3 min lästid : 26 januari 2021

Mer el när och där den behövs

Framtidens klimatneutrala städer är elektrifierade. Hur går det då med kapaciteten i elnäten? Hur kokar vi ägg även när det inte är soligt eller blåser? Batteritillverkaren Nilar har en lösning.

På Nilars högautomatiserade fabrik i Gävle är produktionen i full gång. Utvecklingen har gått snabbt och fortsätter likadant.

 

– Vi har gått från att ha en tanke om att trycka ut produkterna till att de dras ut från fabriken. Förutsättningarna är nästan fuskigt bra. Vår produkt och lösning lämpar sig väldigt väl för en omställning, säger vd Marcus Wigren.

 

Energilagring som stärker elnätet

Nilar AB utvecklar och tillverkar nickel-metallhydridbatterier. De används för lagring av energi i industrifastigheter, köpcentrum, villor, flerbostadshus och så vidare.

 

Två applikationstyper dominerar. Båda går ut på att stärka elnätet.

 

Time shifting handlar om att flytta energi över tid. Då slipper man koka ägg klockan tre på morgonen när det råkar blåsa. Peak shaving gör det möjligt att få ut mer effekt ur en kabel än den är gjord för. Det går inte att ladda en Tesla i ett vägguttag, däremot fylla på ett energilager och snabbt föra över till bilen när behovet uppstår.

– En direkt följd av att vi stödjer näten är att fler elbilar kan rulla. Städerna kan hantera omställningen med minimalt antal problem, vi lägger några av pusselbitarna. Utmaningen är att hänga med. Nya marknader växer fram på sex månader.

 

Det borde finnas mer rum för handfasta satsningar

Det finns många faktorer som skulle kunna hjälpa Nilar framåt. Marcus Wigren önskar fler långsiktiga och riktade insatser från politiken.

 

– I Tyskland kommer runt 20 procent av landets totala energi från solen. Vi kanske har 1 procent. Miljön är på topp fem när man listar viktiga samhällsutmaningar, då borde det finnas mer rum för handfasta satsningar.

Marcus Wigren Foto: Nilar
Marcus Wigren Foto: Nilar

Nilar följer utvecklingen i många europeiska länder. I Nederländerna har kanalbåtsägare tvingats konvertera från förbrännings- till elmotorer och taxiägare får inte köra bilar med förbränningsmotor till och från flygplatsen Schiphol. I Belgien subventionerar regeringen runt 50 procent av kostnaden för energilager upp till 10 kilowattimmar.

 

– Det ger en tiodubblad ökning över dagen, i ren möjlig försäljning. Det är klart att mer politisk styrning åt rätt håll hade gett oss ännu större möjlig marknad. I Sverige drar utredningar ofta ut på tiden, för att sedan endast bli till ett beslut om anslag i sex månader. Jag vill se mer action!

 

Marcus Wigren tycker att staten borde servera tillräckligt med kapital så att subventioner för solpaneler, laddboxar och annat går att söka tre till fem år framåt. Och processen måste bli lättare.

 

– Det är enkelt för villaägare att köpa och installera solpaneler. Men sedan är subventionen ett magiskt krångel i nivå med Försäkringskassans VAB-regler. Måste det vara så svårt?

 

Det är tufft att hitta riskkapital

Nilars framgångsrecept är hårt arbete, folk som tror på idén, lite tur med lyckade satsningar och en pengaström till bolaget. Finansieringsmöjligheterna behöver dock bli fler.

 

Det är tufft att hitta riskkapital, särskilt för medelstora bolag som behöver pengar till större investeringar.

 

– Satsningar, bidrag och stöd från energimyndigheten i tidiga lägen av bolag skulle också vara bra. Med större summor och större omfattning.

 

Nu fokuserar Nilar på att få upp produktionsvolymen. Ambitionen på sikt är att växa internationellt. Företaget har använt statligt exportfrämjande ett fåtal gånger.

 

– Vi har hittat leverantörer i Asien via Business Sweden, rätt framgångsrikt. Men jag ser ett större värde av främjandet i en tidig fas, för initial matchning. Nu har vi redan bra koll på samarbetspartners. Ren försäljning landar ju i en kärnaffär mellan företaget och kunden.

 

Hur ser din hållbara stad ut?

– En vision är den totala elektrifieringen. Det finns fortfarande hus med oljepannor från 1960-talet. Tar man bort alla utsläpp från fossila bränslen blir det väldigt rent.

 

Nyfiken på hur svenska teknikföretag kan bli världsledande i städernas klimatomställning? Ladda då ner Teknikföretagens rapport "Stad i ljus" här.

Publicerad 26 januari 2021

Text

Minna Ulin

Foto

Sofia Sabel