3 min lästid : 02 september 2020

IBM erbjuder kostnadsfri utbildning

Företag och personer som vill höja sin kompetens och konkurrenskraft kan just nu ta del av gratis utbildningar i IBM:s regi. Utbudet är stort, med aktuella ämnen som AI, cybersäkerhet, digital transformation och affärsstrategi.

Det var i somras som företaget lanserade den globala lärplattformen IBM Reignite där allt innehåll är gratis.

 

– Vi behöver alla fundera på var vi kan göra störst nytta. IBM som bolag har bra förutsättningar för att bidra när det gäller kompetensutveckling och stöd till individer, entreprenörer och organisationer, berättar Evelina Pärnerud, CSR-chef.

 

Inom IBM finns en stark kultur av intern kompetensutveckling, bland annat har företaget ett program som heter THINK 40 som innebär att alla anställda på IBM ska lägga minst 40 timmar per år på att kompetensutveckla sig, något som vi tidigare skrivit om i t:.

 

– Vi har också en mycket bra intern plattform för utbildning. Vi har kunnat dra nytta av den infrastruktur och de lösningar vi redan har och på så sätt har vi relativt snabbt kunnat lansera initiativet IBM Reignite med ett högkvalitativt och pedagogiskt innehåll, säger Evelina Pärnerud.

 

Det behövs inga särskilda förkunskaper och kurserna är gratis och öppna för vem som helst, alltså inte enbart IBM-anställda. Vissa av utbildningarna leder också till ett diplom, en så kallad ”badge” som man kan sätta på sitt cv och som visar att man tillgodogjort sig kursen på ett bra sätt.

Evelina Pärnerud Foto: IBM
Evelina Pärnerud Foto: IBM
Foto: Erik Thor
Foto: Erik Thor

Bland utbudet i Reignite finns utbildningar inom allt från AI, cybersäkerhet och digital transformation till affärsstrategi och design thinking.

 

– Vi ser ett växande intresse för cybersäkerhet som är, och kommer fortsätta vara, ett otroligt viktigt område. IBM Reignite erbjuder en ”badge” inom cybersäkerhet där man efter genomförd kurs visar att man förstår olika cybersäkerhetskoncept, utmaningar och arbetssätt. Att lägga upp en sådan märkning på sitt cv kan vara en bra konkurrensfördel, menar Evelina Pärnerud.

 

Kunskap för att kunna hantera förändringar

I kursutbudet finns också ämnen som ”mindfullness” och ”resilience. Kanske inte så oväntat som man först kan tro.

 

– Mer mjuk kunskap kring hur man hanterar förändringar och motgångar tror jag är oerhört viktigt och relevant för oss alla i den turbulenta tid vi befinner oss i.

 

Ett annat högaktuellt ämne är hur man skapar framgångsrikt samarbete virtuellt.

 

–  Kursen ”Working in a Digital World” täcker områden som effektivt samarbete, kritiskt- och kreativt tänkande, problemlösning, agilt arbete och presentationsteknik och är mycket uppskattad just nu.

 

För entreprenörer och företag finns det också möjlighet till konsultstöd och coaching inom exempelvis strategiarbete inom ramen för IBM Reignite.

 

– Detta är dock något som skräddarsys och behöver bedömas från fall till fall. Även individer kan få stöd eller coaching men också detta är under uppbyggnad och utformas utifrån respektive individs behov, säger Evelina Pärnerud.

 

Det är viktigt för våra anställda att vi som bolag gör nytta i samhället

Att ta ett samhällsansvar är en av IBM:s grundvärderingar och det yttrar sig på olika sätt, med allt från möjligheten för anställda att ägna sig åt volontärarbete på arbetstid till strategiska satsningar tillsammans med civilsamhället, offentlig sektor, akademin och näringslivet. Eller som nu genom att erbjuda gratis utbildning.

 

– Vi är alla ömsesidigt beroende av varandra. Fler människor med kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden är grundläggande för samhällets framgång.  Dessutom vet vi att det är viktigt för våra anställda att vi som bolag gör nytta i samhället, det ökar engagemanget vilket är otroligt viktigt för ett bolags framgång. Sedan hoppas vi ju såklart att några av alla individer med attraktiv kompetens i framtiden vill jobba på IBM, säger Evelina Pärnerud.

Publicerad 02 september 2020

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Emilia Bergmark-Jiménez & Erik Thor