6 min lästid : 17 november 2020

”Nu löser vi klimathotet!”

Klimat- och miljöfrågor är starka drivkrafter för många unga, men hur kan ”generation Greta” bäst påverka framtiden? Genom att själva bidra till lösningarna! Möt fyra ungdomar som valt att gå teknikprogrammet för att på riktigt kunna göra skillnad – genom ny smart teknik.

Kinga går teknikprogrammet med inriktning samhällsbyggande och miljö. Varför teknikprogrammet?

 

– När jag kom till Sverige från Polen frågade mig själv vad som är viktigt för mig i framtiden och valde att plugga upp mina betyg för att söka till teknikprogrammet. Tack vare pedagogiska lärare och självdisciplin har jag nu klarat alla kurser och har snart gått klart en utbildning som öppnar massor med framtidsutsikter. Hoppar man aldrig i vattnet kan man aldrig lära sig simma.

 

Har du något exempel på teknisk innovation som tar tillvara på naturens resurser?

– Hybrit-teknik är en ny sorts hållbar och fossilfri ståltillverkning. Järn och stål behövs och finns ju överallt i vårt samhälle, exempelvis i broar, flygplan och bilar. Men tyvärr släpper produktionen ut stora mängder koldioxid som skadar vår planet. Och därför håller man nu på och utvecklar en helt ny teknik där man ersätter fossila bränslen med vätgas som sedan blir till utsläpp i form av vatten, som i sin tur kan bli till ny vätgas.

 

Om du får drömma, hur ser planeten ut i morgon?

– Jag blir tårögd varje gång jag tänker på att viktiga djurarter hela tiden dör ut och att isarna kommer smälta med 40 till 50 procent innan 2030. Det gör så ont i hjärtat att valrossen inte kommer finnas när mina barn föds, och att isbjörnar kommer utrotas för att vi inte agerade tillräckligt snabbt. I min drömvärld blir vi helt fossilfria, slutar släppa ut koldioxid och slutar smutsa ned haven med plast och tar tillvara på allt djurliv.

 

Hur tror du att teknik kan göra naturen mer hållbar?

– Titta bara på biogasen som använder matavfall för att rena naturen och ge oss hållbar energi. Eller titta på fjärrvärmen – utan den hade vi fortfarande fått all värme genom att bränna kol och trä som släpper ut stora mängder koldioxid. Men jag tror också att tekniken kan hjälpa oss att återanvända naturen. Jag gjorde själv sugrör av vass under mitt UF-år, för att minska på engångsplasten som skräpar ner haven. Det är en lång väg till mållinjen, men tekniken gör naturen mer levande för varje år som går.

Kinga Foto: Privat
Kinga Foto: Privat
Våra barn ska inte behöva leva med ett klimathot, utan nu löser vi det här!
Klara Foto: Privat
Klara Foto: Privat

Klara går teknikprogrammet inriktning design- och produktutveckling med specialisering flyg. Varför valde du teknikprogrammet?

 

– Jag är väldigt praktiskt lagd och på teknikprogrammet är det många praktiska ämnen som bild och CAD. Jag läser ju produktutveckling och design i grunden och det är väldigt kul med variationen; ena lektionen är extremt teoretisk och nästa sitter du och pysslar med en modell. Sedan har flyg alltid varit ett stort fritidsintresse för mig och det är kul att vara med och lära sig om på nya innovationer inom flyg.

 

Hur tror du att teknik och innovationer kan göra flygbranschen mer hållbar?

– Det jag hoppas på är att man utvecklar elflyg och hittar mer hållbara batterier. Så som vi flyger idag med jetbränsle kan vi inte fortsätta och vi vet ju inte hur det kommer att utvecklas men troligtvis kommer man hitta en lösning. Till exempel hade vi på skolan några som gjorde ett UF-företag med en vätgas-motor annars tror jag som sagt på att utveckla det här med el.

 

Har du något exempel på en teknisk innovation som du tycker redan gjort något viktigt för flygteknik-världen?

– Jag tycker det är häftigt att man börjat testa flyga med biobränsle. Det är inte en slutgiltig lösning men ett väldigt stort steg på vägen mot att använda olja som man utvinner från marken, då biobränsle ändå kommer från matrester och sådant.

 

Vad drömmer du om för jobb i framtiden?

– Jag skulle vilja vara med och designa framtidens flygplan, det skulle vara väldigt roligt. Kanske inte just motorer och sånt utan mer design och det mer estetiska. Men kan man komma på nya lösningar på bränslefrågan så är det också bra och hitta nya material.

 

Hur ser din drömvärld ut ur miljösynpunkt?

