Produktionstekniker Peter Svensson ansvarar för att anpassa beställningsspecifikationerna på customrullar för att göra den efterfrågade designen möjlig att tillverka. I förgrunden tre olika customrullar.
5 min lästid : 11 april 2024

Företagsamheten flödar vid Mörrumsån

Abu Garcia är ett välkänt varumärke med Ambassadeurrullarna som juvelen i deras stora produktsortiment med bland annat fiskerullar, spön och beten. Idag har företaget amerikanska ägare och ingår med flera andra sportfisketillverkare i koncernen Pure Fishing. Men trots att det mesta av tillverkningen sker i Asien är det i Svängsta vid Mörrumsån som kronjuvelen alltjämt tillverkas.

Intill Mörrumsåns berömda laxfiskevatten har sportfiskeutrustning tillverkats i över 80 år. I ursprungsfabriken från 1921 började Abu AB att tillverka ur och senare taxametrar. När andra världskriget bröt ut hade företaget precis lanserat världens minsta taxameter, men den marknaden dog över en natt. Istället började man att tillverka fiskerullar.

 

– Med samma maskiner som taxametrarna tillverkats med svarvades istället delar till fiskerullar, vilket gick betydligt fortare. En fiskerulle består av 130 delar jämfört med 800 i en taxameter, berättar inköpschefen Mikael Loorentz, som visar runt i Abu-museet som ligger inrymt i den remdrivna gamla fabriken som återigen är fullt fungerande.

 

Den första rullen från fabriken kom 1941, en spinnrulle som döptes till ABU Record. Sportfiskeutrustning har alltid sålt bra i dåliga tider och ett par år senare hade en ny fabrik uppförts, ett lappkast från ursprungsfabriken, där Ambassadeurrullar har tillverkats sedan 1952.

 

– Efter mer än 70 års utvecklingsarbete har Ambassadeurrullarna nått sin tekniska fulländning och med lite service varar de i princip för evigt, berättar platschef Thomas Andersson i konferensrummet inramat av exklusiva Ambassadeurrullar. Idag är det framförallt amerikanska sportfiskare som uppskattar känslan och kvalitén i våra rullar. 85 procent av rullarna säljs i USA, men intresset är även stort från japanska samlare, fortsätter han.

Mikael Loorentz visar en roterande reklamskylt som tillverkades i den gamla remdrivna fabriken där de första fiskerullarna började tillverkas 1941.
Mikael Loorentz visar en roterande reklamskylt som tillverkades i den gamla remdrivna fabriken där de första fiskerullarna började tillverkas 1941.
Den remdrivna fabriken är museum numer och fungerar precis som förr efter idogt arbete.
Den remdrivna fabriken är museum numer och fungerar precis som förr efter idogt arbete.
Sonen till grundaren av urfabriken Carl-August Borgström, Göte Borgström, började tillverkningen av fiskerullar 1941 efter att taxametermarknaden dog under andra världskriget.
Sonen till grundaren av urfabriken Carl-August Borgström, Göte Borgström, började tillverkningen av fiskerullar 1941 efter att taxametermarknaden dog under andra världskriget.

Under 90-talet jobbade som mest 770 personer i Svängstafabriken men efter en lång rad av uppköp och försäljningar de senaste 20 åren är det en mycket nedbantad organisation kvar i Svängsta.

 

– Vi har lyckats behålla tillverkningen av tre Ambassadeurserier och en specifik Mörrumsrulle och det är vad vi tillverkar här numer. Konkurrensen är hård, dels från asiatiska tillverkare, dels från våra efterföljare till de runda fiskerullarna som vi kallar för lågprofilsrullar. Dessa är lite modernare och framförallt lättare, säger Thomas Andersson.

 

Räknar med 55 000 rullar i år

 

Den största utmaningen idag för Svängstafabriken är att bibehålla och på sikt öka produktionsvolymerna av Ambassadeurrullar.

 

– Som mest tillverkades 650 000 Ambassadeurer om året i Svängsta, i år räknar vi med 55 000 rullar, säger Thomas Andersson.

Avsynaren Lena Leandersson Svensson monterar ihop de båda rullhalvorna som satts ihop automatiskt.
Avsynaren Lena Leandersson Svensson monterar ihop de båda rullhalvorna som satts ihop automatiskt.
Mikael Kastell är servicechef för Pure Fishing Europe. Reservdelslagret består av 13 000 olika artiklar till Abu Garcia-rullar. Delar till de andra varumärkena beställs hem efter behov.
Mikael Kastell är servicechef för Pure Fishing Europe. Reservdelslagret består av 13 000 olika artiklar till Abu Garcia-rullar. Delar till de andra varumärkena beställs hem efter behov.

Thomas Andersson visar runt i fabriken där merparten av delarna till Ambassadeurerna tillverkas. Ett 20-tal svarvar från 50-60-talen, uppdaterade med automatisk matning, spottar oavbrutet ut färdiga delar till rullarna och i datorstyrda fräsar får mässingshjul kuggar.

 

Ytbehandlingen är en hel vetenskap för sig där yttergavlarna i rullarna anodiseras i tolv olika färger i olika bad på bottenvåningen. Därefter finns en hel palett av olika metoder för att skapa unika rullar genom att etsa eller trycka olika motiv på yttergavlarna som ger karaktär åt Ambassadeurrullarna.

 

– En förutsättning för att vi överhuvudtaget skall ha kvar tillverkningen av Ambassadeurrullarna är den automatiserade monteringslinjen från 1992, säger Thomas Andersson medan han tar upp en rulle för att testveva mekaniken. Han vet hur den perfekta rullen ska kännas.

