Bildelning i Trollhättan
7 min lästid : 12 januari 2021

Då kan vi tänka oss att dela bil

Vad krävs för att människor ska släppa tanken på att äga en bil? Det vill bland andra Högskolan Väst och fordonsföretaget Nevs i Trollhättan ta reda på. Projektet Sesma riktar strålkastaren på outforskad mark: bildelning i en medelstor stad.

Elamin Hamid Elamin sätter sig bakom ratten och startar en vit Renault Zoe. Elbilen smyger iväg nästan ljudlöst och höghusen i miljonprogramsområdet Granngården krymper i backspegeln. I höstas ingick både han och bilen i en pilotstudie för forskningsprojektet Sesma.


– Jag har hört mycket gott om car sharing och tog självklart chansen att delta. Men jag måste erkänna att jag hade en del farhågor! Vad händer om någon beskyller mig för en skada? Är det krångligt att boka? Får jag tag på en bil när jag behöver det?

 

Pilotstudien pågick i fem veckor. Utöver Renaulten som bostadsbolaget Eidar äger, stod fordonsföretaget Nevs för en BMW i3. Elamin Hamid Elamin bokade poolbil tre till fyra gånger per vecka. Oftast var det korta resor till träning, för att spela golf, handla eller för att ta sig till jobbet en regnig dag.

 

I hans hushåll finns en bil. Den är upptagen under arbetsveckorna, när systern kör till och från jobbet.

 

– Jag upplever att en bil är för lite för våra behov, men två är för mycket. En poolbil ger mer flexibilitet. Det är ett billigare och enklare alternativ än att köpa en bil till.

Bilarna bokades via en app på mobiltelefonen. Användaren checkade in med bank-id, kom in i bilen via blåtand och fick tillgång till nyckeln i en box. För Elamin Hamid Elamin, till vardags civilingenjör på GKN Aerospace, var systemet ingen större utmaning.

 

– Jag har använt appar för att checka in i elsparkcyklar och cyklar när jag pluggade i Göteborg. Med en poolbil är det några extra steg, men tekniken var inte superfrämmande.

 

Saknade du något?

– Jag skulle uppskatta om appen kunde visa bilens laddning. Om jag tänkt köra en längre sträcka vill jag slippa gå ut och kolla om laddningen lever upp till förväntningarna.

Högskolan Väst startade Sesma 2019. Målet var att ta fram riktlinjer inom tre områden: affärsmodeller som stödjer en delningstjänst, hur en stad kan arbeta med smart mobilitet och design av digitala tjänster som stödjer delningsekonomi. Genom intervjuer, workshops och pilotstudier ville forskarna också förstå och finna förklaringar kring fenomenet smart mobilitet.

 

De flesta studier kring bildelning utgår ifrån storstäder. Därför var Trollhättan, med knappt 60 000 invånare, intressant. I kommuner av den storleken finns få möjligheter att hyra elscooter eller cykel och att resa med Uber. Biltätheten per capita är relativt hög. Tillgången till kollektivtrafik är sämre, ändå är det svårare att etablera bilpooler. Det beror bland annat på att människor bor glesare – fordonen måste finnas nära hemmet om det ska vara någon poäng med att dela.

Malin Pongolini Foto: Högskolan Väst
Malin Pongolini Foto: Högskolan Väst

– Det verkar finnas speciella villkor i mindre och halvstora städer som man inte har koll på. För att minska bilkörningen räcker inte enskilda insatser som bilpooler, kollektivtrafik eller fler cykelvägar. Det krävs en kombination av olika transportlösningar, säger Malin Pongolini på Högskolan Väst.

 

Hon var delprojektledare för en av forskningsprojektets sista aktiviteter: piloten på Granngården. Här bor många utlandsfödda. Området är socioekonomiskt svagt. Om studier över bildelning och mobilitetstjänster är sällsynta i mellanstora städer, är de snarast obefintliga i sådana förorter.


– Vi ville se hur bildelning kan främjas i stadsdelen, vilka problem och möjligheter som finns, vilka behov fordonen kan uppfylla och vad de används till. Bilarna bokades mycket mer än vi hade trott från början, vi är positivt överraskade.

 

Elva frivilliga fick använda bilarna gratis. Motprestationen var att de skulle föra loggbok över sin körning och ställa upp på en forskningsintervju efteråt. De flitigaste användarna har bokat bil 16 gånger. Vissa har velat testa en elbil och appen, andra har använt bilarna för shopping, nöjesresor eller för att hälsa på släkt och vänner i andra städer.

Pilotstudien gav Elamin Hamid Elamin mersmak för elbilar – och inte minst för bilpooler.
Pilotstudien gav Elamin Hamid Elamin mersmak för elbilar – och inte minst för bilpooler.

Analyserna från Sesmaprojektet pågår och det går ännu inte att svara på vad som krävs för ökad acceptans. Några trender kan dock skönjas. Främsta hindret är individers behov av flexibilitet och kontroll över resandet.


Ekonomi påverkar också viljan att dela bil. Smärtgränsen verkar vara förhållandevis låg, visar en mindre studie från ett nybyggt kvarter med befintlig bilpool i centrala Trollhättan.


