2 min lästid : 07 april 2020

Så kan Getinge möta vårdens behov

Det är många pusselbitar som ska falla på plats när medicinteknikbolaget Getinge växlar upp produktionen av ventilatorer för att möta den ökade globala efterfrågan på utrustning till intensivvården av coronasmittade patienter. Då gäller det att samarbeta.

I Solna utanför Stockholm planerar Getinge att öka sin produktion av ventilatorer (respiratorer) under 2020 till 26 000 enheter. Det är mer än en fördubbling jämfört med 2019 då företaget producerade 10 000 ventilatorer.

 

– Vi håller just nu på att öka upp till tvåskift och rekryterar löpande personal som vi intensivutbildar för denna typ av produktion, berättar företagets kommunikationschef Jeanette Hedén Carlsson.

 

Detta sker via bemanningsföretag och i samarbete med andra företag inom tillverkningsindustrin. Exempelvis bidrar Scania, som pausat sin egen tillverkning, med produktions- och logistikpersonal.

 

Som ett pussel med många bitar

Produktionsökningen vid anläggningen i Solna sker i nära samarbete med företagets underleverantörer.

 

– När vi ökar vår produktion är det viktigt att våra underleverantörer även ökar sin produktion parallellt för att vi ska få tillgång till komponenter och kunna producera mer. Det är ett pussel där alla bitar måste falla på plats.

Jeanette Hedén Carlsson
Jeanette Hedén Carlsson
Getinge har 25 procent av den globala marknaden för ventilatorer för intensivvårdsavdelningar.
Getinge har 25 procent av den globala marknaden för ventilatorer för intensivvårdsavdelningar.

I dagsläget fungerar materialtillgången som den ska.

 

– Vi har daglig kontakt med våra underleverantörer för att säkerställa bland annat logistik och transporter. Vi har även en tät dialog med myndigheter och intresseorganisationer för att lösa logistikvägar samt materialtillgång¸ säger Jeanette Hedén Carlsson.

 

Getinge för löpande diskussioner med andra företag för att hitta effektiva samarbeten, berättar hon. Kontakterna sker ofta på vd-nivå och samarbeten med andra storbolag rör främst kompetens runt logistikflöden och produktionsökning hos företagets leverantörer globalt. Produktionsresurser är också en fråga som diskuteras.

 

Vad är viktigast att tänka på för att nå framgång i sådana här samarbeten?

– När det gäller samarbeten med andra företag och organisationer är det viktigt att relativt snabbt komma till kärnan av samarbetet och konkretisera. Och man måste ge och ta. Hastighet är förstås viktigt i en kris. Dessutom gäller det att vara öppen för nya sätt att arbeta, såväl internt som med kunder och samarbetspartners, säger Jeanette Hedén Carlsson.

Publicerad 07 april 2020

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Getinge