2 min lästid : 11 maj 2021

Kompensation när national­dagen infaller på helg

I år infaller nationaldagen på en söndag, vilket innebär att arbetstagarna ska kompenseras för utebliven ledighet. Detta kan ske på ett par olika sätt – Teknikföretagens rådgivare Mikael Ohlson förklarar.

När nationaldagen ersatte annandag pingst som röd dag 2005 gav det upphov till fackliga krav på kompensation för att arbetstiden inte skulle utökas med en dag de år då nationaldagen ligger på en helg. Annandag pingst inföll som bekant alltid på en måndag, och innebar ledighet för de med arbetstid måndag-fredag, medan veckodagen för nationaldagen den 6 juni varierar varje år. 

 

Olika kollektivavtal har olika lösningar för detta, men på Teknikföretagens område gäller att parterna först ska undersöka om det faktiskt har lagts ut mer ordinarie arbetstid jämfört med när annandag pingst var helgdag.

 

– I de allra flesta fall har mer tid lagts ut, men i praktiken kan det dock vara besvärligt att räkna ut hur mycket eftersom det på en arbetsplats kan finnas många olika slags skiftlösningar som man måste ta med i beräkningen, konstaterar Teknikföretagens rådgivare Mikael Ohlson.

Som ett alternativ till en sådan omfattande uträkning kan arbetsgivaren enligt Teknikavtalet istället föra över 2,22 timmar till samtliga arbetstagares tidbanker varje år.

 

– Den tiden hanteras på samma sätt som övrig tid i tidbanken, vilket innebär att den efter överenskommelse med arbetsgivaren kan tas ut som betald ledighet, kontant lön eller sättas av till förstärkt pension.

 

Om arbetsgivaren och det lokala facket på arbetsplatsen vill se en annan kompensation än tid till tidbanken är det möjligt, givet att man kommer överens om det. En vanligt förekommande lösning är att man väljer att lägga ut en ledig dag eller två lediga halvdagar vid ett annat tillfälle på året.

 

– Här brukar vi rekommendera företagen att lägga ut en halv- eller heldag dagen före julafton och/eller dagen före midsommarafton. Av erfarenhet vet vi att många gärna är lediga dessa dagar. En annan aspekt att ta i beaktande här är att på IF Metalls område utgår storhelgs-OB på eftermiddagen dagen innan julafton och det blir dyrt för arbetsgivaren, säger Mikael Ohlson.

 

Medlemsföretag i Teknikföretagen kan läsa mer om arbetstid i Arbetsgivarguiden på teknikforetagen.se.

Publicerad 11 maj 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Erik Thor