ABB:s cobot YuMi.
5 min lästid : 22 februari 2023

Industriroboten – från dåtid till framtid

Effektiva, exakta och outtröttliga. Det är inte konstigt att robotarna tog tillverkningsindustrin med storm i början av 1970-talet. Nu står vi inför en ny era när allt fler företag oavsett storlek kommer att kunna ta del av fördelarna med robotkraft.

Enligt Swedish Industrial Robot Association, SWIRA, hamnade Sverige på sjätte plats i världen i robottäthet inom industrin år 2021. Om man räknar bort fordonsindustrin har vi faktiskt flest robotar i tillverkningsindustrin i hela Europa. Det är den metallarbetande industrin som sysselsätter flest robotar med 5 440 i drift, följt av fordonsindustrin med närmare 4 700.

 

Hittills har industrirobotar mest varit aktuella för stora företag med långa repetitiva tillverkningscykler. Men detta håller på att förändras. Från att ha varit stationära, krävt mycket underhåll och avancerad programmering genomgår nu robotarna en transformation, till mångsidiga tusenkonstnärer.

 

Christian Smith, robotforskare på KTH, berättar att mycket av forskningen i dag fokuserar på att kunna använda robotar i sammanhang där tillverkningsserierna är mindre och variationen större.

– Om du vet vad roboten ska göra är det ganska lätt, då finns ett business-case direkt. Men om man inte vet exakt vad som ska hända är roboten sämre rustad. En människa kan överblicka en situation och bestämma sig för vad som behöver göras. Det kan inte en robot i dagsläget, säger Christian Smith.

 

Detta håller dock på att förändras. Massor av forskning pågår som kommer att öppna enorma möjligheter för små- och medelstora företag inom en rad branscher.

 

– Jag har till exempel varit delaktig i ett Vinnova-projekt där vi testar hur robotar kan användas i labbmiljö på ett sjukhus. Många uppgifter där är repetitiva och tidskrävande. Här blir det viktigt att roboten kan utföra flera mindre serier av uppgifter med många omställningar. Robotarna måste dessutom kunna hantera lätta vikter, vi pratar här om provrör och inte bilkarosser.

Christian Smith. Foto: KTH.
Christian Smith. Foto: KTH.

Enligt Christian Smith följer robotiseringen samma lag som digitaliseringen; allt på ett företag som kan automatiseras kommer att automatiseras. Andra skäl till att antalet robotar kommer att öka är brist på arbetskraft, något som i viss mån vänder på tankarna kring att robotarna skulle ta jobb.

 

Bredare användning

 

ABB har tillverkat robotar sedan början av 1970-talet. 1973 presenterades IRB 6, en elektrisk femaxlig industrirobot som kunde lyfta sex kilo. Den första IRB 6 såldes direkt och var sedan i bruk i över 35 år hos Magnussons i Genarp där den vaxade och polerade stålrör.

IRB 6. Foto: ABB.
IRB 6. Foto: ABB.

Idag utvecklar ABB en rad olika robotar. En tydlig trend är att man tänker sig att företag ska kunna använda sig av robotar utan att behöva ha egna programmeringsspecialister. Det måste helt enkelt bli enklare att bli med robot och få i gång dem i verksamheten.

 

Susanne Timsjö är marknads- och säljchef på ABB Robotics Sverige. Med rötter i forskningen konstaterar hon att industrirobotens utveckling går mot allt bredare användningsområden.

 

– Robotutvecklingen talar sitt tydliga språk. Varje årtionde sedan 60-talet har haft sin profil, och idag ser vi att mycket handlar om bredd, att hitta möjligheter för nya branscher att kunna använda sig av robotar i verksamheten. 

Ett av de mest spännande områdena här är cobots, en förkortning av collaborative robots. Cobots kan stå sida vid sida med människor och utföra arbeten tillsammans. De är lättare och billigare än traditionella robotar, och precis som med en modern bil har de sensorer som känner av om någon person är i vägen och riskerar att bli skadad.

 

– Det är otroligt viktigt att man väljer en robot som passar verksamheten. Därför uppmanar vi företag att vara väldigt noga när man går in i ett robotprojekt. Man måste utvärdera sin verksamhet och sen planera efter det. Man måste också ha rätt förväntningar på utfallet; en robot är inte magi, utan en hjälp att förbättra processer, fortsätter Susanne Timsjö.

Samarbetsmöjligheter är alltså en trend. En annan är att förenkla handhavandet av robotarna. För att små- och medelstora företag ska kunna dra nytta av robotkraften måste det bli enklare att programmera enheterna.

 

– Många små- och medelstora företag har behov av robotar som kan samarbeta. Dessa är mindre, smidigare och enklare att programmera. Man kan säga att dessa utvecklingar stödjer och bygger varandra, säger Susanne Timsjö.

 

Utvecklingen för med sig stora möjligheter för svenska företag i dag. ”Plug-and-play”, enklare programmering och nya affärsekosystem gör att det är billigare och enklare än någonsin att automatisera sin verksamhet med hjälp av robotar. Det gör det också möjligt för företag med lägre produktionsvolymer att kunna hoppa på robottåget utan interna specialister.

Susanne Timsjö. Foto: ABB.
Susanne Timsjö. Foto: ABB.

Robotisering som satsning

 

Björn Langbeck på Tillväxtverket var med och skapade initiativet Robotlyftet som syftade till att stödja automatisering och robotisering inom små och medelstora industriföretag. Robotlyftet pågick 2018–2021 och var en del av Sveriges nyindustrialiseringsstrategi Smart Industri.

 

Med hjälp av Robotlyftet har företag kunnat utforska möjligheterna att använda robotar för att stärka sin verksamhet, och avgöra om robotisering är en rimlig satsning som kommer att leda till tillväxt. 

Björn Langbeck. Foto: Tillväxtverket.
Björn Langbeck. Foto: Tillväxtverket.

– Robotlyftet kan faktiskt inte sägas vara något annat än en succé. På grund av covid var vi tvungna att kontakta företag via telefon och det fungerade mycket bra. Vi pratade med över 1 400 små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin vilket till slut ledde till att vi hjälpte runt 200 företag att komma i gång med robotiseringen, berättar Björn Langbeck.

 

Den konkreta hjälpen i Robotlyftet kom genom så kallade automatiseringscheckar, vars värde kunde tas ut i projektering tillsammans med en systemintegratör samt utbildning, men inte ren installation.

 

– Robotlyftet som projekt är ju avslutat nu, men det finns fortfarande medel att ta del av i form av automatiseringscheckar. Under 2022 beviljade vi ytterligare 22 företag stöd, och vi tror att siffran kommer att bli minst densamma för 2023.

– Automatisering är väldigt viktigt för svenska företags konkurrenskraft. Företag som robotiserar visar tillväxt i både produktivitet och antal anställda. En rad ytterligare positiva saker följer, som lägre priser, möjlighet att ta hem produktion till Sverige, hållbarhetsaspekter och arbetsmiljöfördelar, avslutar Björn Langbeck.

Publicerad 22 februari 2023

Text:

Christian Bye

Foto:

ABB