges gränser, påpekar Anton Wemander Grahm.

 

Nya regler efter ett år

När utstationeringen varat i mer än 12 månader omfattas den anställde av ytterligare regler och villkor, vilka dessa är finns att läsa på Workplace Denmarks webbplats.

 

– Efter ett år kan ytterligare regler kicka igång när det gäller anställningsvillkoren. För arbetsgivaren handlar det om att hålla kolla vilka ytterligare regler som då kan behöva tillämpas.

 

Vad gäller det svenska företaget vill anställa en dansk medborgare som ska arbeta i Danmark för det svenska bolaget?

 

–  I sådana fall bör bolaget överväga om man ska starta upp ett separat bolag eller en filial i Danmark och anställda personen i detta bolag istället, råder Anton Wemander Grahm.

Publicerad 24 november 2021

Text

Karin Fjell Hager

Illustration

Anna Fridh