5 min lästid : 02 september 2020

Så styr Scania mot en hållbar framtid

Scania vill komma ut ur coronakrisen som ett delvis nytt bolag. Målet: att driva och leda skiftet mot hållbara transportlösningar. Anders Forsberg, chef för Scania Academy, berättar om företagets resa samt delar tips kring hur kompetensutveckling kan säkra framgång.

I slutet av mars permitterade Scania nästan alla sina 19 000 anställda i Sverige som en följd av komponentbrist och stora störningar i leverantörs- och logistikkedjan på grund av coronapandemin. Efter ett inledande produktionsstopp har de senaste månaderna präglats av så kallad korttidsvecka, då personalen arbetat två dagar i veckan. I juni kunde produktionspersonalen återgå till normal arbetsvecka och sedan den 1 september är även tjänstemännen tillbaka i full omfattning.

 

Scania valde man att kombinera korttidspermitteringen med kompetensutveckling för att både medarbetare och företag skulle kunna gå stärkta ur krisen. Arbetsgivaren gick tidigt ut och uppmuntrade, i dialog med facken, medarbetarna att utnyttja upp till hälften av den permitterade tiden till frivillig kompetensutveckling, berättar Anders Forsberg, chef för företagets utbildningsenhet Scania Academy.

 

Kunskap och förståelse för vart världen och företaget är på väg

– Vår uppgift blev då att underlätta det genom att göra material lättsmält och tillgängligt hemifrån. Till exempel byggde vi en ny sida på vårt intranät med målet att göra det så enkelt som möjligt att komma igång. Där grupperade vi digitalt material och ”e-learnings” under rubriker som är relevanta för alla Scania-anställda som ”Scania Essentials”, elektrifiering, digitalisering och hållbarhet. Det är områden där vi tycker att man som Scania-medarbetare ska ha en viss baskunskap och förståelse för vart världen och vi är på väg.

Anders Forsberg, chef för Scania Academy Foto: Scania
Anders Forsberg, chef för Scania Academy Foto: Scania

Som de flesta andra företag nog kan känna igen sig i gav hemarbetet också upphov till stora utbildningsbehov kring hur man leder effektiva möten, med vilka verktyg, hur man leder ett team, eller ser till att alla håller hälsan och motivationen i en kris.

 

– Alla dessa områden har vi adresserat under de senaste månaderna och kommer också fortsätta att göra det även framöver, säger Anders Forsberg.

 

Före corona hade Scania Academy en genomströmning på cirka 1000 personer i veckan i utbildningslokalerna i Södertälje. Att ställa om till enbart digitala leveranser har gått bra, tycker Anders Forsberg.

 

– Sedan vi öppnade i våras har vi haft tusentals inloggningar och positiv feedback på innehållet som vi på Scania Academy paketerat med hjälp av våra respektive experter inom företaget. Det här var ju en rörelse vi, våra interna lärare, universiteten, och våra leverantörer redan hade påbörjat. Så i stort har vi kunnat behålla den struktur vi haft även om vi levererar i andra format. Nu när vi går in i hösten kommer vi endast hålla mer affärskritiska utbildningar, i mindre grupper, fysiskt här i våra lokaler.

Vi jobbar transparent med att vi vill komma ur krisen som ett delvis nytt bolag.

Han tror att bolaget framöver kommer att behålla de digitala leveransmetoderna som är mer kostnadseffektiva och som också når fler, även globalt, vilket är viktigt för Scania som har ca 51 000 anställda i 100 länder.

 

– Vi har tjänat på att ha kanaler öppna hela vägen ut till den enskilda medarbetaren. Vi kommer fortsätta att jobba med den typen av kanaler för mycket av vårt material, och inte genom den något trögare metoden genom kaskadering genom chefsleden.

 

Företaget kommer också passa på att se över utbudet.

