5 min lästid : 24 mars 2021

8 tips för inkludering och innovation

I en inkluderande kultur blir fler röster hörda och mängden idéer och infallsvinklar blir större. Men hur ska företaget tänka och göra för att få in fler perspektiv i organisationen? Vi gick till den erfarna experten Binette Seck för att få ett svar – och fick åtta.

Att rekrytera nya grupper till företaget kan vara nog så knepigt, men den stora utmaningen är nog att se till att de känner sig inkluderade, vill stanna och bidra fullt ut med sina perspektiv och sitt kunnande.

 

– Det är nödvändigt att förstå att mångfald bara är första hållplatsen på resan där destinationen är inkludering.

 

Det säger Binette Seck, som är Head of CSR Academy på Space Stockholm. Hon arbetar även som konceptledare för programmeringskursen Changers Tech på innovationshuset Changers Hub. Hon är även den enda officiella partnern till den internationella satsningen iCog Anyone Can Code som har utbildat över 23 000 barn och ungdomar i kodning. 

 

– Att jobba med inkludering borde vara en självklarhet för att Sverige ska behålla och stärka konkurrenskraften. Att vara konkurrenskraftig handlar om att få in fler perspektiv. Sverige har skrivit historia och satt tonen för till exempel ingenjörsvetenskap och musik - vi är kända i världen för att vara nytänkande och innovativa. Vi vill ju inte bara ligga i topp på olika innovationsindex utan vi vill driva innovationen. Då måste vi också jobba med inkludering. Det är så enkelt, säger hon.

Många har fastnat på mångfaldsstationen och kommer inte vidare till destinationen.

Binette Seck har i många år verkat för att bygga broar för att fler ska få möjlighet att bredda sig inom den kompetens som behövs inom framför allt it och den digitala arenan.

 

– Det råder redan stor kompetensbrist i branschen och den kommer inte att minska framöver. Till exempel kommer det inom några få år att saknas 70 000 personer med it-kompetens, så vi behöver vara nyfikna och öppna och vidga våra perspektiv. Utan perspektiven dör affären.

 

Binette Seck menar att inkludering är ren affärsfråga, ändå når frågan inte alltid ända in i svenska ledningsgrupper.

 

– Jag tror ärligt talat att många har fastnat på mångfaldsstationen och kommer inte vidare till destinationen. Många gånger ser man kanske inte problemet i ledningsgruppen utan fokuserar på ”titta hur olika vi är i den här gruppen”.  Men det handlar om att ta vara på olikheterna.

Man letar efter någon man känner igen sig i för att skapa så lite friktion som möjligt.

I sitt arbete har Binette Seck dagligen kontakt med unga människor som vill ha råd när det gäller val av arbetsgivare.

 

– Många är osäkra på om de ska söka till ett visst företag eller inte. De besöker kanske företagets webbplats och där står det uttryckligen att företaget jobbar med mångfald. Samtidigt frontar man med en ledningsgrupp där medlemmarna alla är stöpta i samma form. Det går inte ihop och ger upphov till tvivel - vill de ha min innovationskraft och mina perspektiv eller kommer jag att användas som ”mångfaldsalibi” i reklamsyfte?

 

Binette Seck råder unga vuxna att inte vara rädda för att kliva in i sammanhang där de är en del av lösningen.

 

– Jag brukar säga att de gärna ska fråga företaget vilken strategi det har för att de ska känna sig inkluderade, men också själva fundera på vad som behövs för att de ska känna sig inkluderade. Det är också viktigt att individen tar ett ansvar att knyta och bygga relationer över gränserna med en mentor, coach, lärare eller chef så att ni tillsammans kan ha en positiv inverkan på organisationen och lyfta goda exempel på hur olikheter tillför värde i bolaget. Den personen behöver inte nödvändigtvis arbeta på samma avdelning eller i samma företag.

 

Men det finns, säger hon, också en osäkerhet från andra sidan. Företagsledningar och rekryterare hör av sig och frågar hur de ska prata om inkludering.

 

– De vet inte vilka frågor de ska ställa, av rädsla för att trampa någon på tårna. Det blir ju en slags censur, det ska man vara försiktig med tycker jag. Det resulterar i att man duckar för frågan och fortsätter att rekrytera på samma sätt som man alltid gjort – alltså man letar efter någon man känner igen sig i för att skapa så lite friktion som möjligt. Men då riskerar arbetsgruppen och företaget att bromsa lärandet i organisationen samt tillväxten för bolaget.

Visa på hur olika perspektiv bidrar till att nå affärsmålen.

Här är Binette Secks tips för att skapa en mer inkluderande kultur som värderar och tar vara på olika perspektiv och som gör företag än mer konkurrenskraftiga:

 

Definiera vad inkludering betyder för er

– Det behövs en gemensam definition av inkludering i verksamheten. Här är det viktigt att som organisation vara tydlig med att med inkludering menar vi, utifrån olika perspektiv och affärssituationer, det här och det här.

 

Bjud in externa perspektiv

– Ta in perspektiv från de som inte är subjektivt färgade av er organisation. Om ni jobbar med konsumentprodukter eller -tjänster, ta in perspektiv från unga i form av praktikanter eller prao.

 

Lyft fram och kroka arm med förebilder

– Se över och säkra upp att ni har förebilder inom företaget. Kroka arm med individer som representerar perspektiv som ni vill få in i verksamheten. Visa på hur det bidrar till att nå affärsmålen så att det inte bara är i marknadsföring, extern kommunikation och reklam som inkluderingen syns.

 

Använd omvänt mentorskap

– Det är viktigt att engagera medarbetarna, så vänd på mentorsskapsfrågan. Istället för att fråga om en anställd vill vara mentor åt en annan person, fråga om den vill få en mentor som inte har samma bakgrund eller perspektiv som den själv.

 

Lyft fram resultaten

– Lyft fram situationer där olika perspektiv har lett till affärsnytta (det kan vara allt från medarbetarutveckling och ledarskapsinsikter till ökad tillväxt och kundnöjdhet).

 

Sätt upp KPI:er

–  Vilket mål vill ni uppnå? För att se till att ni får in fler perspektiv, varför inte använda samma KPI:er som ni använder för att mäta jämställdhet? Att sätta upp KPI:er tvingar verksamheten att jobba med frågan istället för att visuellt plocka fram olikheter.

 

Visa visionen

– Ungefär en tredjedel av svenskarna har utländsk bakgrund. Är det representerat i bolaget och hela vägen upp i ledningen? Om ni har som vision att ni ska spegla samhället visa på er ambition. Den här nivån vill vi uppnå, detta jobbar vi för.

 

Våga ställ frågan

– Glöm inte att igenkänningsfaktorn är viktig för den som har andra perspektiv och söker jobb på ditt företag. Den personen vill kunna känna igen sig i er organisation. Mitt råd är att våga ställ frågan: Hur vill du se till att din kompetens ska bli validerad och uppskattad hos oss?

Publicerad 24 mars 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Izabella Englund