3 min lästid : 24 mars 2021

Efterlyses: Smarta regelverk för smarta städer

Urbanisering och klimatförändringar är två av framtidens största utmaningar. Båda ökar belastningen på system som tar hand om, renar och transporterar vatten. Xylem jobbar med hela kretsloppet och ser att EU kan göra mer för att underlätta.

Energiförbrukning är ett prioriterat område i vattenteknikföretaget Xylems satsning på framtidens städer. Det andra är vattenförluster; non revenue water. 20 till 30 procent av allt testat, rent vatten kan försvinna ur ledningarna på väg till konsumenten.

 

– Stora värden står på spel, särskilt i länder med vattenbrist. Det går att nå 5–10 procent. Vi har flera teknologier som ligger långt fram, säger Anders Engström, Vice President Customer and Product solutions.

 

Klimatneutrala städer väntas växa och bli en allt större del av affären.

 

– Som det största företaget i vattenbranschen måste vi ta på oss ledartröjan. Framtiden handlar om uppkopplade produkter, information och data. Vi vill inte spela i en framtid där vi enbart bidrar med hårdvara.

 

Samarbeten bygger framgång

Företagets framgångsfaktorer är god koll på vattenområdet, samarbete med lärosäten och start up-bolag. Men framför allt kunder.

 

– Utvecklingen av spetsteknik är nästan uteslutande driven av våra beställare. Det är ihop med kunder som vågar ta lite risker och sticka ut som vi lyckats ta det extra steget, säger Anders Engström.

Anders Engström Foto: Xylem
Anders Engström Foto: Xylem

Har ni behov av offentlig stöttning?

– Inte till oss, däremot vore det intressant med statliga subventioner till slutkonsumenter.

 

Ett konkret exempel är statligt bidrag till hyresvärdar som installerar energimätare i varje enskild bostad.

 

– Hyresgäster i en fastighet med 50 lägenheter kan bada badkar varje dag utan att betala något extra för varmvattnet. Det går att spara mycket om energiförbrukningen blir synlig och rättvist fördelad.

 

Anders Engström ser också en poäng med att energimätare blir standard i nybyggnationer.

 

– Vi skulle välkomna sådana beslut. Och det är ganska lätt för staten att räkna hem hur stor energibesparingen blir.

Standardisering skulle förenkla

Xylem verkar i många länder, regioner och kommuner. Den stora utmaningen är att det finns en flora av regelverk, tekniska lösningar och standarder att ta hänsyn till. Att anpassa sig är dyrt, besvärligt och saktar ner teknikutvecklingen.

 

– Någon form av standardisering skulle förenkla. Idealet vore ett fåtal globala övergripande normer kring dataprotokoll, datakommunikation, lagring och datasäkerhet.

 

Xylem arbetar aktivt för att påverka beslutsfattare på EU-nivå. Det handlar om att driva frågan om standardisering och att ge sin syn på direktiv. Företaget ser till exempel gärna krav på energimätare i direktivet om att EU ska vara klimatneutralt 2050.

 

– Om det står i direktivet visar det en prioritering och vi kan satsa forsknings- och utvecklingsresurser.

 

EU-gemensam lösning vore det bästa

Anders Engström ser ett behov av förändringar i regelverken för datainsamling. Kanske bör företaget till och med ställa krav på att någon form av AI ingår.

 

– Den typen av skrivningar i direktiven vore bra, så att man kan styra mot smarta lösningar. Ur Xylems perspektiv är en EU-gemensam lösning det bästa. Det vill vi att våra politiker driver på i parlamentet.

 

På hemmaplan har han andra önskemål på politiken, framför allt snabbare kommunala beslutsprocesser kring piloter och investeringar. En ideal lösning vore om riktlinjer kom även uppifrån, från regeringen.

 

– Danmark har beslut om vattenförluster på mindre än tio procent. Det verkställs i politiska organ på kommunnivå och ska driva investeringar och förbättringar. Vi är inte där i Sverige.

 

Nyfiken på hur svenska teknikföretag kan bli världsledande i städernas klimatomställning? Ladda då ner Teknikföretagens rapport "Stad i ljus" här.

Publicerad 24 mars 2021

Text

Minna Ulin

Foto

Erik Thor