Anna Strid Arvidsson, lärare som gått Teach for Swedens ledarskapsprogram
7 min lästid : 13 maj 2020

Lärare rekryteras bland karriärväxlare

Den akuta lärarbristen gör att allt fler chanser skapas för de som vill lägga sin gamla karriär på hyllan och bli lärare. ”Att bli lärare kändes meningsfullt”, säger Anna Strid Arvidsson, före detta it-konsult som nu är högstadielärare. Hon hoppas vara en förebild som inspirerar fler att välja naturvetenskap.

Digitaliseringen och nya teknikskiften kräver att arbetsmarknad och utbildningssystem snabbt kan anpassa kompetensen. Men det försvåras av den akuta bristen på behöriga lärare, särskilt inom teknik, matematik och naturvetenskapliga ämnen, i kombination med att många ämneslärare närmar sig pension.

 

För att klara lärarförsörjningen i framtiden tas därför flera initiativ för att skapa alternativa vägar in i läraryrket. Tanken är att den som vill ska kunna växla karriär i ett yrkesliv där vi förväntas jobba allt längre. Ett exempel är Teach för Sweden, ett tvåårigt ledarskapsprogram, som ger den som tidigare har studerat på universitet möjligheten att skaffa sig lärarbehörighet.

 

En av de som gått programmet är Anna Strid Arvidsson. Direkt efter sin civilingenjörsexamen i elektroteknik på KTH började hon jobba som konsult och bara några år senare startade hon eget it-konsultbolag, Pointer, med en kollega och tio år senare hade bolaget 70 anställda. Anna Strid Arvidsson jobbade mestadels som konsult och projektledare men under tre år var hon också vd.

 

– Det var en spännande resa! Vi ville verkligen bygga bolag! Mina år som vd var fantastiska men samtidigt insåg jag att jag hellre ville vara operativ och möta kunderna.

 

Mitt i livet kom funderingarna över vad jag skulle göra nu

Efter att de sålde sitt bolag 2007 jobbade Anna Strid Arvidsson kvar i företaget fram till 2016. När hon därefter var föräldraledig med sitt fjärde barn började hon känna att hon ville göra något annat.

 

– Bolaget som en gång hade varit min baby klarade sig nu alldeles utmärkt utan mig. Jag var mitt i livet och började fundera på vad jag skulle göra härnäst.

Anna Strid Arvidsson säger att hon utvecklas hela tiden i lärarrollen och tror att det kommer hon nog fortsätta göra i många år framöver. Foto: Erik Thor
Anna Strid Arvidsson säger att hon utvecklas hela tiden i lärarrollen och tror att det kommer hon nog fortsätta göra i många år framöver. Foto: Erik Thor
Anna Strid Arvidsson, lärare som gått Teach for Swedens ledarskapsprogram
Att bli lärare kändes meningsfullt.

Till sin makes och övriga familjs förvåning kom hon fram till att hon ville bli lärare, trots att hon aldrig hade tänkt tanken tidigare.

 

– Jag hade ju redan gjort karriär och haft förmånen av att få vara med om så mycket att jag var rätt så nöjd karriärmässigt. Att bli lärare kändes meningsfullt.

 

Det som gjorde att hon valde Teach for Swedens tvååriga program var möjligheten att få både praktik och teori redan från starten.

 

– Efter 20 år i näringslivet lockade det inte alls att sätta sig på skolbänken någon längre period. Jag ville gå en utbildning med möjlighet att praktisera yrket direkt.

 

Utvecklande utbildning både på ett professionellt och ett personligt plan

De som går Teach for Swedens program jobbar fyra dagar i skolan som lärare och ägnar en dag i veckan åt studier i bland annat pedagogik och ämnesdidaktik. Från sin tidigare utbildning hade hon redan de kunskaper som krävdes för att undervisa i teknik, matematik och fysik. Det gjorde att hon under programmet fick en tjänst som mattelärare för elever i årskurs 7–9 och en delad tekniklärartjänst.

 

– Utbildningen var utvecklande både på ett professionellt och ett personligt plan. Att studera på nytt och att praktisera i sliten skolmiljö var väsensskilt från att jobba på ett snofsigt konsultkontor. Även om det bara handlar om det yttre så är det en nyttig upplevelse.

 

En förebild som kan berätta hur roligt ingenjörsyrket är

Förutom den stora bristen på lärare i samhället ser hon lärarjobbet som ett sätt att bidra till en likvärdig skola och ge barn goda möjligheter i livet.

 

– Förhoppningsvis kan jag vara en förebild som inspirerar fler ungdomar att vilja ägna sig åt naturvetenskap. Jag kan ju berätta hur roligt ingenjörsyrket är.

 

Läraryrket och konsultjobbet ligger heller inte så långt ifrån varandra som många tror, enligt Anna Strid Arvidsson. Båda handlar om ledarskap och om att arbeta med människor, och både den som bygger bolag och den som är lärare drivs av att få utväxling av energin som läggs in, förklarar hon.

 

– Det är en stor fördel att civilingenjörsutbildningen är så bred. Den som vill eller behöver har verkligen goda möjlighet att växla yrke – något som också ger massor av ny energi.

 

Många ungdomar är stigmatiserade kring att matematik är så svårt

I lärarrollen har hon stor nytta av sina erfarenheter som ledare även om det är två helt olika saker att leda en grupp högpresterande civilingenjörer och att möta ungdomar i åldern 13–15 år, påpekar hon.

 

– Spännvidden är enorm och många är stigmatiserade kring att matematik är så svårt. Kan jag få svagpresterande elever att ta sig an matematiken och lyckas känns det väldigt tillfredställande. För att få gymnasiebehörighet måste man ha godkänt i det.

