3 min lästid : 24 mars 2021

Så kan du hantera föräldraledighet sommartid

Att både ta semester och föräldraledighet under sommaren är vanligt bland småbarnsföräldrar. Att medarbetare blir borta flera månader i sträck kan dock innebära en utmaning när det gäller bemanningen på arbetsplatsen. Vilka möjligheter har arbetsgivaren att påverka när och hur de lediga dagarna tas ut? Teknikföretagens rådgivare har svaren.

Den så kallade huvudsemestern ska normalt läggas ut under sommaren. Alla anställda har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti. Arbetsgivaren är skyldig att MBL-förhandla om huvudsemesterns förläggning. Kommer man inte överens är det arbetsgivaren som bestämmer.

 

– Har man inte gjort det ännu är det verkligen hög tid att göra det nu eftersom arbetsgivaren vid ensidig utläggning måste meddela de anställda senast två månader före ledighetens början, säger Britt Nordström, chef för Region Mitt på Teknikföretagen.

 

Föräldraledighetslagen väger tungt

Under sommaren är det relativt vanligt bland småbarnsföräldrar att både ta semester och vara föräldraledig. Statistik från Försäkringskassan visar också att både män och kvinnor tar ut mer av sin föräldrapenning under sommarmånaderna.

 

– Företag hör av sig till oss på Teknikföretagen och undrar om medarbetare verkligen kan lägga ut föräldraledighet och sommarsemester sammanhängande så att de blir borta i flera månader. Och svaret är ja, det kan de göra. Enligt föräldraledighetslagen har man rätt att ta ut föräldraledighet när man vill, givet att man anmäler detta till arbetsgivaren minst två månader innan ledigheten om inte arbetsgivaren kan visa på en påtaglig störning i verksamheten, säger Britt Nordström.

Britt Nordström Foto: Eva Lindblad
Britt Nordström Foto: Eva Lindblad

Att medarbetare blir borta i flera månader kan skapa problem för arbetsgivaren att bemanna verksamheten.

 

– För en dialog med medarbetaren! Om personen har fått beviljad semester i juli och sedan begär föräldraledighet för maj-juni och det skapar problem för företaget att bli klara med ett visst projekt, leverans eller vad det nu kan vara, prata med medarbetaren och fråga om det är möjligt för medarbetaren att ta ut ledigheten i augusti-september istället så att ni hinner bli klara.

 

MBL-förhandlad huvudsemester gäller

Ibland händer det att medarbetare kräver att få semester vissa veckor med hänvisning till att förskolan har stängt då och att de då inte har någon barnpassning.

– Generellt sett gäller att arbetsgivaren brukar försöka se till att medarbetares semesterönskemål tillgodoses. Men är det så att huvudsemestern, efter MBL-förhandling med facket, har lagts ut under ett visst antal veckor kan inte en medarbetare vägra att ta semester då med hänvisning till att den vill ha semester under annan tid eftersom förskolan är stängd, säger Britt Nordström.

 

För företag som väljer att hålla stängt under semestern gäller det att inte glömma bort att eventuella nyanställda kanske inte har hunnit tjäna in fyra veckors semester ännu.

 

– Här måste arbetsgivaren ta en dialog med medarbetaren. Kan den tänka sig att ta ut obetalda semesterdagar eller kanske vara tjänstledig? Eller kan ni komma överens med medarbetaren om att ta ut förskottssemester? Om det inte går att enas om något av detta, så är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla arbetsuppgifter.

 

Sätt upp rutin för koll på semesterdagarna

Som en följd av pandemin är det förmodligen fler medarbetare än vanligt som har sparade semesterdagar. För arbetsgivaren är det viktigt att ha en rutin för att hålla koll på både sparade och innevarande års semesterdagar. Sparad semester ska tas ut i åldersordning, dvs de äldsta dagarna ska tas först, och medarbetaren ska i förväg meddela arbetsgivaren att dagarna kommer att tas ut.

 

– Innevarande års semesterdagar måste alltid tas ut före sparade dagar. Om det handlar om minst fem sparade semesterdagar ska de tas ut i samband med huvudsemestern, om inget annat kommit överens med arbetsgivaren. Om den anställde vill ta ut den sparade semestern vid ett annat tillfälle än vid huvudsemestern, ska detta ske i samråd med arbetsgivaren, säger Britt Nordström.

Publicerad 24 mars 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Erik Thor