6 min lästid : 27 september 2023

Pia Sandvik ska leda Teknikföretagen

Pia Sandvik är Teknikföretagens nya vd. Senast var hon vd för forskningsinstitutet RISE och har dessförinnan haft flera roller inom akademi och näringsliv. För Magasin t: berättar hon om hur tekniken har följt henne genom livet, vilka styrkor som svensk industri har samt vilka som är hennes favorituppfinnare.

Sedan den 22 september är Pia Sandvik Teknikföretagens nya vd. Med en bakgrund som civilingenjör med inriktning maskinteknik från Linköpings universitet har hon under åren rekryterats till olika roller där teknik har varit en viktig komponent i arbetet.

 

– Teknik har följt min karriär på ett eller annat sätt, berättar hon.

 

Att det har blivit så är kanske inte så konstigt. Pia Sandvik föddes 1964 i Ludvika, vilket hon beskriver som ”en klassisk industristad” som präglades av företag som ASEA, som senare blev ABB och nu Hitachi. Under uppväxten blev intresset för teknik allt större och hon berättar att hon som liten ville ha cyklar med ”bra växlar” och gick de sönder kunde hon reparera dem. Ett av hennes tidigaste upplevelser relaterad till teknik minns hon än i dag med stor glädje.

 

– Det var när jag först såg färg-tv. Jag minns att det var så häftigt!

 

På gymnasiet läste Pia Sandvik först på naturtekniska programmet och bytte sedan till naturprogrammet. Efter gymnasiet tog hon ett sabbatsår och sedan hoppade hon på en treårig utbildning i matematik på Linköpings universitet.

 

– Ett halvår efter det var vi på besök hos ASEA. Där frågade jag vilka jobb de anställde matematiker till eftersom det var det som jag läste till. Då svarade de att de anställde civilingenjörer i första hand eftersom dessa ”har en bredare bas”, och då bytte jag till det. Sedan blev jag ”maskinare”.

 

Att vara anställningsbar har alltid varit ett viktigt incitament för Pia Sandvik. Därför tvekade hon inte att byta bana till civilingenjör. Denna drivkraft har också varit en bidragande faktor till att hon har lyckats få intressanta anställningar på många olika platser.

 

Med en stark passion för forskning, teknik och utveckling blev det första steget efter examen att fortsätta inom akademin.

 

– När jag var klar med min civilingenjörsexamen bestämde jag mig för att doktorera i kvalitetsteknik, berättar hon.

 

Uppdrag att stärka industrins konkurrenskraft

 

Under tiden som hon doktorerade fick Pia Sandvik och hennes dåvarande man två döttrar, födda 1993 och 1995. Tillsammans flyttade familjen så småningom till Luleå och när Pia Sandvik var klar med sin doktorsexamen 1997 började hon att undervisa i kvalitetsteknik på Luleå tekniska universitet.

 

Några år senare gick flyttlasset söderut till Östersund. Där fick hon anställning som kvalitetschef på Ericsson UAB. Ytterligare några år senare arbetade hon först en tid som ansvarig för den gemensamma administrationen och sedan som prorektor på Mitthögskolan, som år 2005 blev Mittuniversitet.

 

Samma år återvände Pia Sandvik till Luleå tekniska högskola, denna gång för att bli rektor.

 

– Jag jobbade där i tre och ett halvt år och pendlade till Östersund där familjen bodde. Sedan blev jag headhuntad till Länsförsäkringar i Jämtland som vd. Där jobbade jag i fem år.

 

Pia Sandviks intresse för teknik har funnit sedan barnsben – och präglats av födelsestaden Ludvika.
Pia Sandviks intresse för teknik har funnit sedan barnsben – och präglats av födelsestaden Ludvika.

Parallellt med jobbet på Länsförsäkringar var Pia Sandvik ledamot och sedan styrelseordförande för RISE. På den tiden bestod RISE av cirka 35 olika forskningsinstitut som inriktade sig på olika branscher, som exempelvis Innventia och SP.

 

Numera har forskningsinstituten slagits samman och RISE har blivit moderbolaget. 2013 började processen och 2016, då den första sammanslagningen skedde, blev Pia Sandvik koncernens första vd.

 

– Uppdraget för RISE var att stärka den svenska industris konkurrenskraft. Det var ett uppdrag som knöt ihop allt jag hade gjort tidigare, berättar Pia Sandvik.

