3 min lästid : 26 maj 2021

Så kan bilden av teknik breddas

Historiskt sett har nästan all teknik utvecklats av män. För att säkra utveckling, nya perspektiv och ett hållbart samhälle behöver vi nyansera begreppet teknik och sätta det i ett sammanhang. Det menar Marie Ideström, grundare och vd för Womengineer.

Att bredda teknikbegreppet är avgörande för att få in fler perspektiv.

 

– Teknik omgärdas av många förlegade associationer och könsstereotyper, till exempel är det mycket fokus på maskiner, men teknik är så mycket mer än så. Teknikområdet är extremt brett och det blir allt bredare och tar allt större plats i samhället.

 

Det säger Marie Ideström, grundare och vd för Womengineer, som jobbar för att det år 2030 ska examineras lika många kvinnliga ingenjörer som manliga i Sverige.

 

– Unga tjejer tenderar i stor utsträckning att avstå från tekniska utbildningar, trots höga betyg och tidigare intressemätningar. Okunskap om vad dessa utbildningar innebär, förlegade normer kopplat till teknik samt en tro om att det ska vara för svårt har, under allt för många år, skapat ett kraftigt underskott av kvinnliga ingenjörer.

 

Idag är drygt 35 procent av de som utexamineras från civilingenjörsprogrammen kvinnor och bland högskoleingenjörer är de runt 30 procent. Utvecklingen har gått stadigt uppåt de senaste åren. Men det som är relativt nytt är att de nyexade ingenjörerna inte längre går bara till teknikföretag, deras kompetens efterfrågas i stort sett hela samhället.

 

– Idag har nästan varje företag oavsett bransch en forskningsavdelning eller ett ingenjörsteam. Det handlar inte längre bara om teknikföretag, även i modebranschen efterfrågas ingenjörer eller personer med teknisk kompetens. Det säger något om hur brett ämnet är.

Foto: Emilia Bergmark-Jiménez
Foto: Emilia Bergmark-Jiménez

Forskning visar att flickor inte föds ointresserade av teknik, utan att de formas till det. Att tjejer inte väljer de traditionella teknikprogrammen som teknikprogrammet eller industritekniska programmet på gymnasiet beror på flera orsaker. En är att de förlorar intresset för teknikämnet i skolan på grund av att undervisningen är för teoretisk.

 

– Skolan borde kunna jobba mer aktivt med att verkligen få in praktiska moment i undervisningen. Det handlar om att sätta den vetenskapliga metoden i en kontext – det ger inte så mycket om man inte visar hur tekniken används. Här vill jag gärna tipsa om boken Att uppfinna världen av Katrin Marcal. Den handlar mycket om hur vi kodar teknik och hur vi tillskriver den manliga attribut. Den tycker jag borde vara kurslitteratur på lärarutbildningen!

 

Att tjejer tappar intresset för teknik handlar också om förväntningar från omgivningen och samhället och om hur tjejer förväntas vara.

 

– Det behövs därför särskilt riktade satsningar för att just tjejer och icke-binära ska kunna uppdatera sina förväntningar om sig själva och börja hitta sin plats i vår tekniska värld.

 

En sådan är IGEDay (Introduce a Girl to Engineering day), som Womengineer arrangerar årligen med tjejer och icke-binära i åldrarna 13-19 år som målgrupp. Dagen innebär att företag över hela Sverige öppnar sina dörrar för att visa vad en ingenjör egentligen gör.

 

– Deltagarna får möjlighet att bejaka sitt teknikintresse och samtidigt möta verkliga förebilder. När vi utvärderade årets upplaga av IGEday, som var nästan helt digital, uppgav 65 procent att de närmare 1300 som deltog att de blivit mer intresserade av ingenjörsyrket, berättar Marie Ideström.

 

Teknisk kunskap är ytterst en demokratifråga, menar hon.

 

– I grunden handlar det om att alla ska ha kunskapen, informationen och möjligheten att nå sin fulla potential. Alla kanske inte vill bli ingenjörer men det handlar om att ge dem en bild av jobbet så att de kan göra ett medvetet val.

Publicerad 26 maj 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Daniel Roos