2 min lästid : 26 mars 2024

Teknikföretagens vd: Svaren från företagen är helt avgörande

Teknikbranschen står inför både stora utmaningar och möjligheter framöver, säger Teknikföretagens vd Pia Sandvik. Därför behövs svar kring vilka behov branschen har. ”Ni medlemsföretag sitter på värdefull information”, säger hon. Med detta i åtanke har Teknikföretagen startat en undersökning där företagen får svara på en enda avgörande fråga.

Svenska teknikföretag står inför många kommande förändringar framöver, med allt ifrån klimatomställningen till AI-utvecklingen. Därför har teknikbranschens ekonomiska och teknologiska potential aldrig varit viktigare än i dag, säger Teknikföretagens vd Pia Sandvik.

 

– Det är hos våra cirka 4 500 medlemsföretag som nutidens och framtidens innovationer skapas. De står för en tredjedel av Sveriges export, skapar jobb inom flera – och även nya – sektorer samt bidrar till den svenska ekonomin, förklarar hon.

– Jag kan inte nog poängtera hur viktig den här branschen är för landets utveckling.

 

Men för att teknikföretag ska ha bästa möjliga förutsättningar för att skapa lösningarna för samhällets utmaningar och samtidigt stärka sin konkurrenskraft krävs det mer kunskap om vilka behov företagen har. Därför har Teknikföretagen startat en undersökning med syftet att ta reda på just det. 

 

– Ni medlemsföretag sitter på värdefull information om hur ”tekniksverige” kan utvecklas framåt och vilka strategier som behövs för att nå dit, säger Pia Sandvik och vänder sig direkt till Teknikföretagens medlemmar.

 

– För att Teknikföretagen ska veta vad verksamheten ska fokusera på framöver behöver vi på ett smidigt sätt samla in företagens synpunkter.

Pia Sandvik. Foto: Viktor Fremling.
Pia Sandvik. Foto: Viktor Fremling.

Ny AI-metod

 

Undersökningen som Teknikföretagen har tagit fram är väldigt enkel, berättar Pia Sandvik. Det enda man behöver göra är att svara på följande fråga: Vad behövs för att teknikföretag i Sverige ska lyckas långsiktigt?

 

– Det finns många saker som kan påverka teknikbranschen på olika sätt, som investeringar, arbetsmarknaden, forskning, kompetens, infrastruktur, och så vidare.

 

– Man kan i undersökningen svara på vad som behövs utifrån den egna verksamheten eller vad branschen som helhet behöver, eller båda. Man behöver inte begränsa sig till vardagsfrågor – det går att svara hur visionärt som helst!

 

Pia Sandvik förklarar att undersökningsmetoden inte är som en vanlig enkät. Tack vare AI kommer svaren, som är helt anonyma, att ofiltrerat sammanställas och visa vilka fokusområden som företagen identifierar som viktiga för att de ska lyckas långsiktigt. Svaren på frågan fångar upp individuella perspektiv och utforskar kollektivt hur man kan skapa ett bättre Sverige med teknik.

 

– Ju fler teknikföretag som skickar in sina svar desto bättre bild får vi av teknikbranschens behov, berättar Pia Sandvik.

 

– Detta kommer vi sedan att använda som underlag för att uppdatera Teknikföretagens strategi framåt. I juni kommer vi att kommunicera resultatet på bred front i Sverige. Det här är ett viktigt arbete för att förbättra förutsättningarna och konkurrenskraften för teknikföretag i Sverige, både i dag och inför framtiden, avslutar hon.

 

Här kan du svara på enkäten: Vad behöver Sveriges teknikföretag?

Publicerad 26 mars 2024

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Shutterstock