6 min lästid : 26 januari 2021

När produkterna omvandlas till tjänster

Gamla affärsmodeller passar illa i den cirkulära ekonomin. När tillverkaren fortsätter äga sin produkt och istället säljer användandet av den som en service uppstår helt nya utmaningar och möjligheter. Läs om flera stora aktörers planer inför framtiden.

Sandvik Coromant är ett klassiskt svenskt industriföretag.

 

– Vi går mer mot att sälja tjänster snarare än produkter. Det tydliggör dessutom att det att integreras i våra normala processer, säger Marcus Karlsson, ansvarig för hållbara affärer på Sandvik Coromant.

 

För många kunder blir det bättre om producenterna tar ett helhetsansvar, det vill säga ansvarar för att den maskin de har fungerar, anser Johan Lannering på SKF. Det skapar helt andra incitamentet.

 

– I en klassisk produktaffär säljer vi lager, där bättre och ofta dyrare lager håller längre. Men om vi får betalt för att säkerställa en funktion har vi möjligheten att med hjälp av sensorer se till att underhålla lagren i god tid så att kunden inte får några oplanerade driftsstopp. Eftersom vi får betalt baserat på ”uptime” är våra incitament helt i linje med kundens, säger Johan Lannering.

 

SKF satsar på reparation och återtillverkning 

Genom att reparera och återtillverka lagren behöver de inte ersättas av nya lager, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi.

 

 – Dessutom blir kundens process i regel effektivare vilket reducerar till exempel mängden olja, vatten, smörjmedel och energi som används. Det i sig leder till minskad miljöpåverkan, vilket också är en mycket viktig del av cirkulär ekonomi, säger Johan Lannering.

Marcus Karlsson Foto: Sandvik Coromant
Marcus Karlsson Foto: Sandvik Coromant
Produktdesign och tillverkningsplanering utgår från analyser som genomförs i realtid.
Paulina Edblad Granholm Foto: Dan Boman
Paulina Edblad Granholm Foto: Dan Boman

I den cirkulära ekonomin kan förbättringar av en produkts utformning ske löpande.

 

– Genom att produkterna är uppkopplade kan man regelbundet analysera produktens prestanda, vilket är viktigt för att produkten ska kunna underhållas och användas under en längre period, berättar Anna Stenströmer, hållbarhetschef på Siemens.

 

– Genom att övervaka och analysera produktens prestanda får vi ett kontinuerligt återflöde av data. Det innebär att produktdesign och tillverkningsplanering utgår från analyser som genomförs i realtid där resursförbrukningen och därmed miljöpåverkan minimeras sett till produktens livscykel, fortsätter hon.

 

Cirkulär ekonomi är en del av företagskulturen

Paulina Edblad Granholm är Senior Business Development Manager på Scania.

 

– Vårt mål är att leda skiftet mot ett hållbart transportsystem. Cirkulär ekonomi och digitalisering är två viktiga verktyg för att åstadkomma det. Circular Business, vår benämning av vad cirkulär ekonomi betyder för Scania, är därför en central del av vårt arbete för hållbarhet. Cirkulär ekonomi är en del av vår företagskultur där vi prioriterar hög kvalitet, ständigt utmanar nuläget och jobbar för att optimera system och på olika sätt eliminera slöseri, säger hon.

 

Ett konkret exempel är Scanias försäljning av begagnade lastbilar via sina återförsäljare. Det går i dag att köpa en begagnad fullt genomgången Scania-lastbil som uppfyller EU:s senaste avgaskrav, Euro VI. Scania erbjuder också många renoverade reservdelar som uppfyller samma kvalitetskrav och garanti som nya komponenter.

 

– Vi erbjuder även olika hyr- och leasinglösningar för våra kunder och har gjort en pilotstudie av när det handlar om att sälja ett fordon som en tjänst. Nya affärsmodeller kräver att vi tänker nytt på en mängd områden, inte minst vad det gäller finansiering. Det är en otroligt spännande förändringsresa för samhället som har en fantastisk potential, säger Paulina Edblad Granholm.

För att få till cirkulära värdekedjor måste man också skapa cirkulära affärsmodeller.

Gruvteknikbolaget Epiroc har kommit en bit på vägen i omställningen från en linjär till en cirkulär affär samtidigt som de lämnar dieseldrivna motorer mot elektrifierade fordon för gruvmaskinerna. Klimatomställningen kan komma att få kraft av den cirkulära affärsmodellen.

 

– Hela systemet kring försäljning av produkter är inte en cirkulär värdekedja. När man köper någonting, tillverkar det och säljer det, så blir det inte tillverkarens problem längre. Det är inte en helt sund affärsmodell. I och med att vi introducerar batterimaskiner så introducerar vi också en ny affärsmodell, som tar det här helhetsänket på allvar. Där vi inte säljer batterier, utan säljer tjänsten batteri, säger Erik Svedlund, marknadschef Epiroc electrification.

