3 min lästid : 22 maj 2024

Industrins röst avgörande för nästa EU-program

EU:s nästa innovationsprogram håller på att ta form och Emma Wikberger, policystrateg på Teknikföretagen, berättar att processen befinner sig i ett avgörande skede. Det är nu som industrins röst måste ta plats, i alla fall om EU ska kunna konkurrera med resten av världen.

I Magasin t: skrev vi nyligen om EU:s innovationsprogram Horisont Europa som pågår mellan åren 2021 och 2027. Syftet med programmet är att främja hållbar utveckling och EU:s konkurrenskraft via olika forskningsprojekt som företag och akademin är involverade i. Genom utlysningar kan företag och andra aktörer söka om finansiering för projekten.

 

2028 ska Horisont Europa ersättas med ramprogrammet FP10, som blir EU:s tionde innovationsprogram.

 

– Det är nu som det finns möjlighet att påverka inriktningen för det kommande programmet, berättar Emma Wikberger, policystrateg på Teknikföretagen.

 

Tillsammans med bland annat branschorganisationerna för dansk, tysk och finsk industri jobbar Teknikföretagen i EU för att stärka industrins betydelse i det kommande FP10.

 

– Det ursprungliga syftet med ramprogrammet var att främja industriell konkurrenskraft. Innehållet av ramprogrammet har utvidgats över tid, men utan utökad budget. Numera jobbar vi på Teknikföretagen med att gå tillbaka till att mer av programmet styrs av industrin. Budgeten för FP10 bör också bli högre för att kunna stärka den industriella konkurrenskraften.

 

Vad gäller budgeten säger Emma Wikberger att EU måste nå upp till målet om att lägga tre procent av BNP på forskning och innovation för att kunna konkurrera med länder som USA och Kina. Av det bör den största ökningen gå till industriell konkurrenskraft.

 

Uttalad ”dual-use”

 

Det finns många samhällsutmaningar framöver som kommer att kräva både forskning och kompetens från industrin för att lösa. Bland dessa utmaningar finns behovet att stärka säkerhets- och försvarsförmågan i unionen.

 

Emma Wikberger säger att det därför är viktigt att FP10 öppnar för att även hantera projekt med uttalad ”dual-use”-potential. Med ”dual-use” menas produkter och lösningar som kan användas både civilt och militärt.

Emma Wikberger. Foto: Viktor Fremling.
Emma Wikberger. Foto: Viktor Fremling.

– Den civila teknikindustrin har tagit över en del av den teknikutveckling som förut skedde inom försvarssektorn. Därför behövs en kunskapsöverföring mellan sektorerna.

 

– Om nästa ramprogram öppnar för en liten andel civila forskningsprojektsansökningar, fast med en ”dual-use”-potential, kan det bli en brygga mellan civil forskning och försvarsforskning. Så som det är i dag, med en strikt uppdelning mellan dessa två, främjar det varken kompetensen inom området eller är särskilt ekonomiskt.

 

Strängt militär forskning bör fortfarande bedrivas inom den europeiska försvarsfonden, tillägger Emma Wikberger.

 

– Men då är det viktigt att europeiska civila forskningsprogram och försvarsforskningsprogram inte behöver konkurrera om finansiering.

Stärka konkurrenskraften

 

Något som Emma Wikberger och Teknikföretagen också jobbar för är att utveckla PPP-modellen, Public-Private-Partnership, inför FP10. Detta är en viktig aspekt för att möjliggöra ett större inflytande från industrin. 

 

– PPP-modellen är ett privat-offentligt partnerskap där företag samarbetar med det offentliga, som exempelvis akademin. Detta är en vanlig samarbetsform inom innovationsprogrammen och en bra modell för att industrin tillsammans med det offentliga ska kunna identifiera olika prioriteringar.

 

– På så sätt anpassas agendan i programmen till att bättre möta de industriella behoven.

 

Emma Wikberger säger att det är viktigt att industrin får möjligheten att sätta agendan, genom att branschens röst får väga tyngst i beslutsprocesser. Att industrin behöver ta mer plats i FP10 har att göra med att det är det effektivaste sättet att stärka EU:s konkurrenskraft via innovationsprogrammen, menar hon.

 

– För att inte bli omsprungna av andra länder och regioner krävs det forskningsprojekt på EU-nivå som främjar innovation. Industrin är den som känner till förutsättningarna för tillväxt på den globala marknaden, därför är det också rimligt att det är industrins röst som borde väga tyngst när projektutlysningar tas fram. 

 

I juli 2025 kommer EU-kommissionen att presentera det officiella förslaget om riktningen för och innehållet i FP10. Det ska sedan förhandlas med medlemsländerna och EU-parlamentet.

 

– I dagsläget har vi på Teknikföretagen dialog med både kommissionen och medlemsföretagen, angående hur vi vill att FP10:s inriktning ska utformas, avslutar Emma Wikberger.

Publicerad 22 maj 2024

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Erik Thor