Rök från en skorsten i solnedgång
3 min lästid : 13 januari 2021

Svensk värme bidrar till Parisavtalet

Värmepumpar är energieffektiva, minskar CO2-utsläppen och ökar användningen av förnybar energi. NIBE spår en central roll för teknologin i framtidens städer. Men för fullt genomslag krävs ytterligare regleringar och beslut.

NIBE har ett flertal produkter som möjliggör framtidens hållbara städer: smarta värmepumpar, solpaneler, klimatsystem för större fastigheter, ventilationssystem med mera. Elektrifiering är vägen att gå. Det påverkar skilda områden som värmesektorn, industrin och transporter. I den trenden introduceras värmepumpar som en komponent i allt fler produkter.

 

– Värmepumpar är en del av framtiden, punkt slut, säger Martin Forsén, manager international affairs på NIBE.

 

90 % lägre CO2-utsläpp från uppvärmning och varmvatten

Teknologin är inte ny. Sedan 1990-talet har 60 procent av alla svenska småhus installerat någon typ av värmepump. Nästan alla oljepannor har fasats ut. Resultat: en 90-procentig minskning av CO2-utsläpp från uppvärmning och varmvatten.

 

Martin Forsén Foto: Minna Ulin
Martin Forsén Foto: Minna Ulin

– Det här har branschen de facto gjort! Samtidigt har vi minskat elanvändningen, tack vare effektiva eldrivna pumpar och genom att ersätta ineffektiva elpannor och direktverkande el.

 

Viljan att vara bäst är en stark drivkraft

NIBE ligger i framkant. Enligt Martin Forsén är ursprunget en förklaring: företaget började som en liten familjefirma drivet av en eldsjäl med tro på tekniken. En annan faktor är duktiga konkurrenter – viljan att vara bäst är en stark drivkraft.

 

Politiska beslut har också banat väg. Sverige var först ut med koldioxidbeskattning på fossila bränslen. Det i kombination med ett starkt elnät och förhållandevis låga elpriser fick många svenskar att överge oljepannor.

Jämlika exportvillkor efterfrågas

Norden är NIBE:s främsta marknad, Sverige är största enskilda landet. Men tillväxten är högst i Europa. Där värms 80 procent av husen med pannor som går på gas eller olja.

 

– Nyckeln till vidare framgång ligger till stor del på exporten. Och för exporten är en av de stora barriärerna att det saknas jämlika villkor, säger Martin Forsén.

 

Han vill att beslutsfattare verkar för en koldioxidbeskattning på fossila bränslen, först och främst i Europa. Kopplingen till pris är tydlig. Om olje- och gaspriset sjunker går efterfrågan på värmepumpar ner.

 

– Det behövs en energibeskattning som belastar utsläpparna och tydligt visar att olja och gas inte är framtiden. Ge en ekonomisk morot till dem som väljer hållbara lösningar för framtiden. Det hjälper oss som företag.

”Svensk kompetens och spjutspetsteknik är redo att hjälpa världen i energiomställningen”

Just nu tittar alla Europas och många av världens regeringar på hur de ska infria Parisavtalet. NIBE står för en teknik som uppfyller de tre viktigaste övergripande målen: minskade utsläpp, hög energieffektivitet och användning av förnybar energi. Företrädare för exportfrämjandet borde bli duktigare på att lyfta det.

 

– Svensk kompetens och spjutspetsteknik är redo att hjälpa världen i energiomställningen. Det skulle bereda väg för både NIBE och andra starka aktörer inom svensk värmepumpsindustri.

 

”Hade vi inte haft EU skulle vi behövt tiodubbla min avdelning”

För NIBE är det viktigast att påverka beslutsfattare på EU-nivå. Martin Forsén bevakar direktiv och förordningar inom energiområdet genom hela processen, från start till implementering av gemensamma EU-ramverk.

 

Om ett land försöker gynna sitt eget teknikområde på bekostnad av andras kan ramverket visa att det strider mot förordningar eller direktiv.

 

– Hade vi inte haft EU skulle vi behövt tiodubbla min avdelning.

 

Hur ser din hållbara stad ut?

– De flesta byggnader använder värmepumpar och kvarvarande fjärrvärmenät går i hög utsträckning över till värmepumpar i kombination med värmeåtervinning från industrier och datorhallar. Den cirkulära ekonomin slår igenom, alla förbränning minimeras. El kan transporteras och framställas helt utan utsläpp, säger Martin Forsén.

 

Nyfiken på hur svenska teknikföretag kan bli världsledande i städernas klimatomställning? Ladda då ner Teknikföretagens rapport "Stad i ljus" här.

Publicerad 13 januari 2021

Text

Minna Ulin

Foto

Peter Bartholdsson