3 min lästid : 10 februari 2021

Så kan företag slippa räkningen från värmeverket

Produkter som genererar elektricitet och värme utan andra utsläpp än rent vatten? Det är ingen utopi. Göteborgsbaserade Powercell utvecklar lösningar som bygger på bränsleceller och vätgas.

Åse Bye Foto Powercell
Åse Bye Foto Powercell

Framtidens klimatneutrala städer är elektrifierade. På många håll finns utbyggda nät och lösningar för stora elbehov. Möjligheten att tillföra extra kraft är inte lika utbredd.

 

– Vi vill bidra till att fastigheter, kollektivtrafik och industrier får den kraft de behöver, när de behöver den. Våra produkter kan kapa effekttoppar eller lösa ett utökat effektbehov och är därför lämpliga i en stad, säger Åse Bye, Business Manager Stationary Applications.

 

Produkterna drivs av vätgas, som är väl beprövat inom processindustrin.

 

– När väte och syre möts i en bränslecell alstras elektricitet men också 70-gradigt vatten som kan användas för uppvärmning. Utsläppet är rent vatten. Vi har en mängd applikationer. Affärspotentialen är enorm.

Vi vill se demosajter och upphandlade produkter, tjänster och lösningar.

Har ni behov av statlig stöttning?

– Marknadskrafterna gör mycket, men stöd från politiken är nyckeln. Vi vill se demosajter och upphandlade produkter, tjänster och lösningar.

 

Åse Bye pekar på Norge som satsar på ”innovative anskaffelser”, innovationsupphandlingar med fokus på nollemissionslösningar, som bidrar till teknikutvecklingen.

 

– Man tar det stegvis så att industrin ser att det finns en färdriktning. Kommuner, regioner och riket visar en långsiktig lösning, men kan samtidigt börja handla upp lösningar som bygger på teknik som inte är fullt utvecklad än.

 

Powercell behöver fler case för att nå ut bredare. I Sverige är vätgaspriset ofta ett hinder för investeringar. Genom att säkra produktion går det att få ner kilopriset.

 

– Utan vätgasproduktion, ingen bränslecellsdrift. Politiken kan säkerställa att man bidrar till produktion för mer än bara storskalig industri. Vi ser gärna stimulans till lokalt producerad vätgas, från sol, vind och vatten, så att den är så grön som möjligt.

 

Företag baserar ofta ekonomiska kalkyler på gammal kunskap

Ett annat hinder är okunskap. Företag baserar ofta ekonomiska kalkyler på gammal kunskap. De känner inte till exempelvis att elektrifiering med vätgas och bränsleceller också genererar värme, så att man slipper räkningen från värmeverket.

 

– Räknestickan blir annorlunda när man utgår ifrån elektrifiering. Man måste ha ett bredare systemtänk. Det är största hämskon i dag.

Vem ska ta betalt om överföringen är lokal, i en industrifastighet eller bostadsrättsförening?

Åse Bye ser behov av tvärpolitiskt samarbete kring miljömål, över mandatperioder och partigränser. Regelverk kring exempelvis mikrogridlösningar, lokal vätgasproduktion och bränslecellsystem som kan förse fastigheter med värme och bussar med drivmedel, måste också ses över.

 

– I dagens intäktsmodell betalar vi för både elförbrukning och energiöverföring. Men vem ska ta betalt om överföringen är lokal, i en industrifastighet eller bostadsrättsförening? Frågan ligger i gränslandet mellan energi- och bostadspolitik.

 

Dragkamp mellan möjlig affär nu och det som kan ske i framtiden

Hon har god erfarenhet av exportfrämjandet, till exempel via Business Sweden.

 

– Jag var med på en delegationsresa till Afrika 2019, för att se hur FN säkerställer strömförsörjning i flyktingläger och fältsjukhus. Det har lett till produktutveckling, potentiella kunder och goda kontakter i andra branscher.

 

Problemet, särskilt för mindre företag, är att det kräver tid och resurser att söka exportstöd.

 

– För oss är det ett dragspel mellan möjlig affär nu och det som kan ske i framtiden. Vi måste prioritera konkret försäljning.

 

En lösning skulle kunna vara exportfrämjandestöd för SME-bolag. Kanske ersättning för en halvtidstjänst.

 

– Då kan man kan anställa en kortsiktig resurs som åker ut med Business Sweden eller ersätter den som ska vara med. Det kan vara ett sätt för Sverige att få ut fler företag på exportmarknaden, säger Åse Bye.

 

Hur ser din hållbara stad ut?

– Den är emissionsfri med tysta fordon, utan utsläppsrelaterade störningar och sjukdomar. Och roligare! Vi kan göra allt som förbrukar el, utan att överbelasta näten. Vätgas och bränslecellteknologi kan vara slutet på flygskam. Det finns anledning att känna hopp.

 

Nyfiken på hur svenska teknikföretag kan bli världsledande i städernas klimatomställning? Ladda då ner Teknikföretagens rapport "Stad i ljus" här.

Publicerad 10 februari 2021

Text

Minna Ulin

Foto

Sofia Sabel