2 min lästid : 20 april 2020

Se cirkulär ekonomi som en affärsmöjlighet

Eftersom materialflöden och leverantörskedjor är globala finns det goda förutsättningar för att cirkulär ekonomi kommer att ske globalt. Svensk industri är exportorienterad och kan därför bidra till cirkulär ekonomi på flera marknader.

Frihandel är en förutsättning för cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.

 

– Ja, utan frihandel hindras och försvåras cirkulering av alla former av resurser i den globala handeln. Produkter används i hög utsträckning på de marknader de är avsedda för men skickas sällan tillbaka till sitt ursprungsland för skrotning. Cirkulär ekonomi behövs på alla marknader och är därför en global fråga, förklarar Elinor Kruse, ansvarig för miljöfrågor på Teknikföretagen

 

Kan cirkulär ekonomi skapa positiv klimatpåverkan och minimera den negativa?

– Cirkulär ekonomi kommer att minimera negativ klimatpåverkan genom att den totala användningen av material minskar samt att det avfall som genereras, blir separerat och kan användas på nytt. Energieffektiviteten ökar genom att produkter används mer effektivt och håller längre.

 

Bättre återanvändning och återvinning, bättre resurseffektivitet samt minskad materialanvändning resulterar i mindre belastning på miljön.

 

– Vi kommer behöva dela på begränsade resurser på ett mer klimatsmart sätt och som en konsekvens av det minskar utsläppen.

 

Det finns goda förutsättningar för att just cirkulär ekonomi kommer ske globalt, då materialflöden och leverantörskedjor är globala. Svensk industri är en exportindustri och kan därför bidra till cirkulär ekonomi på flera marknader.

 

Hur arbetar och fokuserar Teknikföretagen för att visa nyttan i värdekedjan?

– Cirkulär ekonomi bör ses som en affärsmöjlighet snarare än ett begränsande miljökrav. Redan 2018 lanserade vi vår första rapport om cirkulär ekonomi - ”Ett nytt sätt att skapa värden”. Vi erbjuder våra medlemmar möten för att bättre förstå vilka hinder och utmaningar som finns hos företagen och vi samarbetar även med forskare inom området.

 

När de ser behov av politiska insatser pratar de med politikerna om det.

 

– Nu är det aktuellt med regeringens strategi för cirkulär ekonomi vilken vi anser behövs, menar Elinor Kruse och fortsätter.

 

– Teknikföretagen uppmanar regeringen att formulera en vision om att göra Sverige hållbart genom att öka värdet av materiella flöden och samtidigt minimera miljöföroreningar och förluster i form av avfall. Visionen bör bygga på ökat affärsvärde, innovation och materialanvändning.  

 

Enligt Teknikföretagen behöver Sverige som exportnation rusta för stärkt konkurrenskraft i den cirkulära och transformativa omställning världen står inför. Regeringen uppmanas att aktivt påverka EU:s omställning till en cirkulär ekonomi eftersom även de internationella materialflödena behöver bli cirkulära.

 

– Visionen behöver implementeras genom tydliga satsningar som bör bygga på investeringar och incitament, innovation, digitalisering samt regelförbättring, avrundar Elinor Kruse.

Publicerad april 2020

Text

Caroline Tönnies

Foto

Erik Thor