2 min lästid : 28 september 2022

Ha koll på nya LAS – 1 oktober börjar reglerna att gälla

Om bara några dagar ska nya LAS och huvudavtalet börja tillämpas. Karin Bolling-Ferrel, jurist på Teknikföretagen, påminner i Magasin t: om vilka förändringarna är.

Den 1 oktober i år ska de nya reglerna i lagen om anställningsskydd, LAS, börja tillämpas. Bakgrunden till lagändringarna är en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO, om att förändra arbetsrätten, som kallas för huvudavtalet.

 

– Arbetsmarknadens parter har under flera år och i olika konstellationer framfört behovet av en arbetsrätt som anpassas till moderna arbetsförhållanden, så de förändringar som nu ska börja tillämpas har varit eftertraktade, säger Karin Bolling-Ferrel, arbetsrättsjurist på Teknikföretagen.

Förutom lagändringarna får Teknikföretagens medlemmar ytterligare förbättringar i och med det nya huvudavtalet.

 

– Huvudavtalet ger bland annat utökade turordningsundantag vid uppsägningar på grund av arbetsbrist och ökad förutsägbarhet vid uppsägningar på grund av personliga skäl. Samtidigt får de anställda ett nytt system för kompetens- och omställning så att individen lättare kan hitta ett nytt jobb.

 

– Den som har frågor om hur reglerna slår i enskilda fall rekommenderar vi att höra av sig till Teknikföretagens regionala företagsrådgivare, avslutar Karin Bolling-Ferrel.    

Karin Bolling-Ferrel. Foto: Teknikföretagen.
Karin Bolling-Ferrel. Foto: Teknikföretagen.

Här är de nya arbetsrättsliga förändringarna som tillämpas den 1 oktober:

  • "Saklig grund" blir "sakliga skäl" och ger ökad förutsebarhet och begränsad omplaceringsskyldighet vid uppsägning på grund av personliga skäl
  • Utökade undantag vid turordning inför uppsägning på grund av arbetsbrist
  • Anställning består som huvudregel inte längre vid tvist om uppsägningens giltighet
  • Turordning och omställningstid införs när arbetstagares sysselsättning sänks (så kallad hyvling)
  • Heltidsanställning blir norm – skriftlig motivering krävs vid deltidsanställning efter begäran från arbetstagaren
  • Den arbetstagare som har varit inhyrd på samma driftsenhet under en sammanlagd tid om mer än 24 månader under 36 månader ska erbjudas en tillsvidareanställning (alternativt kompensationsersättning) av kundföretaget
  • Arbetstagare får förbättrade möjligheter till omställnings- och kompetensstöd
  • Nytt statligt studiestöd – förstärkta möjligheter och ersättningar vid studier

 

Mer information om de nya arbetsrättsreglerna kommer att läggas ut på Teknikföretagens arbetsgivarguide. Befintliga webbinarier om ämnet kommer att kompletteras med ett mer sammanfattande webbinarium och ett Q/A som uppdateras fortlöpande.

Publicerad 28 september 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Eva Lindblad