4 min lästid : 13 april 2022

Onlinekurs laddar Göteborg för batteriboomen

Behovet av personer med batterikompetens är större än någonsin – och ännu större väntas det bli. Nu har Göteborgsregionens Kompetensnav, tillsammans med utbildningssamordnaren Göteborgs Tekniska College och EU-företaget EIT InnoEnergy, skapat en onlinekurs i ämnet. Syftet är att stärka regionens näringsliv.

Nästa år kommer Volvo Cars och batteritillverkaren Northvolt att påbörja bygget av en batterifabrik i Göteborgsstadsdelen Torslanda. Bakgrunden är att Volvo Cars ska satsa på produktionen av elbilar. Bygget ska vara färdigt tills 2025 och beräknas skapa 3 000 jobb.

 

I och med etableringen av batterifabriken ökar behovet av anställda med specialkunskaper inom batteritillverkning i regionen.

 

Även sedan tidigare har Göteborgsregionen – ett kommunalförbund bestående av de 13 kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö – identifierat att den alltmer omfattande elektrifieringen och digitaliseringen av samhället kommer att kräva en omställning av industrin. Detta gäller inte minst fordonsindustrin, som är viktig för regionen.

 

– Redan tidigare har regionen byggt upp en struktur kring kompetensförsörjningen, berättar Helene Stensson, Göteborgsregionens processledare på Teknikcollege, som är en nationell samverkansplattform skapad av fack- och arbetsgivarorganisationerna bakom industrirådet, där Teknikföretagen är en av dem.

 

– Efter två förstudier sökte man medel från Europeiska socialfonden och Västra Götalandsregionen för att arbeta mer konkret mot yrkesverksamma inom just fordonsindustrin, genom projektet Göteborgsregionens Kompetensnav.

Helene Stensson. Foto: Teknikcollege
Helene Stensson. Foto: Teknikcollege

Under hösten var Göteborgsregionens Kompetensnav i kontakt med det europeiska konsortiet EIT InnoEnergy, som bland annat har tagit fram utbildningar i energi och hållbarhet i samarbete med olika universitet och utbildningsföretag runt om i Europa.

 

– EIT InnoEnergy har fått ett uppdrag från EU-kommissionen att kartlägga olika behov och ta fram utbildningar inom batterivärdekedjan, om allt ifrån råmaterial till life cycle, berättar Helene Stensson.

 

– De har räknat med att det finns ungefär 800 000 människor i Europa som behöver uppdatera sig eller nyutbilda sig inom batteritillverkning. Här i Sverige finns det också ett stort behov.

Onlinekurs för anställda

För att bidra till att säkra kompetensen i regionen bestämde sig Göteborgsregionens Kompetensnav för att erbjuda onlinekurser inom området batterikunskap i samarbete med EIT InnoEnergy. Därefter upphandlade de utbildningssamordnare genom ett ramavtal som Göteborgsregionens Kompetensnav har slutit med ett antal leverantörer.

 

Denna första onlinekurs erbjuds genom Göteborgs Tekniska College, som samägs av Volvo Cars, Volvo Group och Göteborgs stad.

 

Batteriutbildningen är på engelska och riktar sig i dagsläget till anställda i små och medelstora industriföretag i Göteborgsregionens 13 kommuner. Det är det krav som den Europeiska socialfonden, som finansierar utbildningen, har i sitt regelverk. Kursdeltagaren ska även ha viss förkunskap om batterier och kemi.

 

– Programpaketet heter "Introduction to batteries" och har fyra delkurser. Man måste inte gå alla fyra utan man kan välja att gå en, två eller tre. Men om man väljer att gå alla fyra får man ett certifikat som är utfärdat av EIT InnoEnergy och Göteborgs Tekniska College, säger Helene Stensson.

 

Inga av kurserna är lärarledda utan deltagaren går själv igenom texter och filmer och gör ett test efter varje kurs som ger tillgång till nästa delkurs. Utöver det erbjuds det liveträffar online – så kallade kick-offer – som man kan delta i löpande för att lära känna andra deltagare och få vägledning från en expert.

 

– "Introduction to batteries" är en introduktion till ganska fundamentala kunskaper om batterier. Det handlar om system och testning, om ”power-converters”. Nu håller vi på att se över vad vi ska erbjuda som nästa steg, säger Helene Stensson.

 

Få till en standard

Nu när Northvolt och Volvo Cars ska etablera en batterifabrik kommer det enligt Helene Stensson att krävas att man jobbar ”brett och parallellt” med den här typen av frågor.

 

– Det handlar inte bara om själva batterifabriken utan också om alla underleverantörer, alla andra företag inom fordonsindustrin som ska leverera till Volvo. De vill ha kunskap inom det här området, men också inom andra kompetenser som följer med etableringen. Redan idag ser vi stort behov av underhållskompetens i regionen och det kommer att öka med en ny fabrik.

 

En av de största utmaningarna är att det är svårt att få medarbetare i fordonsbranschen att delta i olika kompetensutbildningar.

 

– Det beror bland annat på att det är en väldigt hög produktionstakt och man har mycket att göra. Men den anställde kan komma överens med sin arbetsgivare om kurserna ska göras under arbetstid eller inte.

 

Helene Stensson säger att allt pekar på att det kommer att användas fler elmotorer i framtiden. Och inte bara i bilar utan även i mopeder, båtar, lastbilar och andra fordon.

 

Batterikompetens kommer att bli en nödvändighet inom stora delar av industrin och hon menar att det är viktigt att ordinarie utbildningsleverantörer, exempelvis Chalmers och yrkeshögskoleutbildare, också erbjuder liknande utbildningar.

 

– Det är inte så att vi själva kommer att fylla hela Västsveriges behov av batteriutbildningar. Här är vi en av många spelare. Vi är många som måste hjälpa till.

 

– Vi tror att det är viktigt att få till ett slags standard för utbildningarna som underlättar för företag och deltagare att se vilken nivå de är på och om det saknas något på marknaden, till exempel. Det är något vi funderar vidare på, hur det ska åstadkommas.

Publicerad 13 april 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Carolin Freiholtz