På platsbesök på kvarteret Fjärdingsmannen, Sockenplan, söder om Stockholm. Från vänster på bild: Viktor Lindström, teknisk projektledare Cirkulär energi, Ecoclime Jeff Hägerman, SDC Automation Lennart Olofsson VD Ecoclime
4 min lästid : 16 februari 2022

Umeåföretag finalist i global klimattävling

I juni kan det svenska företaget Ecoclime Group, som jobbar med cirkulär energi i fastigheter, bli en av vinnarna i den globala tävlingen Climate Smart Cities Challenge. Syftet med tävlingen är bland annat att bidra till klimatneutrala städer, uppmärksamma innovativa företag och främja svensk export.

Climate Smart Cities Challenge är en internationell innovationstävling som lanserades i november 2021, i samband med världsutställningen Expo 2020 i Dubai.

 

Syftet med tävlingen är att skapa arbetslag – med bland annat startups, stadsrepresentanter och globala företag som ABB och Scania – som får jobba med konkreta klimatutmaningar i fyra utvalda städer. Dessa städer är Colombias huvudstad Bogotá, Bristol i Storbritannien, Curitiba i Brasilien och Makindye Ssabagabo i Uganda. Ytterligare ett ändamål med tävlingen är att möjliggöra investeringar och bidra till ökad svensk export.

 

Initiativtagare till tävlingen är Teknikföretagen, vars engagemang främst gällde under uppstartsfasen, svenska statens innovationsprogram Viable Cities, FN-organet för hållbara städer UN-Habitat, Energimyndigheten och innovationsmyndigheten Vinnova.

 

För att söka till tävlingen fick företag och organisationer från hela världen i sin ansökan berätta om hur deras verksamhet kan lösa städernas specifika klimatutmaningar.

 

Återvinner spillvatten

Nästan 200 företag och organisationer från 29 länder skickade in en ansökan till tävlingen. Av dessa valdes sammanlagt 45 finalister ut i januari. I juni väljs vinnarna för respektive stad ut.

Företaget Ecoclime, som jobbar med att återvinna energi från spillvatten och förbättra inomhusklimatet med sina värmeväxlare, är ett av 15 företag, och ett av tre svenska, som har valts ut som finalister för arbete med staden Bristol. Där är utmaningen att skapa bostäder med noll utsläpp av växthusgaser och låg boendekostnad.

 

– Det känns utmärkt, säger Lennart Olofsson, vd och medgrundare av Ecoclime Group, om att ha hamnat bland finalisterna. 

 

Ecoclime Group har specialiserat sig på cirkulär energi i fastigheter. Deras polymera värmeväxlare, inbyggd i system som använder sig av termisk energi, värmer upp eller kyler ner inomhusluften och återvinner energin i avloppsvatten.

Lennart Olofsson, vd på Ecoclime Group. Foto: Ecoclime Group.
Lennart Olofsson, vd på Ecoclime Group. Foto: Ecoclime Group.

Enligt Lennart Olofsson krävs det mindre energi när deras värmeväxlare används för att ge komfortkyla i lokaler, samtidigt som den ger en inomhusluft utan drag och med en jämn temperatur året om.

 

Det är via dotterbolaget Evertherm – och dess system som återvinner energi från avloppsvatten – som Ecoclime Group tävlar i Climate Smart Cities Challenge. För att vatten ska värmas upp krävs det energi från någon källa. Mycket av den energin går i vanliga fall till spillo, och det är just det som Evertherm vill undvika, genom att recirkulera den vid källan i en fastighet eller en industriprocess.

 

– Om du har köpt in 200 megawattimmar energi kan vi cirkulera den 10 till 20 gånger. Det är en stor kostnadsbesparing för fastighetsägare och hyresgäster, säger Lennart Olofsson.

 

– Det innebär samtidigt en klimatnytta i form av minskade CO2-utsläpp, fortsätter han.

 

Plan på internationalisering

Ecoclime Group har sitt huvudsäte i Umeå, men med merparten av verksamheten i Stockholm. De har även kontor i Arvika och Vilhelmina. I den sistnämnda sker bolagets produkttillverkning.

 

Förutom Lennart Olofsson har Ecoclime Group även tre andra grundare och huvudägare – Niklas Ekblom, som jobbar med marknadsföring och media, Torbjörn Hansson, som är ekonomichef, och Anders Mikaelsson, som är platschef i Vilhelmina.

 

– Vi startade 2013 och kom i gång med verksamheten 2014. Vi har funnits på Spotlight Stock Market sedan 2014 och gick till Nasdaq First north Premier förra året. Vi omsatte åtta miljoner 2016 och runt 300 miljoner i år, så det har varit en bra resa, säger Lennart Olofsson.

 

Planen nu är att ta sig ut i den vida världen. Det är bland annat därför som Ecoclime Group anmälde sig till Climate Smart Cities Challenge.

 

– Vi har en plan på en internationalisering och vi såg en möjlighet att komma in på den engelska marknaden genom att skicka en ansökan till den del av tävlingen som avsåg Bristol, säger Lennart Olofsson.

 

I dagsläget håller Ecoclime Group på att etableras i Tyskland tack vare kontakter med ett par fastighetsbolag i landet. Vad gäller tävlingen säger Lennart Olofsson att även om de inte skulle vinna den är det fortfarande ett bra sätt att få uppmärksamhet på.

 

Spillvattenvärmeåtervinningssystemet som Evertherm har hamnat i final för. Foto: Ecoclime Group.
Spillvattenvärmeåtervinningssystemet som Evertherm har hamnat i final för. Foto: Ecoclime Group.

Finalisterna i tävlingen kommer nu att paras ihop med innovationsteam inom respektive stad samt få mentorskap för att skapa passande lösningsförslag som ska syfta till att lösa respektive stads klimatutmaning.

 

I juni kommer vinnarna, ett team för varje stad, att utses på World Urban Forum i den polska staden Katowice. Dessa kommer sedan att dela på upp till 400 000 euro för att planera och implementera sina klimatlösningar i städerna år 2023.

 

Lennart Olofsson säger att Ecoclime har, som finalister, fått skicka in en film där de berättar mer om sig själva. Oavsett hur det går i tävlingen är han övertygad om att företaget kommer att fortsätta arbeta med att minska det globala klimatavtrycket.

 

– Vi är några av dem som på allvar kan bidra till att energipriskrisen kanske inte skulle behöva vara den kris som den är. Vi kommer att göra en spännande resa framöver.

 

 

Översta bilden: Platsbesök på kvarteret Fjärdingsmannen, Sockenplan, söder om Stockholm. Från vänster: Viktor Lindström, teknisk projektledare cirkulär energi på Ecoclime Group, Jeff Hägerman, SDC Automation, och Lennart Olofsson, vd på Ecoclime Group. 

Publicerad 16 februari 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Ecoclime Group