 

– Där ser vi att vi måste fokusera mer på det strategiska och lägga proportionellt mindre resurser på att ta fram och administrera bredare utbildningar inom till exempel språk, grundläggande it och ekonomi.

 

De som minns finanskrisen 2009 minns kanske också tidningsrubrikerna som handlade om att Scania också då satsade på utbildning istället för sparken.  Finns det rent av en tradition inom Scania att satsa på kompetensutveckling i kristider?

 

– Absolut, jag skulle vilja säga att det inte bara gäller specifikt kompetensutveckling. Det finns en tradition inom Scania att ta hand om personalen och att se långsiktigt. Jag arbetade själv inom marknadsorganisationen på Scania 2009 och vi fick vårt första barn den hösten. Det var naturligtvis en trygghet att känna att företaget hanterade den krisen så innovativt och proffsigt, säger Anders Forsberg.

 

– Likaså under denna kris gör vi allt för att hantera det kortsiktiga med allt vad det innebär med både hälsofokus och affärsläge. Samtidigt som vi jobbar transparent med att vi vill komma ur krisen som ett delvis nytt bolag, inte starta upp allting som det var tidigare.

Ska man driva ett skifte måste man ligga i framkant vad gäller kompetens och förmåga.

Syftet är nu att driva skiftet mot hållbara transportlösningar.

 

– Ska man driva ett skifte måste man ligga i framkant vad gäller kompetens och förmåga. Det är också fundamentalt för att attrahera nya medarbetare och samarbetspartners. Och naturligtvis för att få de befintliga att stanna och ständigt utveckla vår affär och service till våra kunder.

 

En del i den rörelsen är att synliggöra vilka kompetenser Scania tror sig behöva i framtiden. Företaget har precis och lanserat ett verktyg som ska identifiera framtida utbildningsbehov.

 

– Vi öppnar i ett första steg för alla tjänstemän i Sverige att beskriva sitt CV och sina kompetenser i en bred kompetensinventering. Tanken är att detta ska ge ett bra underlag för de individuella utvecklingssamtalen som i sin tur ger en bild av kompetensbehoven, förklarar Anders Forsberg.

 

Hållbarhet och digitalisering i fokus för framtidens jobb

Vilka områden tror du blir stora framåt och där det kommer finnas spännande jobb framöver?  

 

– Några av de områden som är aktuella i vår bransch är naturligtvis också aktuella i samhället i stort, som hållbarhet och digitalisering. Till exempel inom digitalisering finns många jobb inom it som blir drivande och ”livsnödvändiga” för företag och samhälle. Den som kan analysera och omvandla stora mängder data till konkreta åtgärder och förbättringar kommer också ha en spännande framtid.

 

– Jag vill också passa på att nämna att det är viktigt att inte glömma nuvarande behov av exempelvis tekniska kompetenser. Vi på Scania kommer till exempel under överskådlig framtid fortsätta kompetensutveckla tusentals mekaniker i det globala nätverket för att hjälpa våra kunder som har investerat i lastbilar, bussar och motorer för att rulla i många år, säger Anders Forsberg.

 

Så sätter du fart på företagets kompetensutveckling

Anders Forsberg, chef för Scania Academy, ger sina tre bästa tips:

  • Gör lärandet lättillgängligt. Det finns alltid en risk att vi som är experter inom lärande vill konstruera den perfekta lärsituationen och pedagogiken. Här gäller det att vara där mottagaren är med en kort artikel, filmklipp, etc.

 

  • Peka på alternativet för att höja medvetenheten. Jag tror att kompetensskiftet är ett faktum inte bara inom vår bransch. Om man som chef/ledare eller medarbetare frågar sig om det är ok att ha samma kompetens om 5-10 år som idag, så blir svaret uppenbart att vi måste utvecklas.

 

  • Låt kompetensbehoven komma från båda håll: från företagsledningens strategiska inriktning, men också från varje enskild medarbetares ambition, intresse och innovationsförmåga!
Publicerad 02 september 2020

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Dan Boman/Scania