3 min lästid : 10 mars 2021

Storföretag i samarbete kring global utveckling

Världen har insett att det behövs kraftfulla förändringar på kort tid. Utmaningarna är stora men möjligheterna ännu större. ABB, Volvo Group, Scania, Saab och Ericsson testar därför ett samlat grepp för att nå ut med produkter och lösningar internationellt.

Niklas Wahlberg Foto: Volvo Group
Niklas Wahlberg Foto: Volvo Group

Projektet STEP (System Transport Export Project) går ut på att bygga gemensam kunskap om hur bolagens lösningar och produkter för städer och klimatomställningen hänger ihop.

 

– Komplexa system är ju en svensk paradgren, säger Niklas Wahlberg, VP System Solutions and Partnerships på Volvo Group. Han ingår i det team som håller samman arbetet. Startskottet är en serie på fem workshops.

 

– Ett rimligt resultat är att vi ökar förmågan att marknadsföra Sverige och svensk kompetens internationellt. Förhoppningsvis kommer vi en bra bit på vägen.

 

Utmaningen är att skapa lösningar som är hållbara och appellerar till invånarna

Majoriteten av världens länder och städer har insett att det behövs kraftfulla förändringar på kort tid. Omsatt i affärstermer är potentialen enorm. Utmaningen är att skapa lösningar som är klimatsmarta, hållbara ur flera perspektiv, ekonomiskt försvarbara – och som dessutom appellerar till invånarna.

 

– Vi måste lösa klimathotet. Att ta sin bil till jobbet varje dag är jättebekvämt, men det funkar liksom inte. Invånare, offentliga myndigheter och företag måste alla förändra sitt beteende utifrån olika utgångspunkter, säger Niklas Wahlberg.

 

Inom transportområdet handlar omställningen om att elektrifiera fordon. Det är gynnsamt ur ett CO2-perspektiv, men även för buller och stadsmiljön i stort.

 

Skilda upphandlingar fungerar inte för övergripande lösningar

Men det räcker inte långt att bara involvera fordonstillverkare som Volvo Group och Scania. Styrkan med STEP-projektet är att samla aktörer som gemensamt bidrar med bitar till pusslet.

 

– Vi kommer på allvar se Internet of Things, 5G-utveckling och annat som krävs för att optimera transportsystemets digitala infrastruktur. Det är Ericssons hemmaplan. ABB är redan igång med att bygga ut laddinfrastruktur. Saab bidrar med kunskap om ledningssystem, en annan komponent som skapar en helhet för transporter.

 

Städer, både i Sverige och utomlands, är komplicerade aktörer med många beslutande organ. Strukturerna tvingar fram upphandlingar utifrån stuprör eller delar av en stad. Det är ett hinder för implementering av nya produkter och tjänster.

 

– Kommer man med övergripande lösningar går det inte att ha skilda upphandlingar om laddstolpar, bussar och IT-infrastruktur. Kunden behöver en systemsyn på framtidens städer.

Den politiska utmaningen är att se till att vi kan driva en utveckling som ger exportmöjligheter.

Politiken kan underlätta genom att skapa förutsättningar för svensk industri. Samtalen med näringslivet behöver fortsätta och förstärkas så att politiker vet vad som är viktigt nu och på fem års sikt. Det gäller också att ständigt våga prova nya lösningar på hemmaplan.

 

– Förslag: Den politiska utmaningen är att se till att landet funkar och att vi inte gör tester som medför risker, men att vi samtidigt kan driva en utveckling som ger exportmöjligheter.

 

Vill se mer pang på exportmöjligheter

På det stora hela möter staten oftast företagens behov av systemdemonstratorer i Sverige, enligt Niklas Wahlberg. Han ser gärna motsvarande initiativ på internationella spelplaner framöver.

 

– Då kan myndigheterna spela en viktig roll. Det handlar främst om att jobba tätare, under rätt former. I takt med att vi hittar varandra i näringslivet kan nya typer av samtal behöva ske med den offentliga sidan.

 

Han tycker att exportfrämjandet bidrar aktivt till att skapa förutsättningar. Ett gott exempel är Team Sweden, med ett samlat grepp kopplat till bilaterala avtal och aktiviteter baserade på konkreta behov i svenska bolag.

 

– Möjligen skulle Team Sweden kunna bli ännu spetsigare. Mer pang på exportmöjligheter. Det bygger på nära samarbete, så att privat och offentligt kan dela kunskap om andra länders vilja att utvecklas och identifiera tänkbara lösningskandidater i Sverige.

 

Nyfiken på hur svenska teknikföretag kan bli världsledande i städernas klimatomställning? Ladda då ner Teknikföretagens rapport "Stad i ljus" här.

Publicerad 10 mars 2021

Text

Minna Ulin

Foto

Sofia Sabel