3 min lästid : 08 april 2021

Så kan politiken bana väg för självkörande bilar

Politiken måste underlätta för svensk innovation och sätta sig in i vart mobilitetsutvecklingen är på väg. Det menar Anna Haupt på NEVS i Trollhättan som utvecklar ett system för självkörande fordon. Målet är hållbara städer där människor kan dra nytta av alla fördelar med en bil, utan att behöva äga den.

Privatägda bilar står still 97 procent av tiden. Inget optimalt resursutnyttjande. NEVS lösning för framtidens städer är flottor med självkörande fordon.

 

– Medborgarna delar på färre antal bilar, det ger många positiva effekter. Hela vår affär går ut på att skapa hållbara städer, säger Anna Haupt, VP Mobility Solutions.

 

Mobilitetssystemet PONS är kärnan. Det består av det självkörande fordonet Sango, en app för att beställa bilen och ett fleet management system som optimerar rutter, skickar fordon, säkrar att de är städade, servade och laddade.

 

– Den fjärde komponenten är själva staden, systemet är förstås beroende av infrastrukturen.

 

Idén kräver ett nytt beteende. NEVS möter ofta farhågan att man sinkas när bilen ska plocka upp fler. Städer, som ju vill minska utsläpp och bilköer, kan göra en insats: skapa dedikerade filer.

 

– Människor tjänar tid på att dela bil om de kan åka förbi andra till och från Stockholm city. Det får staden gärna börja skissa på.

Anna Haupt Foto: NEVS
Anna Haupt Foto: NEVS

NEVS är i en utvecklingsfas. De största barriärerna finns i processer med att ta fram ny innovation och i kontakterna med Transportstyrelsen, andra myndigheter och partners som krävs för att få det på plats.

 

– Det finns en enorm vilja, men i och med att det är nytt blir processen ofta trögrörlig.

 

En annan utmaning är att tillgodose efterfrågan.

 

– Det kan låta lyxigt, men det kan bli ett av våra största problem. I våra dialoger märker jag redan att städer och medborgare väntar på de här lösningarna, säger Anna Haupt.

För att komma vidare behövs ekonomisk stöttning. Statliga system passar sällan. Stöd är ofta projektbaserade, gäller relativt kort tid eller kräver att flera partners gör gemensamma piloter.

 

– Vi försöker skapa något helt nytt och har inte resurser till testbäddsverksamhet med aktörer som inte har exakt samma målbild. Fordonsutveckling kräver stora belopp, vi hade behövt möjlighet att finansiera delar av det större projektet.

 

Vad behöver ni från politiken?

– Jag efterfrågar utökad dialog och finansiering inom detta resurskrävande område. Transportsektorn globalt har skyldighet och möjlighet att bli klimatvänlig, i närtid. Politiken måste underlätta för svensk innovation och sätta sig in i vart mobilitetsutvecklingen är på väg.

 

Frågan om autonoma fordon kommer att bli nationell. Anna Haupt vill att infrastrukturministern och näringslivsministern är med i dialogen. De behöver veta hur städer kommer att förändras för att kunna fatta långsiktiga beslut om hur olika transportmedel ska prioriteras.

 

– Vi ser att stadsmiljöer kommer att påverkas radikalt med hjälp av autonoma fordon. Minskad bilism ger i sin tur nya möjligheter till klimatvänliga stadskärnor.

Vad behöver ni för att nå ut internationellt?

– Samarbete på lagstiftningsfrågan för autonoma fordon och frågan kring lagkravet om en mänsklig chaufför håller oss tillbaka. Problematiken växer ju längre söderut man kommer i Europa.

 

Att jobba via EU kan vara ett sätt, men dialog mellan länder är viktigare.

 

– Det tar nog många år att hitta en standardiseringsmetod för certifiering av självkörande fordon. Då kan det vara en fördel om länder har utformat egna testmetoder, vi kan jämföra och enas om den som funkar bäst.

 

I närtid fokuserar NEVS på den svenska marknaden och söker inte stöd hos exportfrämjandet. Men statliga aktörer bör tänka på nästa steg för mobilitetsbranschen, anser Anna Haupt.

 

– Fordonsspelare som NEVS, Scania och Volvo har alla ambitionen att göra fordon autonoma. För svenskt näringslivsintresse är det viktigt att börja jobba med frågorna, främst med lagstiftningen och att försöka modernisera inställningen i europeiska länder.

 

Nyfiken på hur svenska teknikföretag kan bli världsledande i städernas klimatomställning? Ladda då ner Teknikföretagens rapport "Stad i ljus" här.

Publicerad 08 april 2021

Text

Minna Ulin

Foto

Erik Thor