2 min lästid : 12 februari 2020

Åtta tips för lyckad automatisering

Automatisering kan vara nyckeln till framgång när industrin ska möta framtidens nya utmaningar. Men hur gör man och var börjar man? Josephine Stjärnerfält, vd på porttillverkaren Prido, delar med sig av sina bästa tips och råd.

Josephine Stjärnerfält, vd på porttillverkaren Prido, som de senaste åren gjort stora investeringar i automatisering av produktionen för att få ner produktpriset och därmed nå internationell konkurrenskraft. Foto Kent Eng
Josephine Stjärnerfält, vd på porttillverkaren Prido, som de senaste åren gjort stora investeringar i automatisering av produktionen för att få ner produktpriset och därmed nå internationell konkurrenskraft. Foto Kent Eng

Gör strategiarbetet först

Vad är företagets vision och mål, vart ni vill komma? Den grunden måste man ha innan man investera i automatisering och alla förändringar ska vara steg mot målet och visionen. Utan en tydlig målbild är det lätt att gå bort sig.

 

Ta ett helhetsperspektiv

Även om man har en flaskhals just nu, eller ett monotont och manuellt arbete som man vill automatisera så måste man tänka på hur hela flödet påverkas. Automatisering av en process kan skapa en flaskhals efter.

 

Tänk ett steg längre

Vad händer efter att en ny maskinanläggning eller programvara är beställd och installerad? Säkerställ att ni fått bra manualer, att det finns reservdelar på plats och att alla berörda fått utbildning för både daglig användning men också för hantering vid oväntade stopp.

 

Våga trycka på startknappen

Underbyggda beslut är bra, men det är ofta viktigare att våga trycka på startknappen. Det är omöjligt att veta vad som funkar i förväg och risken med att försöka förutse allt är att besluten dras i långbänk. Kör igång och justera vid behov.

 

Räkna med att nya behov uppstår

Det är inte nödvändigt att göra allt samtidigt, men räkna ändå med att en förändring kan leda till investeringsbehov på andra håll. Nya behov uppstår.

 

Utgå ifrån företagets verklighet

Om produktfloran är stor kanske inte alla delar i tillverkningen går att automatisera. Man kan ändå vinna på delautomatisera. Plocka ut de tre vanligaste produkterna och börja där.

 

Tänk i scenarion

Många gånger behöver man justera processer under resans gång. Fundera i förväg: ”något felar, hur löser vi det?” ”Om vi gör detta, vad kan hända?”

 

Ha tålamod

Den som behöver specialkonstruerade maskiner får räkna med lång tid från investeringsbeslut till leverans. Räkna inte heller med att en ny maskin har full kapacitet från start.

Publicerad 12 februari 2020

Text

Minna Ulin

Foto

Jonas Bilberg