– Jag är sån här som gillar de globala målen om hållbarhet. Jag såg en kampanj som sa att vi i framtiden inte ska behöva oroa oss för klimatförändringar och det tycker jag är väldigt bra. Vår generations barn ska inte behöva leva med ett klimathot, utan nu löser vi det här!

Med teknik kan vi göra våra konsumtionsmönster mer hållbara.

Alicia går teknikprogrammet med inriktning informations- och medieteknik. Varför?

 

– Jag har alltid varit intresserad av djurliv, havet och programmering och valde därför teknikprogrammet för att senare kunna kombinera mina intressen. Med teknikprogrammet i ryggen kan jag nu exempelvis plugga vidare och börja forska inom marinbiologi samtidigt som jag kan programmera smarta appar som räddar haven med den forskningen i ryggen.

 

Hur ser din drömvärld ut ur en miljösynpunkt?

– Min dröm är plastfria hav med välmående djur. För att nå dit behöver vi minska på plasten, och där spelar livsmedelsbutikers, restaurangers och livsmedelsproducenters val av material en stor roll. Om vi skulle ersätta alla världens plastförpackningar med ett bättre naturligt material hade vi fått stora resultat. Här spelar tekniken en viktig roll.

 

Varför är rena hav så viktigt?

– Om haven förstörs kommer allt djurliv, växterna och arterna i havet dö ut, och i förlängningen kommer vi människor tappa viktiga naturresurser. Välmående hav med fungerande korallrev är också viktigt för att hindra stora flodvågor eller naturkatastrofer vid kusterna.  

 

Hur tror du tekniken kan påverka framtidens mat?

– Med teknik kan vi förbättra våra fiskbestånd och göra våra konsumtionsmönster mer hållbara. Med tekniken kan vi också göra våra hav rena från all plast. När havet skräpas ned av plast så hamnar stora mängder av plasten i fiskarna som vi människor sedan äter. Sannolikheten att vi äter plast utan att vi vet om det är alltså rätt stor. Där kan tekniken vara till hjälp. Ett företag jag gillar har exempelvis med teknologi tagit fram en stor håv som fångar upp flera liter plast per dag för att städa rent i havet.

Alicia Foto: Privat
Alicia Foto: Privat
Problemlösning är något man får öva upp under sina tre år på teknikprogrammet.
Kajsa Foto: Privat
Kajsa Foto: Privat

Kajsa går teknikprogrammet inriktning design-och produktutveckling. Varför?

 

– Jag har alltid varit väldigt kreativ och velat jobba med meningsfulla projekt som gör världen bättre. När jag skulle välja gymnasieprogram ville jag också ha en balans mellan teori och praktik och då sa min SYV att teknikprogrammet skulle passa mig perfekt.

 

Hur tror du teknikprogrammet kan göra modebranschen mer hållbar?

– Om man ska jobba med hållbarhet inom mode behöver man hitta nya idéer och nya lösningar på stora problem. Och att vara en problemlösare är en egenskap man får öva upp under sina tre år på teknikprogrammet. Under utbildningen lär man sig också mycket om olika produkter, material och hur allt påverkar vårt klimat.

 

Har du något exempel på teknisk innovation som förändrat modebranschen?

– Att sälja nya kläder genom återbruk. Jag försöker köpa så mycket second hand som möjligt, oavsett om det är direkt i butik eller online. Appen Plick har blivit väldigt populär och är ett exempel på hur man med teknik kan göra något bra för miljön, genom att förenkla för konsumenten.

 

Hur ser din drömvärld ut ur miljösynpunkt?

– Det är svårt att tvinga människor förändra sina tankesätt, beteenden och behov. Men det man kan göra är att möta de behov som finns på nya hållbara sätt som attraherar mer än de gamla sätten. En drömvärld är en förändrad marknad där vi tar bort det som är bekvämt men ohållbart, och istället satsar på att framhäva nya idéer och förhållningssätt. Det är komplext, men det är det tekniken hela tiden strävar efter.

Teknik gör världen bättre.

Rösterna är hämtade från Teknikföretagens digitala kampanj ”Rädda planeten” som riktar sig till nior som nu ska välja program på gymnasiet.

 

– Genom att koppla ihop teknikprogrammet på gymnasiet med klimatrelaterade frågor som unga ofta funderar på hoppas vi få ännu fler att få upp ögonen för vilken skillnad en teknikutbildning kan göra för klimatet. För det är ju faktiskt med hjälp av tekniska innovationer som vi kommer kunna ställa om och tillsammans rädda miljön, berättar Victor Svedberg som arbetar med ungdomskommunikation på Teknikföretagen.

Publicerad 17 november 2020

Foto

Emilia Bergmark-Jiménez