3 min lästid : 14 april 2021

Tips: 5 gratis plattformar för lärande

Dags för kompetensutveckling? Vad sägs om en fördjupning i artificiell intelligens,3D-printning eller ledarskap i utmanande tider? Här har vi samlat utbildningsinitiativ som stärker såväl teknikföretags som individers konkurrenskraft och som dessutom är gratis.

Kompetens.nu

De stora och snabba teknikskiftena inom industrin ställer nya krav på kompetensen hos medarbetarna. Produktionskedjorna blir allt mer kunskapsintensiva och kompetensutveckling är avgörande för att hänga med och kunna ta marknadsandelar.

 

På kompetens.nu finns högaktuella, relevanta och kvalitetssäkrade utbildningar som bygger på kompetensbehov inom områden som till exempel 3D-printing, 5G-uppkoppling i produktion, människa-robot-samverkan, datavetenskap, arbetsmiljö och ledarskap i utmanande tider.

 

Det går att läsa enstaka moduler eller hela utbildningar, allt efter tid och behov. Utbildningarna, som finns på både svenska och engelska, uppdateras löpande.

 

Bakom satsningen står Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Unionen, Vinnova, Tillväxtverket, Myndigheten för yrkeshögskolan samt Combient Group, vars bolag Collegial utvecklat plattformen.

 

Läs mer här

 

Kompetenssäkrad individ

Projektet Kompetenssäkrad individ ger företag en möjlighet att se över sitt framtida kompetensbehov och samtidigt stärka medarbetarnas kompetens och riktar sig till yrkesarbetare i industrin som har kompetensutvecklingsbehov för att klara grundläggande eller mer avancerade arbetsuppgifter. Det är kostnadsfritt att delta i projektet och det som krävs är att företaget avsätter den tid som behövs för planering och genomförande av insatserna.

 

I kompetenssäkrad individ ingår:

  • Handledning från erfaren kompetenscoach som hjälper till att lägga upp insatserna i företaget.
  • Branschvalidering som visar vilken kompetens som finns och ger ett detaljerat underlag för träffsäker kompetensutveckling för kompetens som saknas. 
  • Kompetensutveckling för att täcka de områden där kompetensen behöver stärkas. Målet är att deltagare ska nå kompetensbevis.

 

Projektet finansieras av Europeiska socialfonden, ESF och genomförs i nära samverkan med industrins parter och branschorganisationer inom Svensk industrivalidering.

 

Läs mer här

 

Elements of AI

Artificiell Intelligens kommer att påverka hela samhället. Men hur många vet verkligen vad det är, eller vad det kommer betyda för samhället? I Elements of AI får du lära dig grunderna i artificiell intelligens utan användning av komplicerat matematik eller programmering.

 

Den här populära online-utbildningen togs ursprungligen fram av Helsingfors universitet och hittills har över 650 000 personer gått den världen över. Nu finns utbildningen också på svenska genom ett samarbete mellan Linköpings universitet, Reaktor och Helsingfors universitet.

 

Läs mer här

 

Kurser med högskolepoäng

Det finns kurser för yrkesverksamma även på högskolor och universitet, som  till exempel “Learning for professionals”. Syftet med plattformen är att bidra till den fortsatta utvecklingen av branschens kompetensutveckling genom kurser specifikt riktade till branschpersonal och genom att göra kurserbjudanden från universitet lättare att hitta.

 

Plattformen har utvecklats som en del av ett projekt mellan Linnéuniversitetet, Mälardalens högskola, Högskolan Väst, Örebro universitet, Teknikföretagen och Swedsoft. Projektet finansieras av Vinnova.

 

Läs mer här

 

IBM Reignite

För att ta del av IBM:s lärplattform Reignite krävs inga särskilda förkunskaper och kurserna är gratis och öppna för vem som helst, alltså inte enbart IBM-anställda. Vissa av utbildningarna leder till ett diplom, en så kallad ”badge” som man kan sätta på sitt cv och som visar att man tillgodogjort sig kursen på ett bra sätt.

 

Bland utbudet i Reignite finns utbildningar inom allt från AI, cybersäkerhet och digital transformation till affärsstrategi och design thinking.

 

Läs mer här

Publicerad 14 april 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Emilia Bergmark-Jiménez