3 min lästid : 05 april 2020

Dykföretaget står redo att bistå sjukvården

Som så många andra teknikföretag runt om i landet vill Poseidon i Västra Frölunda hjälpa till i arbetet mot covid-19. Företaget kan snabbt ställa om sin produktion från dykutrustning till sjukvårdsutrustning som kan rädda patienter och skydda sjukvårdspersonal från smittspridning. Men intresset från berörda myndigheter är än så länge svalt.

– Vi skulle ganska snabbt och enkelt kunna ställa om vår produktion till produkter som kan hjälpa såväl patienter som sjukvårdspersonal. Vi har varit i kontakt med både MSB och Socialstyrelsen och erbjudit vår hjälp. De skulle undersöka behovet och återkomma, berättar företagets vd Jonas Brandt.

 

Sedan 1958 har Poseidon varit världsledande innovatör av högpresterande dykutrustning. Företagets produkter används av militär, sport- och yrkesdykare i alla typer av vatten - från de kallaste sötvattnen i Arktis till de varmaste saltvattnen kring Stora barriärrevet. Grundarna Ingvar Elfström och Dennis Österlund vidareutvecklade dykarpionjären Jacques Cousteaus ”aqualunga” och var först i världen med att tillverka en enslangsregulator, en andningsapparat som dominerat sportdykningen sedan dess.

 

Vanligtvis arbetar 15 personer vid huvudkontoret i Västra Frölunda där också utveckling, testning och tillverkning sker. Men nu är delar av arbetsstyrkan korttidspermitterad – efterfrågan från marknaden för sportdykning rasade med 60-70 procent under mars månad – i väntan på en konjunkturvändning eller möjligtvis en myndighetsbeställning.

Jonas Brandt har en plan för att kunna producera ventilatorer som kan användas i intensivvården av covid19-patienter.
Jonas Brandt har en plan för att kunna producera ventilatorer som kan användas i intensivvården av covid19-patienter.

Många svenska teknikföretag har fått erfara omfattande leveransproblem de senaste månaderna. Jonas Brandt säger att Poseidon tack vare att man har många svenska underleverantörer med fokus på Gnosjö-området och Göteborgsregionen, klarat sig bra med några få undantag. De leveranser från Asien som skapade problem i februari är sedan en tid tillbaka igång igen. Däremot har de en italiensk tillverkare som inte kan leverera.

 

– Vi har en underleverantör i Bergamo och de har inte stängt ner sin produktion utan kört på som vanligt under hela den här tiden. Däremot har de problem att få ut det de producerar. Två gånger har de försökt leverera till oss men lika många gånger har transporterna fått återvända till dem, säger Jonas Brandt.

 

Han berättar vidare att i Italien har företag som tillverkar dykutrustning ställt om sin produktion för att leverera till sjukvården. Det skulle Poseidon också kunna göra. Företaget tillverkar bland annat så kallade rebreathers. Det är återandningsapparater som cirkulerar andningsgasen i ett slutet system, genom att filtrera bort koldioxiden från utandningsgasen och tillföra mer syre i inandningsgasen. Poseidons rebreather är helt elektronisk och man kan jämföra dess funktion med en ventilator/respirator. En ventilator tar, enkelt uttryckt, över kroppens andningsprocess när lungorna falerar, vilket ger patienten tid att bekämpa infektionen och återhämta sig.

 

– Vi har en plan för att kunna producera ventilatorer som kan användas i intensivvården av covid19-patienter. Med hjälp av den elektronik, mekanik och kunskap som vi har skulle vi tämligen enkelt kunna tillverka ganska många på kort tid.

Poseidon tillverkar också utrustning som kan användas för att skydda vårdpersonalen.

 

– Utandningsluft transporteras mycket längre än man tror. Det blev jag återigen varse när jag skrapade bilen i morse, säger Jonas Brandt.

 

Säkerhetskraven på dykutrustning är av begripliga skäl mycket höga – det finns standarder och certifieringar att uppfylla. Poseidons regulatorer är godkända för att hantera ren syrgas.

 

– Sjukvårdspersonal skulle kunna använda våra dykmasker och regulatorer som skyddsutrustning. På så sätt andas de inte in patienternas utandningsluft när de befinner sig i ett rum med coronasjuka patienter.

 

Än så länge har varken MSB eller Socialstyrelsen återkommit. Men Jonas Brandt har inte gett upp hoppet om att Poseidon ska kunna bidra i vården.

 

– Även om fienden, viruset, är osynlig ser jag det som att vi befinner oss i ett krigstillstånd. Då tycker jag att man bör göra allt man kan och att man från samhällets sida bör ta tillvara på och använda den utrustning och kunskap som finns i företagen. Särskilt om det blir så illa som många tror. Jag är väldigt oroad inte bara ur ett företagsperspektiv utan för hela världsekonomin.

Publicerad 05 april 2020

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Sofia Sabel