4 min lästid : 11 april 2024

Stora möjligheter när Nato satsar på företag

Det svenska medlemskapet i Nato innebär långt mer än försvarsöverenskommelser och militärövningar. Alliansen satsar nu kraftfullt på att utveckla sin förmåga med hjälp av näringslivet — och Östergötland spelar en central roll.

Bakgrunden är tydlig. Ett krig idag utkämpas inte enbart med traditionell krigsmateriel. Som en del av detta talar man om ”dual-use”, vilket är ett populärt begrepp som kortfattat innebär produkter och teknologi med både civilt och militärt fokus.

 

Det militära och civila försvaret måste ligga i framkant när det gäller smart teknik och kreativa lösningar och nu intensifieras arbetet för att vässa förmågorna. Här i Sverige lanserade regeringen förra våren ett initiativ kring ”försvarsinnovation” för att stärka kopplingen mellan myndigheter och näringsliv och därigenom öka försvars- och säkerhetsförmågan.

 

En handfull möten med olika aktörer har ägt rum under året inom Försvarsinnovationsinitiativet, och frågorna som avhandlas — exempelvis upphandling, samverkansformer och finansiering — ska kunna ligga till grund för konkreta politiska åtgärder, skriver regeringen.

 

Samtidigt bygger Nato just nu upp en verksamhet i DIANA — Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic. Också det är en satsning för att flytta näringsliv och försvar närmare varandra. För att få ”verkstad” i satsningen och lotsa fram företag mot försvars- och säkerhetssektorn sätter DIANA upp ett antal så kallade acceleratorer runt om i alliansens medlemsländer. I nuläget handlar det om cirka 20 ”plantskolor” som ska just accelerera och sätta fart på de som har ansökt och valts ut för att ingå i satsningen.

 

Många kan göra affärer

 

I hård konkurrens är det Östergötlands inkubator LEAD, med verksamhet i Linköping och Norrköping, som har valts ut av Försvarsmakten och innovationsmyndigheten Vinnova att vara Sveriges kandidat till DIANA-satsningen och utgöra en så kallad accelerator.

 

— Accelerator och inkubator är lite samma sak. Jag har besökt acceleratorn i Köpenhamn och den fungerar som vi gör som inkubator, säger Catharina Sandberg som är vd för LEAD Östergötland.

 

— Vi hjälper entreprenörer och idéägare att utveckla sitt bolag snabbare och säkrare. DIANA riktar in sig på startups medan jag har uppfattat att den svenska satsningen på försvarsinnovation är bredare, förklarar hon och säger att mycket kring Sveriges medverkan ännu är ganska ”luddigt”.

 

En formell ansökan från Sverige om att få ansvara för en accelerator ska nu hanteras av Nato och det är oklart när processen är helt klar, men Catharina Sandberg är redan väldigt glad över den internationella fläkt som blåser in över Östergötland.

 

— Det är jättekul och ett kvalitetsbevis för vår regionala kraftsamling med Linköpings Universitet, SAAB och ett antal bolag som har varit med.

Catharina Sandberg. Foto: Crelle Photography AB.
Catharina Sandberg. Foto: Crelle Photography AB.

Förutom acceleratorn som planeras i Östergötland är tanken att Sverige ska få fyra så kallade testbäddar kopplade till DIANA.

 

Trots de oklarheter som kvarstår ser Catharina Sandberg stora möjligheter för Östergötland och näringslivet i hela landet.

 

— Det betyder mer fokus på innovation och ny teknik att Sverige nu är med i DIANA, vilket inte hade skett utan Nato-medlemskapet. Det innebär mer resurser, en större marknad och ökad tillgång till experter. Potentialen är jättestor när man börjar tänka på det, väldigt många kan göra affärer på både den civila och militära marknaden men gör inte det idag. Och civilt försvar är en väldigt stor marknad. Baksidan är möjligtvis konkurrens när fler kliver in på marknaden men Sverige ligger långt fram och är ett innovativt land, säger hon.

 

”Det ska inte vara så komplext”

 

De olika acceleratorerna har sina egna specialiteter. I exempelvis Köpenhamn hamnar sex bolag med spetskompetens inom kvantteknik för coachning.

 

I samband med beskedet nyligen om att DIANA ska utvidgas till ytterligare platser kommenterade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg:

"De kommer att fokusera på att lösa några av våra största försvars- och säkerhetsutmaningar och vässa vår tekniska fördel inom områden som sträcker sig från artificiell intelligens och cyber, till 5G, hypersonic och autonoma system”.

 

I Linköping är det fokus på avancerade material, visualisering, simulering och bildanalys, berättar Catharina Sandberg. Ett bolag som söker och blir antaget kan därför bli kopplat till en accelerator i ett annat land. Liksom LEAD i Östergötland kan få coacha utländska företag.

 

— Jag trodde ärligt talat inte att vi skulle bli utvalda. Åttio inkubatorer, Science Parks och testbäddar från olika håll i Sverige sökte och jag hörde hur andra blev kallade på intervju med Försvarsmakten och Vinnova.

 

Men till slut kom även LEAD-gänget med och gjorde tydligen så bra ifrån sig att valet föll på dem.

 

— Vi sticker ut. Kontexten med universitetet och SAAB stärkte oss, och en väldigt stark samverkanskultur mellan oss, Science parks och olika kluster. Min målbild är att vi tar hit bolag och faciliterar en arena kring hur man gör affärer med den här typen av bolag. Vi kommer att få ett större nätverk av experter och kapital, ”mjuka” EU-medel men också investerarnätverk, säger Catharina Sandberg.

 

Till DIANA:s första utlysning sökte ungefär 1 300 företag, 44 valdes ut och presenterades före årskiftet, och de leds nu in i systemet med varsin grundplåt på 100 000 euro.

 

Blir man antagen till steg två väntar mer pengar. Det finns också möjlighet att presentera idéer för innovationsfonden inom Nato.

 

Catharina Sandberg tror att DIANA-acceleratorn i Östergötland kan vara i gång tidigast hösten 2025 men riktar redan en uppmaning till näringslivet.

 

— Gå in, läs och håll koll! Det ska inte vara så komplext och det kommer en utlysning före sommaren där nya företag får chans att gå in i programmet.

Publicerad 11 april 2024

Text:

Johan Wangström

Foto:

Shutterstock