– Där var nyttjandegraden ganska låg. Alla vet att det är dyrt att äga en bil, men många värderar friheten så högt att kostnaden i en bilpool måste vara liten för att kunna väga upp, säger Malin Pongolini.


Hon tror att det kan bli svårt att driva bilpool med vinst. Då är frågan hur framtidens betalningsmodell ser ut.


– Ett tänkbart scenario är att medlemskap i bilpool ingår när man hyr lägenhet, även om inte hela kostnaden täcks. I dag går mycket yta till bilar som står still mesta delen av tiden. Fastighetsägarna skulle kunna använda marken till bättre saker än parkering.

Nadia Smit Foto: Nevs
Nadia Smit Foto: Nevs

Nevs är en aktiv part i Sesma. Fordonsföretaget har bland annat utvecklat bokningsappen och utrustat poolbilarna med tekniken som krävs för att ge rätt användare tillgång utan en fysisk nyckel.


Projektledaren Nadia Smit ser en stor fördel med att forskningen utgår från Trollhättan. Majoriteten av befolkningen bor i små och mellanstora städer. De är högintressanta ur ett affärsperspektiv.


– Delningstjänster är en stor del av vår kärnverksamhet. Vi vill ta betalt utifrån sträcka. På mindre orter kör människor betydligt längre för att ta sig till arbete och fritidsaktiviteter. Sesmaprojektet är ett gyllene tillfälle att få in data över en mindre stad.


Hon ser också ett värde i att få testa bildelning på just Granngården.


– I områden där många inte äger en bil kan bildelning vara ett måste för att kunna resa. Vi vill att vår tjänst ska kunna användas av alla. Först då får man en spridning och kan skapa förändring.

En konkret lärdom handlar om hur många nivåer användare är villiga att klicka sig igenom i en app för att komma fram till tjänsten. Få, visar det sig. Processen måste vara intuitiv, simpel och ha så få steg som möjligt för att människor ska fullfölja.


– Folk är gärna med och testar, men det ska vara enkelt. Det är en viktig kunskap som vi tar med oss.

 

I dag är skatter ett stort hinder för bildelning i större skala enligt Nadia Smit. Privatpersoner kan inte hyra ut sin bil i större utsträckning eftersom det krävs en uthyrningslicens. Regelverket har ändrats på många håll i Europa, Sverige ligger steget efter.

 

En annan hämsko är att infrastruktur, mänskligt beteende och samhället i stort bygger på att alla äger en bil. För att få ut mobilitetstjänster behöver delningsekonomi bli det nya normala. Redan i dag går det att hyra cykel och elscooter. Airbnb har blivit normalt. Den utvecklingen kan bana väg för att även bilar ska betraktas som en delningstjänst tror Nadia Smit.


– Vi behöver alla tänka om för att kunna uppfylla klimatmålen. Då kan det inte vara en bil per person, vi behöver dela på resurserna och nyttja dem bättre.

 

Vad händer närmast inom området bildelning för Nevs del?
– Vi behöver ta in mer data och fortsätta med piloter, gärna i större skala och under en längre period. Och vi har en avsikt att köra en pilot i Stockholm med autonoma fordon, även om tidpunkten ännu är osäker. Den ska inkludera betalning, vilket kan ge ett annat beteende.

Är det lönsamt att dela bil tror Elamin Hamid Elamin att fler kommer att gå över till det.
Är det lönsamt att dela bil tror Elamin Hamid Elamin att fler kommer att gå över till det.

Elamin Hamid Elamin parkerar elbilen på Granngården och stoppar i laddkabeln. Pilotstudien gav mersmak för elbilar – och inte minst för bilpooler. Ett stort plus är att fordonet bara kostar vid användning och föraren slipper tänka på skatt, besiktning och allt annat som hör bilägandet till.


– En vanlig bil står still 95 procent av tiden, kan man utnyttja den på ett annat sätt är det bara positivt. Det enda jobbiga är om någon annan har bilen när du vill boka, men det är en liten nackdel jämfört med alla fördelar.


För Elamin Hamid Elamin är delningsekonomi inget konstigt – han har hyrt allt från brädspel till verktyg och sportutrustning av privatpersoner. I framtiden tror han på att bildelning kommer att öka i Sverige, precis som det gjort i till exempel Kalifornien där flera start up-bolag är igång och har hundratusentals kunder.

 

Han tror att det krävs att tre faktorer blir uppfyllda för att människor ska se bildelning som det naturliga: ekonomi, hållbarhet och användarvänlighet.


– Är det lönsamt att dela bil tror jag att fler kommer att hoppa över till det. Och kan man styrka att konceptet är bättre för miljön och att det går att använda på ett smidigt och bra sätt, kommer fler att motiveras.

 

Fakta: Projektet Sesma (sharing economy and smart mobility acceptance) på Högskolan Väst startade i januari 2019.

 

Forskningsarbetet har fokus på delningsekonomi och smart mobilitet och utgår ifrån Agenda 2030 och Sveriges transportpolitiska mål.


Projektet drivs av Högskolan Väst, Nevs, Trollhättans Stad och forskningsinstitutet Rise. Finansiärer är Vinnova och det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden.


Sesma går i mål sista februari 2021.

Publicerad 12 januari 2021

Text

Minna Ulin

Foto

Sofia Sabel