3 min lästid : 07 april 2021

Upphandling med hållbar utveckling i fokus

Ska vi klara klimatomställningen fungerar det inte att låta lägsta pris styra i den offentliga upphandlingen. Koldioxidneutrala, till och med koldioxidpositiva, lösningar måste premieras. Fastighetsutvecklaren Midroc ser gärna att Agenda 2030 lyfts in som en parameter i upphandlingen.

Midroc skapar effektiva energilösningar, utvecklar system för smart fastighetsautomation, bygger klimatvänligt. Styrkan är bredden. Ett 20-tal bolag bidrar med lösningar för framtidens städer.

 

Hållbarhetschefen Sara Davidsson ser stor affärspotential för området klimatneutrala städer.

 

– Samarbete är nyckeln. Vi måste leta efter ny teknik och ifrågasätta det vi är vana att göra.

 

Koncernen verkar inom tre affärsområden. Det finns många goda exempel att välja bland. På fastighetssidan landar hon i Embassy of Sharing, ett distrikt med åtta fastigheter i Malmö med FN:s hållbarhetsmål, klimatet och social innovation i fokus.

Sara Davidsson Foto: Adam Jernberg
Sara Davidsson Foto: Adam Jernberg

Andra lösningar som gynnar omställningen är energismarta ackumulatortankar och fastighetsautomation med möjlighet att optimera belysning, ventilation och värme. Fastighetsägaren vinner energi, pengar – och nöjda kunder.

 

– Nästa generation vill veta om de bor i ett grönt hus och jobbar i ett schysst kontor med precis den energi och det klimatavtryck som behövs, säger Sara Davidsson.

 

Lösningar för att fånga in och lagra koldioxid

Midroc är långt framme med både teknik och finansiering inom Carbon Capture and Storage (CCS); infångning och lagring av koldioxid från atmosfären.

 

– Både FN och Naturvårdsverket har pekat ut att CCS behövs i stor skala, samtidigt som vi måste minska våra koldioxidutsläpp.

 

Midroc har startat ett CCS-nätverk i Sverige och står inför dryga kostnader. Statligt stöd skulle vara välkommet.

 

– Så vitt vi vet finns inga pengar att söka för uppstartsadministrationen som krävs.

Det ska löna sig att minska CO2-utsläpp.

Sara Davidsson vill också se statliga CCS-riktlinjer: skatter, incitament eller styrning via offentliga aktörers inköp.

 

– Våra kunder, anläggningsägarna, behöver veta hur man kommer att premiera företag som dammsuger upp koldioxid ur luften. Det ska löna sig att minska CO2-utsläpp.

 

Hon ser ett stort hinder mot både klimatomställningen och företagets möjligheter att nå ut med lösningar. Brist på samarbete. Kommunala beslut som får stora konsekvenser för klimatet måste fattas tidigt, under detaljplaneringen.

 

– Vi behöver vara mycket mer intresserade av dialog. Mejsla ut hur vi vill ha det, vad som är mest klimatsmart. När processen hunnit till offentlig upphandling är det ofta för sent.

 

Hon efterlyser också både friare tyglar och tydligare regler för offentliga aktörer som planerar städer, uppvärmning, vägar, vatten och avlopp.

 

– Kommuner kan inte träffa oss utan att bjuda in alla andra också. Det behövs mer utrymme för att prova olika sätt att samarbeta.

Vi behöver prata om Agenda 2030 i ett tidigare skede.

Inom fastighetssektorn är värdering en utmaning. En mycket bra fastighet betingar ett för lågt värde i förhållande till en dålig.

 

– Värderingsprinciperna behöver omarbetas, så att grön finansiering blir ett bättre styrverktyg. I dag är läget allra viktigast. Det motverkar ett klimatneutralt utvecklingsarbete.

 

Har ni behov av offentligt stöd?

– På tjänstesidan är vi sällan investeraren. En förlängning av Industriklivet och Klimatklivet, stöd från Energimyndigheten och Naturvårdsverket, är dock bra för våra kunder och i förlängningen samhället.

 

På de internationella marknader där Midroc vill expandera får bolagen hjälp med kontakt och konkreta leads av exempelvis Business Sweden. Företaget efterlyser inget annat av exportfrämjandet.

 

Premiera koldixoidneutrala lösningar

På andra håll, särskilt inom offentlig upphandling, finns mer att önska. Det fungerar inte att låta lägsta pris styra. Koldioxidneutrala, till och med koldioxidpositiva, lösningar måste premieras.

 

Agenda 2030 skulle också kunna lyftas in som en parameter. Midroc vill leverera på hållbarhetsmål 9 (industri, innovation, infrastruktur), 11 (städer, samhällen) och 12 (konsumtion, produktion). Ofta har kunderna samma mål.

 

– Vi behöver prata om Agenda 2030 i ett tidigare skede. Beställarna skulle kunna väva in det i upphandlingarna. ’Visa hur er leverans kan uppfylla målen i vår stad.’

 

Nyfiken på hur svenska teknikföretag kan bli världsledande i städernas klimatomställning? Ladda då ner Teknikföretagens rapport "Stad i ljus" här.

Publicerad 07 april 2021

Text

Minna Ulin

Foto

Sofia Sabel