 

Men nu är det alltså Teknikföretagen som gäller – och uppdraget är även här att verka för industrins internationella konkurrenskraft. Precis så som det började med RISE satt Pia Sandvik först som ledamot i styrelsen för Teknikföretagen. Detta har gett henne god insyn i verksamheten.

 

Flera utmaningar för företagen

 

Pia Sandviks långa erfarenhet av att utifrån ett forskningsperspektiv jobba med och för industrin, har gett henne de verktyg som krävs för att bidra till att förbättra förutsättningarna för industriföretagen. Hon beskriver den svenska industrins konkurrenskraft som mycket god.

 

– Bolagen är starka när det kommer till produkter, tjänster och teknikutveckling. Sverige är också ett av de mest innovativa länderna i världen. Det finns en stor förmåga till förnyelse.

 

Vilka utmaningar ser du för svenska teknikföretag framöver?

 

– Det finns några. Kompetensförsörjningen till exempel, är superviktig. Då handlar det inte bara om att hitta rätt kompetens utan också om att vidareutbilda de personer som redan jobbar på företagen. Teknikomställningen sker i en allt snabbare takt, mycket tack vare digitaliseringen, och därför är kunskap något som ständigt måste aktualiseras.

 

– Sedan har vi utmaningarna relaterade till infrastruktur och energitillförsel. Behovet av fossilfri el till ett konkurrenskraftigt och rimligt stabilt pris, kommer att öka i närtid. Som vi kan se i dag är det många elintensiva företag i främst södra Sverige som berättar att de får allt svårare att driva verksamheten.

 

– Att kunna påverka EU i en positiv riktning är också en avgörande fråga. Svenska företag och dess företrädare behöver vara mer närvarande och påverka i unionen.

 

– En annan utmaning – men också möjlighet – är totalförsvarsfrågan. Där har teknikindustrin en viktig uppgift. Därför behöver försvarsindustrin och kommersiella ”civila” bolag jobba ihop mer. Man behöver skapa gemensamma satsningar, program, där de kan samarbeta tillsammans.

 

Vilka möjligheter ser du för Sveriges teknikföretag framöver?

 

– Möjligheterna skapas som ett resultat av företagens förmåga till förändringskraft och av god ingenjörskunskap. De svenska företagen är innovativa och vana att befinna sig i en global kontext och i en konkurrensutsatt miljö. Det finns också många möjligheter för svenska företag att inta starka positioner i den gröna omställningen.

 

Svenska företag har stor förmåga till förändringskraft, anser Pia Sandvik.
Svenska företag har stor förmåga till förändringskraft, anser Pia Sandvik.

AI kommer att revolutionera industrin

 

Och på tal om omställning så är det inte bara den gröna omställningen som kommer att förändra industrin. Digitaliseringen och framstegen inom artificiell intelligens har potential att revolutionera industrin helt, menar Pia Sandvik.

 

– Det som har hänt med exempelvis Chat GPT är att man har tagit AI till en ny nivå som inte längre bara handlar om att samla data. Det kommer att dyka upp nya frågor framöver – även etiska – relaterade till arbetsmarknad och kompetensbehov.

 

– Kopplat till detta finns även cybersäkerhetsfrågan, där det kommer att krävas extra skyddsåtgärder för att information inte ska läcka eller att andra tränger in sig i företagens system. Allt relaterat till AI har vi bara sett början av. Jag tycker att det är spännande och skrämmande på samma gång.

 

På ett mer personligt plan, hur har din användning av teknik förändrats med åren?

 

– Mycket! Jag är mycket teknisk och teknikintresserad och jag skulle säga att allt tekniskt som kan underlätta livet, det har jag hemma. När jag flyttade upp till Luleå hade jag kanske 30 flyttkartonger med papper i, nu har jag inga papper alls. I dag jobbar jag med telefonen, paddan och datorn. Jag kopplar upp mig med datorn och använder Ipaden för att kolla agendan och göra noteringar. Detsamma är det med bilar – jag gillar mestadels de bilar som har den senaste teknologin.

 

Till sist, du brinner ju för tillämpad forskning: Har du någon favorituppfinnare?

 

– Sverige har många fantastiska uppfinnare som har lagt grunden för de globala konkurrenskraftiga företag som vi har idag. Jag skulle vilja räkna upp dem alla men väljer ut två. Den ena är Sven Wingquist som uppfann det sfäriska kullagret. Han grundade SKF som så småningom även bildade AB Volvo. En annan är Lars Magnus Ericsson, som gjorde mycket för utvecklingen av telefonen.

Publicerad 27 september 2023

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Erik Thor