 

Prenumeration istället för försäljning

Företaget erbjuder nu sina kunder tjänsten energilagring, i form av en prenumeration. Epiroc äger batteriet och säkerställer att den energilagring kunden prenumererar på kommer att fungera.

 

– När batteriet inte längre är lämpligt i sitt första liv/applikation så flyttar vi det till en ny. När vi fortsätter äga batteriet även till slutskedet när det ska återvinnas, kan vi se till att det återvinns på ett korrekt sätt och inte hamnar i något dike i Afrika.

 

Erik Svedlund fortsätter:

 

– För att få till cirkulära värdekedjor måste man också skapa cirkulära affärsmodeller. Det här är ett exempel, där vi försöker tänka om och göra skillnad och skapa mervärde på det sättet.

Det är en otroligt spännande förändringsresa för hela samhället med en stor potential.

De cirkulära värdekedjorna för teknikföretag är globala, där EU är den inre marknaden. Då är det viktigt att regelverket är anpassat för hur globaliserad ekonomin är i dag. Mellan företag över hela världen behövs samarbete och handel kring bland annat materialströmmar. Därför krävs lagar och regler som inte enbart tar sin utgångspunkt i det senaste århundradets linjära ekonomi, utan som också främjar cirkularitet och hållbarhet.

 

– Vi vill se en enhetlig tillämpning och tolkning av EU-lagstiftning, bland annat för avfall och transporter, säger Marcus Karlsson på Sandvik Coromant.

 

Han får medhåll av Johan Lannering på SKF. En första nivå är helt harmoniserade regler inom EU för det som rör produkter och material. Regler skapar administration och olika regler i olika länder innebär enbart hinder och därmed kostnader för globala företag.

 

Ju mer cirkulär verksamhet, desto mer lönsamhet

På Scania finns affärsmodellen att erbjuda fordon som en service med som en bärande del i bolagets strategi för cirkulär ekonomi. Det är ett sätt att ge frågan större tyngd – men som också innebär större möjligheter till ekonomisk lönsamhet ju mer cirkulär företagets verksamhet blir.

 

– Det linjära systemet har finslipats i över 100 år. Att få ett cirkulärt system att vara fördelaktigt kräver att man tittar på hela systemet – och att man ger fördelar till det cirkulära innan det är finslipat. Det är en otroligt spännande förändringsresa för hela samhället med en stor potential, säger Paulina Edblad Granholm.

Den finansiella sektorn har en central roll i omställningen.

Men att gå över från att sälja produkter till att erbjuda tjänster innebär samtidigt helt nya ekonomiska utmaningar. I stället för att få betalt vid försäljningen av en produkt, måste kunden och tillverkaren hitta nya modeller för hur man delar på den risk och den börda som det innebär för tillverkaren att äga produkten.

 

Finansieringsproblematiken finns för både produkter med lågt och högt värde, beroende på hur banker och kreditinstitut ser på säkerheter.

 

– Ska man göra ett sådant skifte i en hel fordonsflotta handlar en stor del av utmaningen om att kunna mäkta med att bära värdet av alla fordon på sin balansräkning. Vi måste hitta sätt att dela på risken, tillsammans partnern och med bankväsendet.

 

Riskvärdering måste bygga mer på affären och mindre på säkerhet i anläggningar

Anna Stenströmer på Siemens anser också att finansiering är avgörande för den cirkulära ekonomin.

 

– Den finansiella sektorn har en central roll i omställningen. Det krävs att den förstår värdet av att företag investerar i ny teknik, nya tjänster och affärsmodeller, säger Anna Stenströmer.

 

Flera av Teknikföretagens medlemsföretag uppmärksammar att förutsättningarna för affärsmodeller som utgår från att man inte tjänar alla pengar vid ett försäljningstillfälle utan att inkomsterna sprids ut under en längre tid är svåra att skala upp från pilotverksamhet till reella affärer.

 

– Vår forskning har visat att tillgång till finansiering av rörelsekapital är kritiskt för att kunna lansera och skala upp erbjudanden som bygger på funktionsförsäljning och bibehållet ägande av produkten. Finanssektorn har här en viktig roll att spela och mycket att lära, när riskvärdering måste bygga mer på affären och mindre på säkerhet i anläggningar, säger Ann-Charlotte Mellquist, senior forskare på RISE.

 

Vill du läsa mer om cirkularitet? Ladda då ner Teknikföretagens rapport "Digitaliserade affärsmodeller för cirkulära materialflöden".

Publicerad 26 januari 2021

Text

Mattias Areskog

Foto

Sofia Sabel