4 min lästid : 27 oktober 2022

Allt du behöver veta om nya omställningsstöden

Med de nya omställningsstöden har nu anställda fler möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Teknikföretagens experter Anna Lyck och Frida Andersson reder ut vad som gäller med de nya reglerna.

Från och med den 1 oktober i år tillämpas de nya LAS-reglerna och huvudavtalet. Några av reformerna handlar om ett utökat omställningsstöd och fler möjligheter till kompetensutveckling för arbetstagare.

 

Meningen är att dessa stöd ska fungera som en utökad trygghet för de anställda som nu får fler möjligheter att stärka sin ställning på arbetsmarknaden. Detta ska ses i relation till LAS-förändringarna, som innebär mer flexibilitet för arbetsgivaren.

 

Nämnda stöd kan delas in i två delar. Den ena delen handlar om att staten står för ett grundläggande omställningsstöd för anställda vid företag såväl med som utan kollektivavtal, den andra delen är ett nytt statligt omställningsstudiestöd.

 

Anna Lyck, pensions- och försäkringsspecialist på Teknikföretagen, säger att en viktig förändring med de nya reglerna är att alla arbetstagare nu får möjlighet till stöd vid omställning.

 

– Förut var det endast anställda på företag med kollektivavtal som fick denna möjlighet. I och med de nya arbetsrättsliga reglerna har nu även arbetstagare utan kollektivavtal rätt till ett grundläggande omställningsstöd, berättar hon.

 

– Om den anställde arbetar på ett kollektivavtalsanslutet företag är det omställningsorganisationerna TRR och TSL som även fortsättningsvis tillhandahåller omställningsstödet. Anställda som arbetar på företag utan kollektivavtal ska vända sig till den nya offentliga omställningsorganisationen Kammarkollegiet.  

 

Fler inkluderas

 

Anna Lyck berättar att omställningsstödet numera även inkluderar visstidsanställda. Förut gällde stödet endast för tillsvidareanställda som hade sagts upp på grund av arbetsbrist.

 

Enligt tidigare omställningsavtal för tjänstemän fick även anställda som avslutat sin anställning på grund av sjukdom ta del av omställningsstödet. Sedan den 1 oktober gäller denna regel även för arbetare.

 

– I samband med det nya huvudavtalet är omställningsstödet för tjänstemän och arbetare numera helt lika, säger Anna Lyck.

 

Avgångsbidraget som utbetalas av TSL till arbetare som har sagts upp på grund av arbetsbrist, och avgångsersättningen som utbetalas av TRR till tjänstemän av samma skäl, är ersättning som nu också kan betalas ut till visstidsanställda. Detta förutsatt att den anställde lever upp till de ordinarie kvalifikationskraven, såsom att arbetstagaren ska vara 40 år eller äldre vid utbetalningstillfället. Storleken på bidragen är dock oförändrade.

 

Något annat som är nytt i huvudavtalet är att det nu är möjligt för arbetstagare att ta del av stöd även under anställningstiden – i dessa fall kallas det för kompetensstöd. Precis som med omställningsstödet får individen anpassad vägledning och rådgivning.

 

För att ha rätt till omställnings- och kompetensstöd finns dock vissa kvalifikationskrav, så kallade aktualitetsvillkor. Dessa villkor innebär att personen ska ha arbetat i genomsnitt i 16 timmar per vecka under varje kalendermånad i minst 12 månader, inom en ramtid på 24 månader.

 

Avgiften till omställningsorganisationerna TRR och TSL kommer att bli något högre nu jämfört med tidigare i samband med det nya huvudavtalet.

 

– Till stor del är det för att omställningsstödet nu når ut till fler och för att bidragsdelen vid studier har tillkommit. Av den avgiften kommer företagen att få tillbaka 0,15 procent av lönesumman av staten nästkommande år, säger Anna Lyck.

 

Studiestöd till individen

 

Den andra delen handlar om det statliga omställningsstudiestödet. Det stödet går ut på att den anställde får möjlighet till statlig finansiering för att fort- och vidareutbilda sig, i högst 44 heltidsveckor, så länge personen uppfyller kraven.

 

– Den anställde har rätt att få upp till 80 procent av sin inkomst, men med en taknivå. Om man är på ett kollektivavtalsanslutet företag kan man få en högre summa, förklarar Frida Andersson, chef för kompetensförsörjning på Teknikföretagen. 

 

– Omställningsstudiestödet är inget lån, men det finns möjlighet till studielån också, tillägger hon.

 

Det går dock inte att vidareutbilda sig till vadsomhelst. Utbildningen måste stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden, med beaktning av arbetsmarknadens behov, antingen inom samma bransch eller en ny. Frida Andersson säger att utbildningen inte får vara av ”hobbykaraktär” eller enbart gynna en enskild arbetsgivare.

 

– Det är viktigt att komma ihåg att studiestödet är länkat till individen, inte företaget. Möjligheten till vidareutbildning med omställningsstudiestödet ersätter inte kompetensutvecklingen på arbetsplatsen.

 

– Däremot kan företagen tjäna på att vara tydliga med att formulera vilka behov som de har, så att arbetstagare får veta vilken typ av kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar.

 

Flexiblare utbildningar

 

Kraven för att få ta del av omställningsstudiestödet är att man ska ha arbetat i snitt 16 timmar per vecka i minst åtta år, under en ramtid på 14 år. Det är CSN, på rekommendation av omställningsorganisationerna, som avgör om den tilltänkta utbildningen stärker individens ställning på arbetsmarknaden.

 

– Den arbetstagare som uppnår kraven för omställningsstudiestöd har rätt att få ledigt för sin utbildning. Arbetsgivaren kan skjuta upp studiestarten om den ger stora inverkningar på produktionen, men har inte rätt att neka en anställd att gå utbildningen.

 

Det har funnits en farhåga om att finansieringen av omställningsstudiestödet ska gå helt till anställda inom den offentliga sektorn, berättar Frida Andersson. Men hon tillägger att det finns en separat pott för den privata sektorn.

 

– Däremot kan pengarna i potten ta slut, vilket innebär att det inte är säkert att alla som vill får ta del av omställningsstudiestödet.

 

Frida Andersson säger att omställningsstudiestödet fortfarande befinner sig i uppstartsfasen. I dagsläget går det att ansöka till utbildningar som påbörjar till våren. Nästa steg, anser hon, är att utbildningsväsendet börjar anpassa sig mer till personer som redan jobbar.

 

– En del personer skulle vilja jobba deltid och utbilda sig parallellt, så dagens utbildningar måste börja anpassas för en flexiblare arbetsmarknad, avslutar hon.

 

Mer information om omställningsstudiestöden finns på Teknikföretagens Arbetsgivarguide, om nya LAS och omställning.

Publicerad 27 oktober 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Erik Thor