4 min lästid : 01 december 2020

Pension: Så ser de nya reglerna ut

De nya kollektivavtalen innehåller flera nyheter när det gäller pensioner, bland annat ökade avsättningar till deltidspension och förenklade regler på tjänstemannasidan. Teknikföretagens biträdande förhandlingschef Maria Möller berättar om hur de nya reglerna ser ut.

En av nyheterna i de nya kollektivavtalen är att avsättningarna till deltidspension höjs. För IF Metall gäller en ökning på 0,2 procent och 0,4 procent för Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna från och med den 1 november 2020.

 

– Att öka avsättningarna till deltidspension har varit ett återkommande krav från facken under de senaste avtalsrörelserna och ökningen har avräknats och är en del av det totala avtalsvärdet, säger Teknikföretagens biträdande förhandlingschef Maria Möller.

 

Än så länge har deltidspension inte fått något större genomslag i Teknikföretagens medlemsföretag och om den inte tas ut, flyttas värdet och pensionen över till den vanliga pensionen.

 

Dessutom har åldern för möjlig deltidspension nu höjts från 60 år till 61 år på tjänstemannasidan. För arbetare gäller som tidigare 60 år.

Maria Möller, biträdande förhandlingschef Teknikföretagen Foto: SLA
Maria Möller, biträdande förhandlingschef Teknikföretagen Foto: SLA

Förenklade regler för tjänstemän

För tjänstemän finns flera nya bestämmelser för pensionering i de nya kollektivavtalen.

 

– Anledningen till att vi sett över detta är att LAS ändrades i början av året och pensionsåldern höjdes till 68 år och till 69 år från 2023. Vi behövde justera dels åldern för rätten att kvarstå i anställning, dels själva proceduren för hur man avslutar en anställning. Vår utgångspunkt har varit att förenkla och jag tycker att vi fått till ett väl avvägt och balanserat regelverk, säger Maria Möller.

 

Detta gäller:

  • Om tjänstemannen är kvar i tjänst efter 65 års ålder avslutas anställningen genom en regelrätt uppsägning om saklig grund föreligger. Uppsägningstiden är tre månader.
  • Om arbetsgivaren eller tjänstemannen vill att anställningen ska upphöra vid utgången av den månad då tjänstemannen fyller 68 år, ska detta meddelas skriftligen senast två månader innan anställningen ska upphöra. När tjänstemannen fyllt 68 år avslutas anställningen genom en underrättelse en månad innan. Det krävs ingen saklig grund och det finns heller inte någon skyldighet att varsla det lokala facket eller någon överläggningsrätt för tjänstemannen/facket.

För arbetare gäller pensionsregler enligt LAS

För Teknikavtalet IF Metall gäller som tidigare en hänvisning till gällande regler i lagen om anställningsskydd, LAS. Det betyder att åldern för rätten att kvarstå i anställning även här har höjts till 68 år (69 år 2023). Men hur en anställning ska avslutas skiljer sig något i förhållande till det som finns i tjänstemannaavtalet. Enligt de nya reglerna i LAS ska anställningen avslutas genom en uppsägning.

  • Uppsägningsproceduren har dock förenklats något jämfört med en ”traditionell uppsägning” då arbetsgivare i detta fall inte behöver MBL-förhandla uppsägningen. Istället ska arbetsgivaren underrätta arbetaren och om denne är med i facket ska också den lokala klubben varslas.
  • Underrättelse respektive varsel ska lämnas minst två veckor innan uppsägningen verkställs.
  • Arbetaren/facket har rätt till överläggning med arbetsgivaren om uppsägningen innan den verkställs.
  • Arbetsgivaren behöver inte ha saklig grund för uppsägningen och den kan inte ogiltigförklaras.
  • En månads uppsägningstid gäller om inget annat är avtalat.

 

Pensionen tjänas in tidigare

Till reglerna ovan kommer den överenskommelse om sänkt ålder för intjänande av avtalspension som träffats mellan Svenskt Näringsliv och LO och PTK. Den innebär bland annat att den lägsta åldern för intjänande av avtalspension SAF-LO gradvis sänks från 25 år till 22 år.

 

Detta innebär att pensionen från och med den 1 januari 2021 tjänas in från 24 års ålder, från den 1 januari 2022 från 23 års ålder och från den 1 januari 2023 från 22 års ålder.

 

– Med anledning av de sänkta åldersgränserna har 0,3 % räknats av från Teknikavtalet IF Metalls avtalsvärde, säger Maria Möller.

 

Överenskommelsen är dock villkorad med att alla förbund inom Svenskt Näringsliv, LO och PTK följer industrins märkessättande avtal. 

 

– Hittills har alla följt märket, men alla avtal är ju inte färdigförhandlade ännu. Jag är ändå förhoppningsfull om att alla i slutändan kommer att respektera industrinormeringen och att denna överenskommelse blir gällande.

 

Snart gemensam rådgivning om försäkringar och pensioner

Från den 1 januari 2021 bildar Svenskt Näringsliv, LO & PTK ett gemensamt företag för råd och stöd om kollektivavtalade försäkringar och pensioner. Målet med Avtalat, som det nya företaget heter, är att öka effektiviteten, förutsägbarheten och därmed tryggheten för både arbetsgivare och arbetstagare.

 

– Det betyder att medlemsföretag i Teknikföretagen från årsskiftet kan vända sig till Avtalat för att få information och stöd i allt som rör försäkrings- och pensionsfrågor. Finfa, som företagen tidigare vänt sig till upphör i och med detta, säger Maria Möller.

 

I Arbetsgivarguiden på Teknikföretagens webbplats finns mer detaljerad information för medlemsföretag om de nya pensionsreglerna. Kontakta gärna din regionala rådgivare eller ring Arbetsgivarjouren på tel 08-782 08 80 om du behöver ytterligare hjälp.

Publicerad 01 december 2020

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Evelina Rönnbäck/Bildhuset/TT