Anodiserinsbaden innehåller tolv olika färger som ger yttergavlarna färg.
Anodiserinsbaden innehåller tolv olika färger som ger yttergavlarna färg.
I en linje från 1992 monteras automatiskt de 85 delar som halvan med veven består av. Två till tre jobbar i linjen, maskinoperatören Anton Bengtsson är en av dem.
I en linje från 1992 monteras automatiskt de 85 delar som halvan med veven består av. Två till tre jobbar i linjen, maskinoperatören Anton Bengtsson är en av dem.

Monteringen av de högervevade rullarna sker i denna linje där cirka 85 delar monteras ihop till vevsidan medan den andra sidan görs manuellt. Slutmonteringen och kontroll görs också manuellt av erfarna operatörer.

 

– Utan linjen hade vi förlorat tillverkningen till Asien som vi gjorde med de lite större Ambassadeurrullarna. Tillverkningen av 7000/9000/10000-rullarna flyttades till Asien under tidigt 2000-tal, berättar han.

 

– En positiv utmaning för produktionen i Svängsta som vi försöker få till är att tillverka en lågprofilrulle eller en ny haspelrulle med Ambassadeurkänsla. Rullarna vi tillverkar här i fabriken finslipas och utvecklas omsorgsfullt för att nå en optimal kvalitetsnivå och en hållbarhet över tid. Det finns alltid kunder som vill betala för känslan i funktion och material, konstaterar platschefen.

 

Konservativa sportfiskare

 

Idag handlar utvecklingsarbetet i Svängsta mycket om att uppdatera och förnya designen på Ambassadeurrullarna men också för att effektivisera tillverkningen för att hålla nere kostnaderna och priset till kund.

 

– Möjligheterna att variera utseendet och skapa unika fiskerullar har blivit stora med lasergravering, olika typer av tryck och färgsättning. Men det gäller att bibehålla identiteten i varje modell och inte förändra allt för mycket, för amerikanska sportfiskare är konservativa och det är där vi säljer de flesta rullarna från Svängsta, konstaterar Thomas Andersson.

Platschef Thomas Andersson i fabrikens Sportfiskebutik som är öppen för allmänheten.
Platschef Thomas Andersson i fabrikens Sportfiskebutik som är öppen för allmänheten.
Inköparen Mikael Loorentz och Thomas Andersson i butiken.
Inköparen Mikael Loorentz och Thomas Andersson i butiken.
Vi ingår i en familj av olika varumärken, säger Thomas Andersson.
Vi ingår i en familj av olika varumärken, säger Thomas Andersson.

I år räknar Thomas Andersson med en tillverkning på runt 55 000 Ambassadeurer, 45 000 standardrullar samt 10 000 customrullar som blivit ett viktigt segment. Customrullar tillverkas på beställning, framförallt från Pure Fishing-koncernens distributörer i USA och i Japan, i speciella färger och med olika typer av motiv på rullens yttergavlar, ibland också med modifierad teknisk design.

 

– Den japanska marknaden har ett starkt sug efter customrullar, framförallt från samlare, och just nu är retrorullar från 70-80-talen populära, säger Peter Svensson med 38 år på företaget och som hanterar alla dessa kundprojekt.

 

Peter Svenssons kontor är fullt med olikfärgade customtillverkade Ambassadeurer som ännu inte har släppts och är därför belagda med hög sekretess.

 

– Retrorullarna skiljer sig från originalen genom att den senaste tekniken har tagit plats i innandömet. Och customrullarna är viktiga både för marknadsföringen och för att få upp volymerna. Just nu tillverkar vi 2500 retrorullar i sex olika modeller till Japan, säger Peter Svensson.

 

En långvarig tradition i Abu Garcias marknadsföring är också att varje år ta fram en edition på 200 exemplar av en Ambassadeurmodell i ett mycket exklusivt utförande som samlarobjekt.

 

– Detta gör vi i samarbete med något annat företag. Orrefors har vi jobbat med i några editioner där en rulle tillsammans med två vinglas till exempel säljs i en elegant trälåda, säger Thomas Andersson medan vi går över fabriksgården till Sportfiskebutiken. Här säljs alla sportfiskemärken som ingår i Pure Fishing koncernen.

Denna Editionsupplaga i 200 exemplar kom år 2007.
Denna Editionsupplaga i 200 exemplar kom år 2007.
Customrullar tas även fram i egna kampanjer som denna med en uppmaning till ett större engagemang för att skydda fiskevatten.
Customrullar tas även fram i egna kampanjer som denna med en uppmaning till ett större engagemang för att skydda fiskevatten.
För att hedra alla brandmän och poliser för insatsen under den elfte september togs två customrullar fram som skickades i 25 00 exemplar vardera till polisen och brandkåren i New York.
För att hedra alla brandmän och poliser för insatsen under den elfte september togs två customrullar fram som skickades i 25 00 exemplar vardera till polisen och brandkåren i New York.

– Det senaste varumärket i Pure Fishing familjen är danska Savage gear som vi hoppas ska ta marknadsandelar i Central- och Sydeuropa. Vi ingår ju i en familj av olika varumärken och i familjer måste man tänka på det bästa för hela familjen. Men visst bultar hjärtat lite extra för Svängstafabriken, avslutar Thomas Andersson.

 

........................

 

Fakta:

 

I Svängsta är det cirka 70 anställda varav 25 anställda i tillverkningen av Ambassadeurrullar, elva på Pure Fishings nordiska distributionscenter, sex anställda i service och reparationsverkstaden samt personal inom svenskförsäljning, ekonomi, IT, inköp, produktutveckling och HR.

 

I Pure Fishing ingår 19 olika sportfiskevarumärken, bland annat Abu Garcia, Penn, Michell, Hardy och Fenwick. Ägare är Sycamore Partners i USA.

Publicerad 11 april 2024

Text och foto:

Anders Kristensson