2 min lästid : 13 mars 2024

Ny anställningsform skapar fler möjligheter

Personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden kan nu söka etableringsjobb. För arbetsgivare innebär den nya anställningsformen generellt sett lägre kostnader och mindre administration. Anna Nordin, biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen, förklarar vad etableringsjobben går ut på.

Sedan i början av året har det varit möjligt att träffa avtal om den nya visstidsanställningsformen etableringsjobb.

 

Med etableringsjobb delar arbetsgivaren och staten på lönekostnaden för den anställda. Arbetsgivaren betalar, för år 2024, en lön på 7 563 kronor per månad samt sociala avgifter, medan arbetstagaren själv ansöker om en kompletterande ersättning från staten. Totalt sett kommer summan att ungefär motsvara lägstalönen i gällande kollektivavtal.

 

Lönen från arbetsgivaren och ersättningen från staten ger arbetstagaren rätt till pension, sjukersättning och a-kassa.

 

Anna Nordin, biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen, berättar att syftet med etableringsjobben är att sänka trösklarna för de personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden.

– Bakgrunden till det här initiativet, som togs av Teknikföretagen, var att minska utanförskapet på arbetsmarknaden i samband med flyktingkrisen 2015–2016.

 

Inom industrin signerades ett avtal om etableringsjobb redan 2017, men det krävdes lagändringar och justeringar av regler för att den nya anställningsformen skulle få se dagens ljus.

 

– Med den här anställningsformen sänks risken och kostnaden för företag att anställa långtidsarbetslösa och nyanlända, berättar Anna Nordin om fördelarna med etableringsjobben.

 

– Administrationen blir också enklare för företagen, jämfört med andra typer av subventionerade anställningsformer, eftersom det är den anställde som själv söker ersättning från staten, tillägger hon.

Anna Nordin. Foto: Viktor Fremling.
Anna Nordin. Foto: Viktor Fremling.

Komma överens med lokal part

 

Etableringsjobb kan sökas av långtidsarbetslösa och av nyanlända som har varit i Sverige i upp till tre år. Personen ska under anställningen få möjlighet att delta i svenska för invandrare (SFI) eller annan kortare utbildning med bibehållen lön.

 

– Innan arbetsgivaren ingår ett anställningsavtal med arbetstagaren ska den träffa kollektivavtal om etableringsjobb med den lokala arbetstagarparten. Om det inte finns någon lokal klubb träffas överenskommelse med avdelningen, säger Anna Nordin.

 

Etableringsanställningen tillämpas i högst 24 månader och tanken är att den ska leda till en tillsvidareanställning på heltid där personen har arbetat. En anställning i ett etableringsjobb kan dock avbrytas närsomhelst under anställningstiden, både från arbetstagarens och arbetsgivarens sida, om detta meddelas tre veckor i förväg.

 

Anna Nordin säger att det kan vara bra att följa upp hur det går för arbetstagaren under anställningstiden. 

 

– Det här är personer som har haft det svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Därför behöver de en bra introduktion på arbetsplatsen. Det är också bra om man följer upp hur det går för dem under arbetets gång.

 

Läs mer om etableringsjobben på Teknikföretagens arbetsgivarguide.

Publicerad 13 mars 2024

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Erik Thor