Niklas Kjellsson, till höger, vidareutbildar sig efter cirka 20 år inom industrin.
4 min lästid : 11 april 2024

Niklas: Bra med flera vägar in till utbildning

Den 1 april öppnade vårens ansökningsomgång för omställningsstudiestödet. Syftet med stödet är att personer ska kunna vidareutbilda sig mitt i livet, något som gynnar både individen och näringslivet. Magasin t: träffar Niklas Kjellsson, som breddar sin kompetens efter 20 år inom industrin.

Det var den 1 oktober 2022 som omställningsstudiestödet infördes, som en del av LAS-reformen. Syftet med omställningsstudiestödet är att personer ska kunna kompetensutveckla sig mitt i arbetslivet – utan att det ska innebära höga kostnader för den enskilde.

 

Sedan den 1 april är det ytterligare en ansökningsperiod på gång, för de personer som vill starta någon utbildning under perioden 1 juli till 31 december 2024.

 

38-årige Niklas Kjellsson är en av de personer som har börjat studera mitt i livet tack vare omställningsstudiestödet. Han bor i halländska Hyltebruk tillsammans med sin partner och två barn.

 

I dagsläget är Niklas Kjellsson tjänstledig från sitt jobb på Frauenthal Gnotec och läser heltid på distansutbildningen ”Hållbar Produktionsutveckling, Industri 4.0”, från YH Akademin. Han kommer att vara färdig i maj i år, efter att ha studerat i ett och ett halvt år.

 

– Jag har arbetat inom tillverkande industri i cirka 20 år och jobbat med det mesta som har med industrin att göra, som processledare och truckförare. Nu är jag mer inne på att ta fram nya projekt.

 

Niklas Kjellsson berättar att han under utbildningen får lära sig hur ett flöde fungerar på en fabrik, från en ritning till en färdig produkt.

 

– Det är en bred utbildning som handlar om den digitaliserade industrin. Det är bland annat mycket teknisk matematik och kommunikation i utbildningen. Jag har en rätt så bra teknisk kunskap inom industrin, både från operatörshåll och ledarskapsroll, så jag tyckte att den utbildningen passade mig.

 

Kompetensbehoven ändras

 

Mats Andersson är näringspolitisk expert inom yrkes- och arbetsmarknadsutbildning på Teknikföretagen. Han säger att det är bra att fler får möjligheten att bredda sin kompetens tack vare omställningsstudiestödet. Den flexibiliteten mitt i arbetslivet blir allt viktigare med tanke på att arbetsmarknadens kompetensbehov utvecklas i en allt snabbare takt.

 

– Numera pratar man om det livslånga lärandet, särskilt med tanke på den ökade elektrifieringen, digitaliseringen och automatiseringen på arbetsplatserna. Skolan blir mer som en grund att stå på, förklarar Mats Andersson.

 

Just detta med att bredda kompetensen – och cv:t – var det som fick Niklas Kjellsson att börja studera igen.

 

– Jag tycker att jag gjorde ett strategiskt val, eftersom jag har de erfarenheter som jag har från industrin. 

 

– Vissa saker kunde jag sedan tidigare men jag har fått andra perspektiv från utbildningen och kunnat stärka min kärnkompetens. Jag kommer att komma ut med mer kunskap under den här resans gång och kanske kunna söka fler typer av jobb, säger han.

 

Fler incitament

 

Mats Andersson säger att det svenska utbildningssystemet måste göra det enklare för yrkesarbetare som vill vidareutbilda sig. Han säger att reformen med omställningsstudiestödet har varit nyttig och att det därför krävs en del förbättringar för att incitamenten att vidareutbilda sig ska vara lika stark för alla.

 

– Tyvärr händer det ibland, med yrkesvux, att personer utan utbildning prioriteras i ansökningsprocessen framför personer med yrkesutbildning sedan tidigare. Men det kanske inte alltid är personen som saknar utbildning utan den som har läst till ett annat yrke som ung, men som nu vill omskola sig, som är mest lämpad för att utbilda om sig och jobba inom industrin.

 

– Så den person som får möjlighet att vidareutbilda sig via omställningsstudiestödet kanske inte kommer in på den yrkesvuxutbildning som den vill komma in på, på grund av prioriteringsordningen. Därför driver vi från Teknikföretagen ett aktivt påverkansarbete, så att det både ska finnas ett relevant och ett tillgängligt utbildningsutbud som även är anpassat för den målgrupp som kommer via omställningsstudiestödet.

 

För Niklas Kjellsson har möjligheten att vidareutbilda sig via omställningsstudiestödet varit mycket givande. 

 

– Det är en utmärkt väg om man vill bredda sin kompetens efter några år i yrkeslivet och vill prova på att göra annat. Med omställningsstudiestödet underlättas detta från en ekonomisk aspekt. Jag tycker att det är bra att det finns flera vägar in till utbildning.

 

............

 

Om omställningsstudiestödet:

 

Omställningsstudiestödet har man kunnat ansöka om sedan hösten 2022 och är ett studiestöd för personer mitt i arbetslivet. Stödet består av ett bidrag på 80 procent av den tidigare lönen (med ett maxtak på 5 275 kronor per vecka år 2024). Stödet kan kompletteras med ett lån för den som vill.

 

Omställningsstudiestödet kan fås i 44 heltidsveckor och personen kan studera på heltid eller deltid.

 

Syftet med omställningsstudiestödet är att enskilda personer mitt i arbetslivet ska kunna bredda sin kompetens – antingen genom att studera vidare inom sitt yrkesområde eller genom att byta spår – och öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden.

 

CSN får varje år en budget för omställningsstudiestödet och när den tar slut kan inte fler personer få tillgång till stödet.

 

Den som omfattas av kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde kan få hjälp av Trygghetsfonden, TSL, med ett yttrande till CSN som en del av ansökan om omställningsstudiestödet. CSN lägger särskild vikt vid yttrandet när de fattar sitt beslut.

 

TSL kan även erbjuda karriär- och studievägledning och möjligheten att få betald utbildning och ytterligare ekonomiskt stöd.

 

Källa: CSN och TSL

Publicerad 11 april 2024

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Eva Lindblad/Trygghetsfonden TSL