4 min lästid : 11 oktober 2023

Deras affärsidé – att inget går till spillo

I Sverige försvinner 20 procent av dricksvattnet innan det når användarna. I Italien är motsvarande siffra 50 procent. Det svenska företaget Aqua Robur Technologies har utvecklat en trådlös teknik som kan upptäcka läckagen. Intresset är stort för deras produkter och nu satsar de internationellt.

– Den stora fördelen är att ägarna till vattenledningar kan övervaka ledningsnätet bättre. Genom att hitta läckor kan de spara pengar och minska klimatpåverkan, säger Niklas Wicén, vd och en av grundarna till Aqua Robur.

 

Att hitta läckor är normalt sett svårt i det omfattande ledningsnätet under mark. Enbart i Göteborg är ledningsnätet för dricksvatten 1750 kilometer, vilket är längre än hela Sverige från Smygehuk till Treriksröset. I marken ligger dessutom ledningar från avlopp och dagvatten, fjärrvärme och fjärrkyla, så det är trångt och man gräver därför ogärna där i onödan.

 

Hjärtat i Aqua Roburs teknik är en Internet of Things-enhet (IoT) som trådlöst kan ta emot signaler från sensorer på ledningarna för få fram användbar information. För vatten kan det exempelvis handla om värden på flöde, tryck, temperatur och vattenkvalitet.

 

– I en webbportal analyserar vi data för våra kunder, så att de kan få insikter om vilka åtgärder de behöver göra, säger Niklas Wicén.

Niklas Wicén fick idén om att jobba med vatten på Chalmers Entreprenörskola.
Niklas Wicén fick idén om att jobba med vatten på Chalmers Entreprenörskola.
Tack vare en turbin kan en del av flödesenergin som finns i dricksvattnet utnyttjas.
Tack vare en turbin kan en del av flödesenergin som finns i dricksvattnet utnyttjas.

En viktig del i tekniken är den patenterade lösningen som heter energy harvesting. Den innebär att en turbin utnyttjar en liten del av flödesenergin som finns i dricksvattnet och omvandlar den till el, vilken i sin tur strömförsörjer sensorer och kommunikationsutrustning som är placerade i vattenledningsnätet.

 

– Den effekt som används är mindre än vad som krävs till en glödlampa, det vill säga mindre än en Watt. Turbinen gör samtidigt att det går att samla in mycket mer information och oftare än när enheten bara drivs av batteri, säger Niklas Wicén.

 

Inspirerades av megatrender

 

Idag använder ett 60-tal av landets kommunala VA-bolag Aqua Roburs lösningar och det hela började för åtta år sedan med en viktig trendspaning. Då gick Niklas Wicén på Chalmers Entreprenörskola, som är ett mastersprogram inom industriell ekonomi där studenterna tittar på kommersialiseringsbarheten hos forskningsidéer eller på affärsidéer från näringslivet eller privatpersoner.

 

– Den idén som jag och två andra studenter jobbade med där valde vi att inte gå vidare med, men den förde oss på olika sätt in på ekosystemet kring vatten. Det som också fick oss extra intresserade var flera megatrender som pekar på just utmaningar kring vatten, säger Niklas Wicén.

Alexander Ohm, Tech Lead Embedded Systems, och Joacim Wijkmark, Customer Success Manager, arbetar på en av Aqua Roburs sensornoder.
Alexander Ohm, Tech Lead Embedded Systems, och Joacim Wijkmark, Customer Success Manager, arbetar på en av Aqua Roburs sensornoder.

De megatrender han syftar på är klimatförändringar, digitalisering och urbanisering.

 

– Klimatförändringar skapar både vattenbrist och översvämningar – vi får mindre vatten i den form vi vill ha den och mer av den vi inte vill ha. Detta symboliseras tydligt de senaste åren i Sverige där vi har haft torka och brist på dricksvatten, men också översvämningar. Här har vi ändå relativt små problem med vatten, säger Niklas Wicén och fortsätter:

 

– Vi såg att denna trend kommer att skapa ett behov av teknik som kan bidra till att minska dessa problem.

 

Vidare pekar han på att den ökade digitaliseringen ställer högre krav och önskemål på bättre beslutsunderlag och insyn i vad som händer, vilket även gäller vattenledningar. Den tredje trenden handlar om urbanisering och där lagstiftningen ställer högre krav på utsläpp av kemikalier och näringsämnen som bland annat orsakar övergödning.

 

– När vi såg dessa tydliga trender kände vi att vi vill jobba med vatten. Det är riktigt spännande och dessutom livsviktigt, säger Niklas Wicén entusiastiskt.

Teknikern Hans Bergsten ser till att utrustningen blir installerad i gatubrunnarna.
Teknikern Hans Bergsten ser till att utrustningen blir installerad i gatubrunnarna.
För dricksvattenledningarna behöver sensorerna vara på plats var femte kilometer för att få en bra övervakning med Aqua Robur.
För dricksvattenledningarna behöver sensorerna vara på plats var femte kilometer för att få en bra övervakning med Aqua Robur.

Stora tillväxtmöjligheter

 

Bolaget har numera har 17 anställda och flera nyanställda är på väg in inom kort. Kontoret i Göteborg delar de med andra tekniska startupbolag och i fastigheten har de flera lokaler där de tar fram protyper på sina produkter. Tillverkningen av deras produkter sker däremot i Vänersborg och på några andra platser i Sverige.

 

– Dricksvatten är en samhällskritisk infrastruktur och vid många läckage ökar risken för att alla inte får tillgång till det. Att klara kravet att alla ska ha tillgång till dricksvatten är nog den viktigaste drivkraften för VA-bolagen. Det är ju oerhört allvarligt om de inte kan upprätthålla en hög servicegrad vad gäller den samhällsfunktionen, säger Niklas Wicén.

 

Han pekar också på att det finns mycket pengar att spara på att mindre mängder dricksvatten läcker. VA-företagen lägger stora belopp på att rena vatten och till energi för att pumpa runt vattnet, då är det ju inte ekonomiskt att en del av vattnet aldrig kommer fram till användaren.

Tillverkningen av Aqua Roburs produkter, som turbinerna, sker bland annat i Vänersborg.
Tillverkningen av Aqua Roburs produkter, som turbinerna, sker bland annat i Vänersborg.
– Vi ska börja installera system i Dubai och där är vattenpriserna mycket högre, vilket gör att den ekonomiska nyttan blir större för dem att övervaka vattensystem, säger Niklas Wicén.
– Vi ska börja installera system i Dubai och där är vattenpriserna mycket högre, vilket gör att den ekonomiska nyttan blir större för dem att övervaka vattensystem, säger Niklas Wicén.

Även säkerheten har blivit viktigare i och med kriget i Ukraina, där Ryssland slagit ut vattendistributionen på många håll.

 

– De spaningar vi hade kring megatrender när vi startade bolaget har inträffat och det ser likadant ut över hela världen. Vi ser därför stora tillväxtmöjligheter internationellt och vi vill vara där problemen är som störst, så nu siktar vi på framför allt Europa och Mellanöstern, säger Niklas Wicén.

 

Satsningen har möjliggjorts genom en nyligen genomförd nyemission på 16 miljoner kronor och lån på tio miljoner kronor. Aqua Robur har även digitala lösningar för ledningar för avloppsvatten, dagvatten, fjärrvärme och fjärrkyla och försäljningen kommer huvudsakligen att gå via internationella partners i aktuella länder.

Publicerad 11 oktober 2023

Text:

Ann-Sofie Borglund

Foto:

Sofia Sabel