4 min lästid : 11 maj 2020

Livslångt lärande en naturlig del i arbetet

Minst en arbetsvecka om året. Så mycket tid förväntas IBM:s anställda lägga på att utveckla sin kompetens. Och de uppmuntras att dela med sig av sina nya kunskaper till kollegorna.

Trots coronakris fortgår arbetet i stort sett som vanligt på IBM Sverige - arbetet är av sådan art att i de allra flesta fall kan medarbetarna arbeta hemifrån. Under alla omständigheter är kontinuerlig kompetensutveckling alltid välkommet i företaget. Det handlar om att bygga en kultur av att man aldrig är färdigutbildad, berättar Jette Gustafsson, som arbetar med rekryteringsfrågor och utvecklar utbildningar för IBM:s globala rekryteringsorganisation.

 

– Att få medarbetarna att förstå att man ständigt måste vidareutbilda sig är viktigt. Lärande är en betydelsefull och naturlig del av att se till att arbetet blir gjort på det bästa och mest effektiva sättet. Därför uppmanas vi att alltid lära oss och att dela med oss av det vi lär.

 

Lyhörda för vilken utbildning som behövs här och nu

För att möta den nuvarande situationen har hon och hennes kollegor på kort tid skapat flera riktade kurser med fokus på verktyg för att arbeta bättre hemifrån och tips på hur man kan tänka för att se till att man håller sig fysiskt och psykiskt i form.  

 

– Detta är något som jag är väldigt stolt över, att vi alltid lyssnar efter vilken typ av utbildning som behövs här och nu, och då kan vi paketera det för våra medarbetare så att vi tar oss framåt på bästa sätt tillsammans, säger Jette Gustafsson.

För att understryka hur viktigt det är att ständigt vidareutveckla sig har IBM ett internt men globalt utbildningssystem kallat ”Think40”. Siffran 40 symboliserar de 40 timmar per år som varje medarbetare minst förväntas använda till att utbilda sig.  All utbildning som sker genom det interna systemet loggas och medarbetarna kan följa sin egen utveckling. Vill man utbilda sig externt går det att manuellt lägga in tiden i systemet.

 

– Arbetsgivaren vill att vi fokuserar på utveckling och ständigt lärande. Ett bevis för det är att om du under ett år lägger ett större antal timmar på att förkovra dig kan du få en banner på ditt interna foto som berättar för dina kollegor att du är en "superlearner".

 

Kurser i cybersäkerhet är obligatoriska för alla medarbetare

De 40 timmarna är ett mål men de kan också bli många fler. Det finns inget tak för hur mycket man får lära sig och tillgången på kursmaterial är enorm, berättar Jette Gustafsson. Ett fåtal av utbildningarna, som till exempel kurser i cybersäkerhet, är obligatoriska för alla medarbetare.

 

– I övrigt är det upp till cheferna att besluta om vilka specifika områden som alla inom en viss enhet bör utbilda sig inom. Det ligger också på medarbetaren att själv komma fram till områden där hen behöver fokusera och lägga upp en utbildningsplan i samråd med sin chef. Det kan ske exempelvis i samband med utvecklingssamtalet.  

Jette Gustafsson Foto: Birger Gustafsson
Jette Gustafsson Foto: Birger Gustafsson

Ledningen rekommenderar och stöttar lärande

IBM har cirka 350 000 medarbetare spridda över i princip hela världen. Ett land kan rekommendera en viss utbildning men enligt Jette Gustafsson är det vanligare att en viss del av verksamheten bestämmer sig för att en viss utbildning är viktig för deras medarbetare.  

 

– Ett exempel kan vara att våra rekryterare som arbetar med universitet bedömer att alla behöver utbilda sig i att kunna berätta på ett övergripande sätt hur vi arbetar med kvantdatorer, eftersom studenter kan vara nyfikna vad vi gör, berättar Jette Gustafsson.


För egen del har hon nyligen avslutat en kurs som gör det möjligt för henne att hålla kurser i design thinking, en metod eller ett förhållningssätt som designers ofta använder för att lösa komplexa problem.

 

– Den kursen gjorde hela mitt team tillsammans. Just nu håller jag på med en lite längre kurs i dataanalys som jag kommer att underlätta för mig när det gäller att förstå hur man kan mäta lärande, säger Jette Gustafsson.

Tre tips för fortbildning:

  1. Se till att ledningen rekommenderar och stöttar lärande. Medarbetaren behöver känna att hen har stöd av chefer för att lägga tid på lärande. Se till att det blir en självklar del av agendan.  

  2. Se till att chefer driver lärandet i sina grupper. Om inte chefen säger att det är prioriterat är det inte säkert att det händer för alla.  

  3. Se till att utbildningen är relevant. Tvinga inte alla att gå samma utbildningar om det inte behövs för deras yrkesroller. Lyssna alltid efter behovet och låt det styra vilka utbildningar som skapas eller erbjuds.  
Publicerad 11 maj 2020

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad