4 min lästid : 14 september 2022

Analys: Nya och bättre jobb med mer digitalisering

Det finns många fördelar med en omfattande digitalisering av näringslivet – men också en del risker. Teknikföretagens digitaliseringsexpert Patrik Sandgren spår i en ny antologi om hur de digitala teknikerna kommer att förändra arbetslivet.

I våras släpptes antologin ”Denna sköna nya värld” – en bok där flera skribenter förutspår hur arbetslivet kommer att förändras i och med den tilltagande digitaliseringen inom exempelvis elektronik och kommunikationsteknik.

 

Boken grundar sig i ett samarbete mellan flera aktörer i Västsverige och i de olika kapitlen har skribenter eller intervjupersoner fått bidra med sina egna perspektiv om ämnet.

 

– Målet med mitt bidrag är att fler personer, företagare såväl som anställda, ska se digitaliseringens potential, säger Patrik Sandgren, digitaliseringsansvarig på Teknikföretagen och en av skribenterna i antologin.

 

Han berättar att Sverige är ”ett litet land med begränsade resurser” men att det trots detta – eller kanske tack vare detta – finns en enorm kunskap inom tekniker som artificiell intelligens, konnektivitet och mikroelektronik.

 

– Det är genom att tidigt dra nytta av tekniska lösningar och utveckla ny teknik som Sverige har skapat och bibehållit sin konkurrenskraft.

 

De svenska företagens digitala resa är dock långt ifrån över. Det behövs nu ett nytt ”tekniskt paradigm” i Sverige, där maskiner och produkter digitaliseras i högre grad, säger Patrik Sandgren.

 

– Vi behöver fler system och produkter som är uppkopplade och sammankopplade, samt bli bättre på att använda och dra nytta av data.

Skapar nya affärsmöjligheter

 

Patrik Sandgren nämner att en stor andel av teknikföretagen anser att utökad digital teknik kan bidra till en breddning av verksamheten, stärkt innovationsförmåga, bättre miljömässig hållbarhet och ökade affärsmöjligheter. 

 

De områden som företagen bedömer påverkas mest av digitaliseringen är administration, marknadsföring och produktion.

 

Andra upplevda positiva effekter är att mer tid frigörs till annat, vilket bland annat skapar större möjligheter för vidareutbildning. Patrik Sandgren tillägger att det sistnämnda är centralt eftersom digitaliseringen kommer att ställa krav på nya typer av färdigheter framöver.

Patrik Sandgren. Foto: Teknikföretagen.
Patrik Sandgren. Foto: Teknikföretagen.

I sitt kapitel i boken skriver han även att tvärtemot vad en del tror kommer jobben inte att försvinna med digitaliseringen. 

 

– I stället kan fysiskt slitsamma, riskfyllda och lågt betalda arbeten successivt fasas ut till förmån för nya och bättre betalda jobb. Det är gammal teknik som dödar jobb och skapar arbetslöshet – inte digitaliseringen.

 

Analys av verksamheten

 

Med tanke på att digitaliseringen sker i en allt snabbare takt kan det vara svårt att anamma varje innovation. Patrik Sandgren rekommenderar därför företagare att göra en analys av sin verksamhet och utgå från sina egna förutsättningar.

 

– En god start för den rådvillige är att använda gratistjänsten och kunskapsbanken ”Dags att digitalisera”, som forskningsinstitutet RISE har sammanställt.

 

Satsningen ”Avancerad Digitalisering”, som Teknikföretagen leder tillsammans med ABB, Ericsson, Saab och innovationsmyndigheten Vinnova, är ytterligare ett initiativ som Patrik Sandgren vill uppmärksamma – och han uppmanar företagen att söka finansiering för sina idéer.

 

I boken nämner han kompetensutveckling, testbäddar och nära samarbete med forskning och utveckling (FoU) som viktiga delar för de företag som vill förbättra sitt arbete med digitaliseringen.

 

– Det behövs både en höjning av grundkunskapen på digitaliseringsområdet och en tydligare satsning på spetskunskap. Det kan vara inom bland annat programvaruteknik, radio- och mikrovågsteknik, datavetenskap, algoritmer, säkerhet, kryptering och AI.

 

Större digital kompetens

 

Trots fördelarna finns det även risker med att ha en uppkopplad verksamhet. Mängden cyberattacker mot industrin har ökat påtagligt och underleverantörer i form av mellanstora och mindre företag är särskilt utsatta, säger Patrik Sandgren.   

 

I boken nämner han att över hälften av teknikföretagen i Sverige har kunnat identifiera intrångsförsök. Detta har bland annat lett till driftsavbrott och att data har blivit offentliga. Trenden är också att attackerna blir mer sofistikerade, målinriktade och aggressivare.

 

En orsak till problemen är att vid skapandet av produkter och tjänster som kopplas upp mot internet så har användbarhet prioriterats medan säkerhet har varit en sekundär fråga, förklarar Patrick Sandgren.

 

– Detta har inneburit att produkter inte har utformats för att vara säkra och att säkerhetshål ständigt upptäcks. 

 

Patrik Sandgren menar att företagen måste vara beredda på att det kommer att krävas en större digital kompetens på arbetsplatserna än vad som finns i dag, för att bland annat hantera dessa risker. Utmaningen förvärras av att sårbarheterna utnyttjas av kriminella aktörer.

 

– För att digitaliseringen ska fungera krävs en robust elektronisk infrastruktur. Det är lika viktigt som elnätet eller motorvägar, avslutar han.

 

------------------------------

 

Om ”Denna sköna nya värld”

 

Antologin är ett resultat av ett samarbete mellan personer och organisationer med bas eller kontor i Västsverige, såsom Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, LO, IF Metall, Göteborgsregionen och Folkuniversitetet. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har fungerat som nav i projektet.

 

I antologin, som publicerades våren 2022, analyserar skribenterna kring hur digitaliseringen påverkar och kommer att påverka arbetslivet, näringslivet och efterfrågan på kompetens.

 

Stiftelsen Richard C Malmstens minne, Carl Bennet AB och AB Volvo har bidragit till finansieringen av boken.

Publicerad 14 september 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Jonas Bilberg