5 min lästid : 25 januari 2023

Hon inspirerar ungdomar till teknikstudier

Det saknas behöriga tekniklärare i grundskolan. Detta är något som stiftelsen Teach for Sweden vill råda bot på. Därför har Teach for Sweden sedan 2013 erbjudit vidareutbildning i lärande och ledarskap, samtidigt som den arbetar med att öka jämlikheten i skolan. Magasin t: möter Maria Åberg, vars mål är att bli tekniklärare.

Knappt hälften av de lärare som i dag undervisar i teknik i grundskolan är behöriga i ämnet, visar statistik från Skolverket. Det är också det skolämne som har lägst andel behöriga lärare i grundskolan.

 

En organisation som aktivt arbetar med att mildra problemen med låg behörighet är stiftelsen Teach for Sweden. Stiftelsen, som i år fyller tio år, startade med syftet att skapa en likvärdig skola för alla barn, något som den arbetar med genom att vidareutbilda akademiker till ämneslärare via deras tvååriga ledarskapsprogram.

 

Under utbildningen ska studenterna kombinera studier med att arbeta på en högstadieskola med stora behov, det vill säga en skola med en stor andel elever som inte uppnår gymnasiebehörighet eller som kommer från en studieovan bakgrund.

 

Maria Åberg från Örebro, är en av de studenter som i dagsläget går Teach for Swedens ledarskapsprogram. För Magasin t: berättar hon att hon fastnade för organisationens filosofi.

 

– Ibland säger man att ”man kan om man vill” men Teach for Sweden har vänt på det – ”man vill om man kan”. Detta tilltalade mig. Jag tror verkligen att alla barn vill lära sig. Vi föds och växer upp med olika förutsättningar och jag ser min lärarroll som min chans till att bidra till att ”jämna ut marken” för eleverna.

 

Erfarenheter från näringslivet

 

Maria Åbergs mål efter utbildningen är att bli en legitimerad tekniklärare. Just teknik är något som har präglat hennes yrkesliv sedan länge. Senast arbetade hon som specialist i Product Lifecycle Management (PLM), och ägnade sig flera år åt att arbeta med digitalisering inom PLM.

 

– Direkt efter gymnasiet visste jag inte vad jag ville göra. Lite senare i livet gick jag ett tekniskt basår på Örebro universitet och där var det en lärare som sa att ”du borde ju bli maskiningenjör”.

 

– När jag kollade upp yrkesbeskrivningen insåg jag att det var rätt för mig och sökte så småningom en treårig utbildning på Örebro universitet för att bli maskiningenjör. I utbildningen fick jag bland annat lära mig om material, hållfasthet och produktionsteknik, berättar hon.

 

Efter utbildningen började Maria Åberg på företaget Epiroc, som tillverkar utrustning för bland annat gruvindustrin. Där arbetade hon inom olika positioner i tolv års tid.

 

– Senast var jag produktchef för företagets PLM-portfölj. Den erfarenhet som jag har från industrin är värdefull för mig i rollen som lärare, eftersom jag har lätt att koppla samman teknikämnet med olika yrkeskategorier.

 

Jobbar och studerar samtidigt

 

Att lämna näringslivet för att hoppa på en lärarutbildning var ett naturligt steg för Maria Åberg.

 

– Jag hade tidigare jobbat med stora projekt och långa tidshorisonter och ville ha en vardag som var mer ”direkt”, men fortfarande med koppling till teknik.

 

Den som vidareutbildar sig till lärare via Teach for Sweden ska arbeta samtidigt som den läser en kompletterande pedagogisk utbildning på distans, berättar Maria Åberg. Det är Luleå tekniska universitet som ansvarar för den pedagogiska utbildningen inom programmet. I Maria Åbergs kohort går det 38 programdeltagare.

 

Teach for Swedens ledarskapsprogram är inte CSN-berättigad, utan studenterna får lön från skolorna som de arbetar på under utbildningens gång.

 

– I dagsläget jobbar jag fyra dagar i veckan på Olaus Petriskolan City i Örebro, årskurs 7 till 9. Jag trivs fantastiskt bra. Jag har många stöttande kollegor och en chef som ger mig tid att sköta mina studier.

 

Många tekniklärare från programmet

 

Ansökan för Teach for Swedens utbildning för hösten 2023 har pågått sedan november och är öppen fram tills slutet av februari. För att vara behörig till utbildningen måste den sökande ha universitetsstudier om minst 90 högskolepoäng i ämnen som matematik, teknik, fysik, biologi, kemi eller ett av flera utvalda språk, som svenska eller engelska.

 

Studierna ska också ha inkluderat ett självständigt arbete på 15 högskolepoäng. Det är Luleå tekniska universitet som fattar beslut om behörighet till utbildningen.

 

– Om man funderar på läraryrket är Teach for Sweden en ypperlig möjlighet. Man får börja jobba direkt och i programmet får vi läsa om ledarskapsutveckling utöver den pedagogiska utbildningen, säger Maria Åberg.

 

– Sedan kan jag tillägga att den samhörighet jag har med dem som har gått programmet är stor. Vi hjälper varandra.

 

Enligt färska siffror från Teach for Swedens så kallade Impactrapport från 2022 har nästan 400 akademiker gått ledarskapsprogrammet sedan starten 2013. Bland alumnerna arbetar i dag 80 procent inom utbildningssektorn, antingen som lärare, rektorer eller med skolutveckling.

 

I Impactrapporten står det även att 95 procent av Teach for Swedens alumner är behöriga inom matematik, naturvetenskap (NO) eller teknik. Av alla nyexaminerade tekniklärare i Sverige, för år 2022, kom 20 procent från Teach for Sweden.

 

Världen alltmer teknikintensiv

 

Maria Åberg säger att teknik är ett ”roligt och brett” ämne som kommer att bli allt viktigare i framtiden. Detta är något som motiverar henne när hon undervisar.

 

– Vi lever i en teknikintensiv värld och den kommer att bli det ännu mer, vilket kräver att dagens ungdomar måste ha en bred teknisk förståelse.

 

För att inspirera eleverna i teknikämnet ger Maria Åberg dem uppgifter som de kan relatera till och sedan göra dem mer komplexa.

 

– Nyligen gav jag niorna ett uppdrag om att utveckla ett mobilstöd till sätena på Norrtåg. De fick ganska mycket frihet i utformningen men med en del ”krav” från företaget. De var tvungna att tänka på sådant som att det exempelvis ska vara möjligt att ladda mobilerna. Eftersom mobiler är olika stora måste stödet också vara justerbart.

 

– Eleverna tycker att det är ganska roligt med sådana uppgifter, även om de ligger på olika ambitionsnivåer. En del förväntar sig att teknik ska vara som en pysselverkstad, att man bygger något och sedan är det klart. Men jag får förklara att när de arbetar med teknik måste de också förstå vad de gör.

 

Maria Åberg säger att det inte finns lika mycket material och tydliga riktlinjer med teknikämnet som med andra skolämnen, vilket gör att ämnet kan variera mycket från skola till skola.

 

– Jag har två syften med min undervisning. Det ena är att lära eleverna kunskap för att kunna göra medvetna val i en teknikintensiv omvärld. De ska våga misslyckas, fundera på varför det inte gick som de ville och våga göra om uppgiften igen. Det andra syftet är mer konkret, vilket är att förbereda dem för gymnasiet.

 

– Högstadiet är en turbulent tid för många – jag har en son i samma ålder! Men som en trygg och inspirerande vuxen kan man förhoppningsvis hjälpa eleverna ut i livet, avslutar hon.

 

Publicerad 25 januari 2023

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Johanna Rose