3 min lästid : 24 februari 2021

Löftet: Lättare, tystare och mer miljövänlig ventilation

Behöver man använda en ändlig och dyr resurs som stål för att transportera luft? Den frågan ledde till starten av ett företag. I dag utvecklar Climate Recovery ventilationssystem med klimatnytta i alla led.

Climate Recovery i Kalmar utvecklar och tillverkar ventilationskanaler och formstycken –böjda detaljer – för hus och hem, kommersiella och offentliga fastigheter. Till skillnad från traditionella spirorör av plåt, består de i huvudsak av hårt pressad glasull som är återanvänd.

 

– Vi släpper ut 80 procent mindre CO2 i produktionen jämfört med spirorör. Hela affärsidén är att det här måste vara miljövänligare, säger Ulf Arnemo, Business Development and Partnership Director.

 

440 ton mindre utsläpp i en enda fastighet

En stor miljövinst sker under produktionen, men det finns fler fördelar. De förisolerade kanalerna kan tryckas ihop i platta paket, vilket ger färre lastbilstransporter. De är enkla att montera och väger som en luftig dunkudde, bra för montörernas arbetsmiljö. Inbyggd ljudisolering är positivt för inomhusmiljön. Systemet kan återvinnas.

 

Kanalerna sparar också energi under användning. När företaget testade i ett byggprojekt blev resultatet 125 gram lägre CO2-utsläpp per kilowattimme.

 

– Efter 20 år resulterar det i 440 ton mindre utsläpp. I en enda fastighet! Dessutom till billigare kostnad. Vi vill bli det självklara valet när man tänker hållbart system eller byggnad.

Climate Recoverys produkt är unik på marknaden. Det är inte alltid bara bra. Fastighetsägare, huvudentreprenörer, installatörer och alla andra involverade i byggprojekt är vana att använda traditionella lösningar, oftast spirorör av plåt, och etablerade leverantörer.

 

– Vi vill hjälpa fastighetsbranschen att bli hållbar på ett så enkelt område som att förflytta luft. Lyckas vi få en erfarenhet och upplevelse för alla inblandade aktörer blir försäljningen ett självspelande piano, säger Ulf Arnemo.

 

Ställ krav på hållbarhet i offentlig upphandling

Även offentliga beställare behöver tänka annorlunda.

 

– Om stat, kommuner och regioner menar allvar med klimatambitionerna måste de ställa krav på hållbarhet i upphandlingarna. Ta med hela livscykelperspektivet och alla kostnader i beräkningen.

 

Ulf Jarnemo Foto: Minna Ulin
Ulf Jarnemo Foto: Minna Ulin

Planen framåt är att Climate Recovery blir ett innovativt kunskapsföretag, med fabriken i Kalmar som ett labb för nischprodukter och nya lösningar. Högvolymsproduktionen ska ske nära stora marknader, på licens.

 

Nu behöver företaget hitta licenspartners och säljbolag, och samtidigt utveckla höghastighetsproduktion. Ulf Arnemo räknar med tunga investeringar.

 

– För att få det att rulla och bygga förtroende måste vi ha ett first case. Riskkapital via till exempel Almi Invest skulle hjälpa oss att ta nästa steg och skapa förtroende för tilltänkta licensföretag.

 

Mer verkstad med den svenska modellen

Det finns få potter i Sverige som passar den aktuella fasen, därför ska företaget söka EU-finansiering. Ulf Arnemo har erfarenhet från fordonsindustrin, där staten och industrin delar på kostnaderna för forsknings- och utvecklingsprojekt. Han hade gärna sett ett motsvarande upplägg inom hållbarhet och byggnation.

 

– Min erfarenhet är att den svenska modellen ger mindre administration och mer verkstad för pengarna.

 

Siktet är nu inställt på Europa. Climate Recovery har gjort en marknadsstudie baserad på en EU-rapport om ventilation och olika länders investering i nybyggnation. Potentialen för isolerade kanaler är stor och marknaden är fragmenterad.

 

– Vår nästa möjlighet finns i Tyskland, Frankrike, England, alla de stora länderna i Västeuropa. Men vår idé är applicerbar över hela jordklotet och slutmålet är att bli globala.

 

Nyfiken på hur svenska teknikföretag kan bli världsledande i städernas klimatomställning? Ladda då ner Teknikföretagens rapport "Stad i ljus" här.

Publicerad 24 februari 2021

Text

Minna Ulin

Foto

Sofia Sabel