3 min lästid : 16 maj 2023

Försäkringsexpert varnar för onödiga mellanhänder

Tack vare kollektivavtalen har anställda en extra trygghet ifall en olycka skulle inträffa. I sådana fall ska man vända sig direkt till Afa Försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter. Det finns bolag som kontaktar arbetstagare för att erbjuda ombudstjänster i försäkringsärenden. Anna Lyck, försäkringsspecialist på Teknikföretagen, säger att det är ett onödigt – och dyrt – steg.

Det finns bolag ute på marknaden som kontaktar arbetstagare med erbjudande om att hjälpa dem att få ut olika ersättningar från försäkringar – inklusive från den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen ”Trygghetsförsäkring vid arbetsskada” (TFA).

 

Dessa bolag argumenterar för att de kan hantera försäkringsärendet åt personen om den själv inte har tid eller ork. Anna Lyck, Teknikföretagens pensions- och försäkringsspecialist, säger att ett sådant erbjudande kanske låter lockande, men att det i slutändan är en onödig – och eventuellt dyr – process.

 

– Som arvode för tjänsten tar bolagen en stor del av den ersättning som betalas ut från försäkringen till den anställde. Det kan röra sig om upp till 30 procent i vissa fall.

Anna Lyck: Foto: Viktor Fremling.
Anna Lyck: Foto: Viktor Fremling.

– Att en extern part tjänar pengar på att erhålla en stor del av den ersättning som arbetstagaren har rätt till från försäkringen är väldigt olyckligt.

 

Anna Lyck poängterar att den anställde inte får ut en högre ersättning genom att använda sig av den här typen av ombud. Ett bolag som agerar som mellanhand eller ombud kan i värsta fall också göra att ärendet tar längre tid att handlägga än vid direktkontakt.

 

– Min rekommendation till arbetsgivare är att prata med de anställda och berätta om dessa typer av bolag.

 

En del av kollektivavtalet

 

I samband med en arbetsskada rekommenderar Anna Lyck att man vänder sig direkt till Afa Försäkring – utan några mellanhänder.

Hon förklarar att en arbetsskada är om den anställde är med om en olycka på jobbet, eller på väg till och ifrån jobbet, och i samband med olyckan får fysiska eller psykiska skador.

 

– Man kan till exempel också få ersättning om man drabbas av en sjukdom som har orsakats av jobbet.

 

Att den anställda ska vända sig till Afa Försäkring beror på att bolaget är en del av kollektivavtalet och den svenska modellen. Afa Försäkring ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK gemensamt och har som uppdrag att försäkra de kollektivavtalade försäkringarna, där arbetsskadeförsäkringen är en av dem.

 

– Afa Försäkring har en lagstadgad utredningsskyldighet, vilket innebär att det bara är Afa Försäkring som utreder dessa skadeärenden och tar beslut om eventuell utbetalning av ersättning, förklarar Anna Lyck.  

 

Omfattas av arbetsskadeförsäkringen

 

Alla som jobbar på ett företag med kollektivavtal inom privat sektor omfattas av arbetsskadeförsäkringen. Den kan ge ersättning av olika slag om arbetstagaren har råkat ut för en arbetsskada, berättar Anna Lyck.

 

– Försäkringen kan till exempel ge full ersättning från dag ett, vilket innebär att arbetstagaren ersätts både för karensavdraget och den inkomst han eller hon går miste om när sjuklön eller sjukpenning utbetalas.

 

– Försäkringen kan också ge ersättning för skador och besvär som har uppstått på grund av skadan, samt täcka olika kostnader som kan komma med skadan – som läkarvård eller medicin. 

 

Förutom att kontakta Afa Försäkring vid arbetsskada vill Anna Lyck även slå ett slag för Avtalat, som också ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv, PTK och LO.

 

– Avtalat har som uppdrag att kostnadsfritt informera och vägleda arbetsgivare och arbetstagare om kollektivavtalad pension och försäkring, avslutar hon.

 

Här finner du mer information om Afa Försäkring, Avtalat och kollektivavtalade försäkringar på Teknikföretagens arbetsgivarguide.

Publicerad 16 maj 2023

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Erik Thor