3 min lästid : 17 augusti 2022

Så hanterar du politik på arbetsplatsen

Valet närmar sig med stormsteg och kampanjande partiaktiva syns på både gator och torg. Arbetsplatser bör däremot vara fredade från politisk aktivitet. Hur ska man som arbetsgivare göra om anställda ägnar sig åt politisk verksamhet på arbetsplatsen?

Utgångspunkten är att politisk marknadsföring, som exempelvis utdelning av informationsmaterial vars innehåll är en del av en politisk kampanj, inte ska förekomma på arbetsplatsen, förklarar Charlotta Sundin, arbetsrättsjurist på Teknikföretagen.

 

Anledningen är att sådant riskerar att skapa onödig polarisering mellan medarbetarna. Det kan också lätt bli en svår situation om någon ständigt sätter upp dekaler som en annan tar ner.

 

– Detta gäller även om aktiviteterna sker på lunchraster eller utanför arbetstid, om det sker i gemensamma lokaler.

 

Hur ska då en arbetsgivare agera om politiska aktiviteter förekommer på arbetsplatsen? En sak som man kan göra är att informera arbetstagaren om att det strider mot skyldigheterna i anställningsavtalet att ägna sig åt politisk verksamhet på arbetsplatsen, säger Charlotta Sundin.

 

Inte heller finns det enligt lagen någon rätt för en person att få dela ut politiskt material eller hålla politiska möten på arbetsplatsen. De grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheterna gäller inte mellan arbetsgivare och anställda inom den privata sektorn.

 

– Det finns ingen rätt att värva partifunktionärer, medlemmar, röster eller annat på arbetsplatsen. Inte heller enligt förtroendemannalagen eller utvecklingsavtalet.

 

Försiktighet på sociala medier

 

Förtroendemannalagen berör de regler som gäller de personer som har utsetts till fackliga förtroendemän. Utvecklingsavtalet handlar om hur medbestämmandelagen, MBL, ska tillämpas på en arbetsplats.

 

– Fackliga förtroendemän har rätt att utföra sina uppdrag, som att exempelvis ha möten för att berätta vad de gör. Men man får inte använda det uppdraget till att prata om politik som inte har med arbetsplatsen att göra. Inte heller utvecklingsavtalets paragraf om rätt till facklig information till medlemmarna inkluderar politisk information.

Ibland kan det dock vara svårt att avgöra var gränsen går mellan politik och fackliga frågor. Charlotta Sundin säger att facket därför bör ha rätt att fritt få bestämma över informationen på sina egna ”anslagstavlor”, så länge den inte anses vara stötande.

 

– Det är en bra lösning, att facket har en särskild fredad plats där de hanterar sina frågor.

 

En annan fråga som brukar dyka upp i samband med valår – även om principen även gäller utanför valår – är vad anställda får och inte får skriva på sociala medier, gällande politik.

 

Charlotta Sundin säger att anställda enligt lojalitetsplikten inte får uttrycka sig politiskt i varken mejl, sociala medier eller andra digitala plattformar om de gör det på ett sätt som får det att framstå som att det är företaget som är avsändare. Exempelvis om företagets logotyp syns någonstans, eller om man säger något i sin roll som anställd.

Charlotta Sundin. Foto: Teknikföretagen.
Charlotta Sundin. Foto: Teknikföretagen.

– Man ska vara försiktig och exempelvis inte skicka ut politiska budskap från jobbmejlen eller lägga ut saker på Facebook så att det ser ut som att det är företaget som står bakom.

 

– Generellt är ansvaret större ju högre ställning man har.

 

Lika för alla politiska inriktningar

 

Om en arbetsgivare ändå väljer att anställda ska få ägna sig åt politisk aktivitet på arbetsplatsen bör samma princip tillämpas för alla – oavsett politisk inriktning.

 

– Om man tillåter exempelvis valaffischer från ett parti så bör man tillåta det från alla andra. Det gäller att inte särbehandla någon.

 

Om en politiker vill besöka en arbetsplats måste personen få godkänt från företagets högsta ledning. Även i dessa fall ska man vara konsekvent – tillåter man besök från en politiker från ett parti gäller samma för andra partier.

 

För att undvika princip- och prestigelåsningar och att hamna i situationer där en medarbetare ägnar sig åt politisk aktivitet på arbetsplatsen är en rekommendation att få till en praktisk hantering redan i förväg.

 

– Det är bra att ha en dialog med medarbetarna där man förklarar varför de inte får dela ut politiskt material, exempelvis. Det är också bra att komma överens med facket om hur, när och var de får sätta upp information, avslutar Charlotta Sundin.

 

Fler arbetsplatsrelaterade frågor hittar du i Teknikföretagens arbetsgivarguide.

Publicerad 17 augusti 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Susie Hedberg/Shutterstock