 

Bygga goda relationer nödvändigt för att kunna motivera eleverna

Som konsult och projektledare är hon van att organisera, strukturera och ha ordning och reda, men hon har också med sig kunskap om att bygga relationer.

 

– Jag måste få eleverna att vilja göra det här. Det är skolplikt och inte det fria valet som gör att de sitter i mitt klassrum. Ska jag lyckas motivera mina elever och få dem att prestera måste jag ha en god relation till dem.

 

Det är ett roligt yrke som ger mycket energi – även om det är krävande

Efter snart ett år som legitimerad lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen är hon fortfarande inne i en slags lärandeprocess, konstaterar hon.

 

– Jag utvecklas hela tiden i lärarrollen och det kommer jag nog fortsätta att göra i många år framöver. Det är ett spännande och roligt yrke som ger mycket energi – även om det är krävande.

 

När jag är ledig är jag verkligen ledig

En fördel med läraryrket är att hon nu är ledig när hennes egna barn som är i skolåldern har lov, påpekar hon. I näringslivet var hon standby hela tiden.

 

– Även om jag inte jobbar mindre nu så är det en annan typ av arbete. Jag kan få mer tid med familjen i samband med loven och när jag är ledig är jag verkligen ledig, säger Anna Strid Arvidsson.

Fredrik Berntsson jobbar idag som beräkningsingenjör inom hållfasthet på Semcon i Göteborg. Foto: Sofia Sabel
Fredrik Berntsson jobbar idag som beräkningsingenjör inom hållfasthet på Semcon i Göteborg. Foto: Sofia Sabel

Fredrik Berndtsson fick höra talas om Teach for Sweden medan han skrev sitt exjobb på civilingenjörsutbildningen inom maskinteknik.

 

Från och med sin tredje termin hade han arbetat extra på universitetet som övningsledare i kurser som han själv gått. Förutom att det gav en välkommen inkomst tyckte han att det var väldigt roligt. 

 

– När jag gjorde mitt exjobb kändes ingenjörsyrket plötsligt inte så stimulerande. Så när jag var klar med utbildningen valde jag att börja på Teach for Sweden eftersom jag tyckte om att undervisa.

 

Avgörande att kunna börja jobba direkt och få en inkomst

Innan han bestämde sig kollade han upp en masterutbildning på Chalmers som också ger en lärarexamen men det hade inneburit fortsatt plugg och det var han inte beredd på.

 

– Det som lockade mig med Teach for Sweden var att jag kunde börja jobba direkt och få en inkomst.

 

Från civilingenjörsutbildningen hade han med sig ämneskunskaperna i matematik, teknik och fysik men han hade också stor nytta av sina erfarenheter som övningsledare.

 

– För mig är både undervisningen och den sociala interaktionen med ungdomarna rolig och spännande. Det är fascinerande att få följa dem genom högstadiet. I sjuan är de flesta barn och redan i nian är de på väg att bli vuxna.

 

Det var aldrig tänkt att lärarjobbet skulle slå ut ingenjörsspåret helt

Efter utbildningen fortsatte han att jobba heltid på samma skola. Han trivdes bra och tyckte att det var väldigt roligt men efter fyra år som lärare bestämde han sig ändå för att testa ingenjörsyrket.

 

– Jag ville utnyttja min ingenjörsexamen innan den blev utdaterad. Det var aldrig tänkt att lärarjobbet skulle slå ut ingenjörsspåret helt – jag ville kunna göra båda.

 

Ser framtida möjlighet att kunna växla mellan lärare och ingenjör

Nu har Fredrik Berndtsson jobbat i drygt ett och ett halvt år på Semcon som beräkningsingenjör inom hållfasthet. Målet är att på sikt använda pedagogikkunskaper mer i konsultuppdrag hos kunder eller genom att hålla internutbildningar.

 

– Det jag märker att jag har med mig från lärarjobbet är kommunikationsbiten – hur man kommunicerar med kunder.

 

Trygghet att läraryrket är relativt oberoende av konjunkturläge

Planen framåt är att jobba som ingenjör i några år för att skaffa mer erfarenhet. Men han är övertygad om att han kommer tillbaka till lärarjobbet. I dagsläget är det dessutom en extra trygghet med tanke på att läraryrket är relativt oberoende av konjunkturläge, konstaterar Fredrik Berndtsson.

 

– I framtiden ser jag en möjlighet att kunna växla mellan lärare och ingenjör. Det är både bra och kul att ha två yrken att välja mellan. Dessutom är det två ganska olika typer av jobb.

 

Fakta om Teach for Sweden:

Under programmets två år arbetar programkandidaterna som lärare fyra dagar i veckan på en högstadieskola med stora behov. Resterande tid läser de en kompletterande pedagogisk utbildning  (lärarexamen) på distans, får löpande personlig ledarutveckling och mentorskapsutbyte med andra ledare. För att vara behörig att söka till programmet krävs minst 90 högskolepoäng inom matematik, biologi, fysik, kemi, teknik, svenska, engelska eller spanska.

 

Teach for Sweden väljer ut lämpliga skolor på grundval av Skolverkets statistik över skolors socioekonomiska förutsättningar och efter samtal med berörda kommuner. Över 100 skolor har hittills deltagit i programmet, både kommunala och fristående. Teach for Sweden finns över hela landet med en tyngdpunkt av skolorna i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöregionen.

Publicerad 13 maj 2020

Text

Karin Myrén

Foto

Sofia Sabel & Erik Thor