3 min lästid : 08 juni 2022

Färre kompetensutvisningar syftet med nya regler

Den 1 juni i år infördes nya lagändringar för arbetskraftsinvandring utanför EU/ESS. Exempelvis införs nu försörjningskrav för anhöriga och ett färdigt anställningsavtal krävs i samband med ansökan. Teknikföretagens expert Björn Widlert går igenom de nya reglerna.

Enligt Björn Widlert, Teknikföretagens chef för medlemsenheten, är de flesta av lagändringarna positiva, men en del av ändringarna riskerar att leda till mer administrativa uppgifter för arbetsgivaren.

 

En av dessa är att det numera krävs att det bifogas ett anställningsavtal i samband med personens ansökan om arbetstillstånd. Tidigare erbjöd företagen en anställning först och anställningsavtalet träffades inte förrän efter att arbetstillståndet var beviljat.

 

– Från och med den 1 juni måste man dock börja med att träffa ett anställningsavtal, trots att man inte vet hur lång tid det kommer att ta att få arbetstillståndet beviljat och att tillträdesdatumet är oklart.

 

De nya reglerna innebär också att vissa arbetsgivare kan tvingas av Migrationsverket att redovisa arbetsvillkoren och anmäla om villkoren i avtalet försämras. Den arbetsgivare som inte redovisar villkoren efter begäran riskerar att betala vite.   

 

Brottet ”organiserande av människosmuggling” kommer att utvidgas till att omfatta arbetstillstånd som har utfärdats utifrån osanna uppgifter.

 

Räkna med bostadskostnader

 

En annan förändring som riskerar att öka arbetsgivarens administrativa arbete är införandet av ett försörjningskrav för arbetssökande som tar med sig anhöriga. Det som gör det mer komplicerat är att bostadskostnaden ska räknas in i försörjningskravet.

 

Eftersom det handlar om personer som inte har flyttat till Sverige ännu, och man inte vet vad bostadskostnaden kommer att bli, tas det fram schabloniserade kostnader.

– Om vi tar exempelvis en familj med två vuxna och två barn omkring sju års ålder, vilket är en vanlig familj, kommer huvudsökande att behöva ha en inkomst efter skatt som motsvarar cirka 15 000 kronor i månaden, plus schabloniserad bostadskostnad, förklarar Björn Widlert och fortsätter:

 

– Bostadskostnaden kan däremot skilja sig mycket från ort till ort, vilket betyder att det kommer att vara olika lönekrav som ställs beroende på vilken ort det är man kommer till när man ska arbeta.

 

Med en större familj blir lönekraven väldigt höga i vissa fall. Med tre barn, varav två i övre tonåren, kan det krävas en inkomst före skatt på över 50 000 kronor i Storstockholm för att familjen ska beviljas uppehållstillstånd som medföljande, säger Björn Widlert.

Björn Widlert. Foto: Teknikföretagen.
Björn Widlert. Foto: Teknikföretagen.

– Det här är naturligtvis väldigt problematiskt eftersom Migrationsverket i normalfallet inte räknar med att den medföljande partnern hittar ett arbete, utan den huvudsökande måste ensam uppfylla försörjningskravet.

 

Ingen övre tidsgräns för arbetstillstånd

 

En förändring som Björn Widlert anser vara bra är att den tidigare begräsningen på hur lång tid man kan ha tidsbegränsat arbetstillstånd, vilket var fyra år, har tagits bort. Nu finns det ingen övre tidsgräns.

 

– Tidigare har man antingen blivit beviljad permanent uppehållstillstånd eller blivit utvisad efter fyra år. Har man inte uppfyllt villkoren för permanent uppehållstillstånd i Sverige har man i normalfallet inte kunnat stanna på ett längre tidsbegränsat tillstånd. Men det kommer man att få göra nu.

 

Något annat som är positivt är att det nu också är lättare att resa under handläggningstiden på en förlängningsansökan. Det kommer att gå att ansöka om en nationell visering för tjänsteresor.

 

– Det här underlättar särskilt för de, oftast större, företag som inte har kunnat skicka personer på tjänsteresor medan man har väntat på beslut i ett förlängningsärende.

 

Färre kompetensutvisningar

 

Ytterligare en regelförändring är att det har införts ett särskilt uppehållstillstånd i upp till nio månader för högkvalificerade och välutbildade personer som har avsikten att söka arbete eller starta företag i Sverige.

 

Ännu mer relevant för arbetsgivare är den förändring som syftar till att minska antalet så kallade kompetensutvisningar, det vill säga utvisningar på grund av mindre felaktigheter.

 

Enligt lagändringen behöver ett tillstånd inte längre återkallas ”i ringa fall eller om en återkallelse med hänsyn till omständigheterna annars inte framstår som skälig”, säger Björn Widlert.

 

– Det här är en positiv förändring som vi hoppas ska göra skillnad i rättspraxis, så att personer inte längre utvisas för att ett mindre fel har begåtts av nuvarande eller tidigare arbetsgivare, avslutar han.

 

Mer information om arbetstillstånd finns på Teknikföretagens hemsida

Publicerad 08 juni 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Eva Lindblad